ແຈ້ງການ ໃຫ້ປະຊາຊົນລະວັງກຸ່ມຄົນບໍ່ດີຕົວະການໄປເຮັດວຽກຢູ່ ປະເທດເກົາຫຼີ

  0
  27

  ຫ້ອງການກະຊວງ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງທ່ານຊາບວ່າ: ໃນໄລຍະຜ່ານມາເຫັນໄດ້ວ່າ ມີບຸກຄົນ ແລະນິຕິບຸກຄົນຈຳນວນໜຶ່ງ ເຄື່ອນໄຫວປະກາດຮັບສະໝັກເອົາແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຕາມລະດູການ ຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ, ເກັບຄ່າລົງທະບຽນ ແລະ ເກັບເງິນມັດຈຳ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຊຶ່ງບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຂະບວນການທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.

  ສະນັ້ນ, ເພື່ອຮັບປະກັນການອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຕາມລະດູການ ຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ ຖືກຕ້ອງຕາມຂັ້ນຕອນ ດັ່ງທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່

  ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ. ຫ້ອງການກະຊວງ ຮສສ ແຈ້ງມາຍັງພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ແຈ້ງໄປຍັງຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມເມືອງແລະ ນະຄອນ ພາຍໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  1. ຫ້າມໃຫ້ການຮ່ວມມືກັບບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ໄປເຄື່ອນໄຫວ ຂອບເຂດບ້ານ, ເມືອງ ແລະ ແຂວງເພື່ອຂົນຂວາຍເອົາແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຕາມລະດູການ ຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ ໂດຍບໍ່ມີແຈ້ງການຈາກກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເພື່ອຫຼີກລຽງບັນຫາການຕົວະຍົວະຫຼອກລວງ ຂອງກຸ່ມຄົນດັ່ງກ່າວ;

  2. ການຮັບສະໝັກ, ຄັດເລືອກແຮງງານ ແລະ ປະກອບເອກະສານໃຫ້ແຮງງານ ແມ່ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍກົງຂອງກົມການຈັດຫາງານ, ກະຊວງ ຮສສ ໂດຍສົມທົບກັບພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ

  ສັງຄົມແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມເມືອງ ແລະ ນະຄອນ. ຊຶ່ງການລົງໄປຂົນຂວາຍເອົາແຮງງານໃນແຕ່ລະຄັ້ງ ກົມການຈັດຫາງານ ຈະສົ່ງແຈ້ງການໃຫ້ ພະແນກ ຮສສແຂວງ ຫຼື ນະຄອນຫຼວງ ໂດຍກໍານົດເງື່ອນໄຂລະອຽດຂອງການຮັບສະໝັກ ເມື່ອໃຫ້ຊ່ວຍ ກະກຽມລ່ວງໜ້າ;

  3. ຖ້າຫາກພົບເຫັນບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ໄປເຄື່ອນໄຫວຂົນຂວາຍເອົາແຮງງານໄປເຮັດວຽກຕາມລະດູການ ຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ບໍ່ມີແຈ້ງການ ຫຼື ບໍ່ມີການປະສານງານຈາກກົມການຈັດຫາງານ ໃຫ້ແຈ້ງກົມການຈັດຫາງານທັນທີ ໂທ: 021 217738, 020 59994999 ແລະ 02028782656,ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງທ່ານເພື່ອຊາບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດດ້ວຍ.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.