ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຍັງແກ້ໄຂບັນຫານ້ຳຖ້ວມຂັງບໍ່ໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ

  0
  64

  ປັດຈຸບັນນີ້, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນເວລາຝົນຕົກແຮງເກີດມີນໍ້າຖ້ວມຂັງ ຕ້ອງລໍຖ້າການລະບາຍຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ນໍ້າຈຶ່ງບົກແຫ້ງໃນກໍລະນີເກີດມີພະຍຸພັດຜ່ານປະເທດຄືຫຼາຍວັນທີ່ຜ່ານມາ ເຮັດໃຫ້ນໍ້າຖ້ວມກະທັນຫັນ ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ພໍ່-ແມ່ປະຊາຊົນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນເຮືອນ, ໄຮນາຮົ້ວ ສວນຖືກນໍ້າຖ້ວມ, ການສັນຈອນພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະອື່ນໆ, ເຊິ່ງບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ ກໍບົ່ງບອກເຖິງການບໍລິການຈັດການນໍ້າ ແລະ ຄອງຕ່າງໆ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ ເປັນຕົ້ນ ການວາງທໍ່ລະບາຍນໍ້າ, ລວງຄອງເໜືອງ ແລະອື່ນໆ ຕ້ອງໄດ້ມີການກວດກາຄືນຢ່າງຮີບດ່ວນ.

  ທ່ານ ບຸນຈັນ ແກ້ວສີທໍາມະ ຫົວໜ້າຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການຕົວເມືອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຍອມຮັບວ່າ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຈັດສັນຄວາມບໍ່ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນຕົວເມືອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສະກັດແກ້ໄຂບັນຫານໍ້າຖ້ວມ ເນື່ອງຈາກງົບປະມານມີຈຳກັດບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງໜ້າວຽກຕົວຈິງ ຈຶ່ງໄດ້ແກ້ໄຂບາງຈຸດທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ສຸກເສີນເທົ່ານັ້ນ; ສ່ວນທາງດ້ານຮ່ອງລະບາຍນໍ້າສາຍແມ່-ສາຍສຳຮອງທີ່ກໍ່ສ້າງສຳເລັດແລ້ວຫຼາຍປີແມ່ນມີການເປ່ເພ ບໍ່ໄດ້ຮັບການສ້ອມແປງ ແລະ ເກີດມີຂີ້ເຫຍື້ອ, ຫຍ້າ, ຜັກຕົບ, ຕົ້ນໄມ້ ແລະ ຕະກອນ ສະສົມຫຼາຍຂຶ້ນ,. ນອກນັ້ນ, ຍັງມີປະຊາຊົນຈຳນວນໜຶ່ງຖິ້ມສິ່ງເສດເຫຼືອ, ເສດອາຫານລົງຮ່ອງລະບາຍນໍ້າ, ຖົມດິນປຸກສ້າງກວມເຂດສະຫງວນຂອງຮ່ອງອຸດຕັນການລະບາຍນໍ້າ ເຮັດໃຫ້ມີກິ່ນເໝັນ ແລະ ເວລາຝົນຕົກໜັກລະບາຍນໍ້າບໍ່ທັນເວລາ, ເຮັດໃຫ້ມີນໍ້າຖ້ວມຂັງໃນຕົວເມືອງຫຼາຍຈຸດ; ຮ່ອງລະບາຍນໍ້າທຳມະຊາດຫຼາຍຮ່ອງທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການແກ້ໄຂນໍ້າຖ້ວມຂັງ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ກໍ່ສ້າງເປັນຮ່ອງເບຕົງ ແບບຖາວອນໄດ້ຕາມມາດຖານເຕັກນິກໃຫ້ເຊື່ອມຈອດກັນ; ນອກນັ້ນ, ພາຫະນະກົນຈັກທີ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການລ່ວງຮ່ອງມີຈໍານວນໜຶ່ງ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສະພາບເກົ່າແກ່ຫຼາຍໃຊ້ງານບໍ່ເປັນປົກກະຕິ.

  ຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ໃນວັນທີ 11 ສິງຫາ 2022; ທ່ານ ອາດສະພັງທອງ ສີພັນດອນ ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກໍໄດ້ມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນ ໄຍໄດ້ລົງມາຊຸກຍູ້ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ຄບຕ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ຕິດພັນ, ໄດ້ມີທິດຊີ້ນໍາໃຫ້ ຄບຕ ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງສຳຫຼວດ ແຕ່ດຽວນີ້ເສັ້ນທາງແລວນໍ້າໄຫຼທົ່ວນະຄອນຫຼວງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະຕິບັດການລ່ວງຄອງ-ຮ່ອງນໍ້າແມ່ນໃຫ້ສືບຕໍ່ເຮັດ, ເດັດຂາດບໍ່ໃຫ້ມີການອັດ ຕັນແລວນໍ້າ, ບ່ອນໃດມີສະພາບນໍ້າຖ້ວມ, ນໍ້າອັ່ງ-ຂັງແມ່ນໃຫ້ຮີບຮ້ອນຈັດສັນໜ່ວຍປະຈັນບານ, ກຳລັງຕະລຸມບອນໄປແກ້ໄຂໂດຍໄວ ເພາະໄລຍະນີ້ແມ່ນຢູ່ໃນລະດູຝົນ, ສັງເກດຈາກການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດປີນີ້ຄາດຄະເນໄດ້ວ່າ ປະລິມານນໍ້າຝົນອາດຈະມາຫຼາຍ ຫຼື ບໍ່, ອັນນັ້ນເປັນສິ່ງເຮົາບໍ່ສາມາດຄາດຄະເນແນ່ນອນໄດ້ກັບທຳມະຊາດ ແລະ ປະລິມານນໍ້າຈາກແມ່ນໍ້າສາຍຫຼັກ, ແຫຼ່ງນ້ຳທຳມະຊາດ ທີ່ອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນ. ສຳລັບແຜນວຽກຈຸດສຸມໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີຢູ່ໃນວຽກງານຈັດສັນຄວາມບໍ່ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນຕົວເມືອງ ແລະ ຊານເມືອງ ທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແມ່ນໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເລີ່ມສຳຫຼວດແຕ່ດຽວນີ້ ກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງແລວນ້ຳໄຫຼ.

  ການລ່ວງຄອງ-ຮ່ອງນໍ້າແມ່ນໃຫ້ສືບຕໍ່ເຮັດ, ເດັດຂາດບໍ່ໃຫ້ມີການອັດຕັນແລວນ້ຳ, ບ່ອນໃດມີ ສະພາບນໍ້າຖ້ວມ, ນໍ້າອັ່ງ-ຂັງແມ່ນໃຫ້ຮີບຮ້ອນຈັດ ສັນໜ່ວຍປະຈັນບານ, ກໍາລັງຕະລຸມບອນໄປແກ້ໄຂໂດຍໄວ ເພາະຈະຕິດພັນກັບຫາງສຽງສັງຄົມ, ການທັກທ້ວງໃນການບໍລິຫານຈັດການ ແລະ ການ ວາງແຜນຈັດການແຕ່ຫົວທີເມື່ອເກີດແລ້ວ ຈຶ່ງມາແກ້ອັນນີ້ຍັງເປັນບັນຫາທີ່ຍັງມີການທັກທ້ວງຢູ່ເລື້ອຍໆ.

  ສໍາລັບຄອງນໍ້າວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາປະຕູນໍ້າຕ່າງໆແມ່ນໃຫ້ສືບຕໍ່ອະນາໄມບໍ່ໃຫ້ມີຊາກໄມ້ໃຫຍ່, ຜັກຕົບ, ດິນຕົມ ແລະ ເສດຂີ້ເຫຍື້ອຕ່າງໆໄປອັດຕັນທາງເດີນນໍ້າ, ບ່ອນໃດຕື້ນເຂີນກໍໃຫ້ຂຸດຈົກ, ລຸລ່ວງໃຫ້ນໍ້າໄດ້ໄຫຼວຽນສະດວກ ຈາກຮ່ອງນໍ້າສູ່ຄອງນໍ້າ ແລະ ປ່ອງສູ່ອ່າງໂຕ່ງຮອງຮັບ, ຄອງນໍ້າສາຍຫຼັກ ແລະ ແມ່ນໍ້າທໍາມະຊາດ ໂດຍ ອບໃຫ້ເມືອງສົມທົບກັບພະແນກກະສິກຳ-ປ່າໄມ້, ຄບຕ, ຍທຂ ຕ້ອງໄດ້ສຳຫຼວດກວດກາເພື່ອເປັນການສ້າງພື້ນ ຖານໂຄງລ່າງຮອງຮັບໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາບັນດາກິດຈະກຳຕ່າງໆຕາມແຜນຜັງການພັດທະນາຄອງນໍ້າວຽງຈັນ ໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາເທື່ອລະກ້າວ.

  ຢ່າງໃດກໍດີ, ການບໍລິຫານຈັດການນໍ້າ ແລະ ຮ່ອງລະບາຍນໍ້າຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຄວນເຮັດໃຫ້ດີກວ່ານີ້ ເພາະເປັນເມືອງເອກຂອງປະເທດຕ້ອງມີການວາງແຜນລ່ວງໜ້າໄວ້ກ່ອນລະດູຝົນທີ່ຈະມາຮອດ ໃຫ້ມີການອະນາໄມ ແລະ ລ່ວງຄ່ອງໄວ້ລ່ວງໜ້າ. ຜ່ານການການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າວຽກດັ່ງກ່າວ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ ປະໃຫ້ເກີດມີຝົນຕົກແຮງນໍ້າຖ້ວມຂັງ ຈຶ່ງຫາວິທີແກ້ໄຂ; ຖ້າປ່ອຍ ປະໃຫ້ມີນໍ້າຖ້ວມຂັງໃນເວລາຝົນຕົກແຮງອາດຈະ ກະທົບເຖິງຄວາມເຊື້ອໜັ້ນຂອງນັກທຸລະກິດທີ່ ຈະມາລົງທຶນ ແລະ ເພື່ອຢາກໃຫ້ແກ້ໄຂບັນຫານີ້ ໄດ້ດີທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມຕ້ອງເປັນເຈົ້າການ ປະຕິບັດລະບຽບທີ່ວາງອອກທັງບໍ່ຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອ ຊະຊາຍທີ່ຈະໄປອຸດຕັນທໍ່ລະບາຍນໍ້າ ແລະອື່ນໆ. ຖ້າພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດ ຊອບຈະຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫານໍ້າຖ້ວມຂັງໄດ້.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.