ແຈ້ງການ…!!! ເລື່ອງ : ແຜນການດໍາເນີນງານໄລຍະ 5 ປີ(2021-2025)ຂອງກະຊວງການເງິນ

  0
  661

  ອີງຕາມ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຜູ້ແທນອົງຄະນະພັກ ກະຊວງການເງິນ  ແລະ ມະຕິກອງປະຊຸມຄົບຄະນະບໍລິຫານງານພັກ ເປີດກວ້າງ ຄັ້ງທີ 1, ສະໄຫມທີIII  ຂອງອົງຄະນະພັກ ກະຊວງການເງິນແລະອີງຕາມ ແຜນການດໍາເນີນງານຂອງລັດຖະບານ ຊຸດທີ IX ໄລຍະ 5 ປີ (2021-2025) ສະບັບເລກທີ o1/ລບ, ຄັ້ງ ວັນທີ 11 ພຶດສະພາ 2021

  ກະຊວງການເງິນ ຕໍາເນີນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນອົງຄະນະພັກ ກະຊວງການເງິນ ຄັ້ງທີ II ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 5 ປີ (2001-2005)

  ຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຫ້ງ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍທົດສອບ ພາຍໃຕ້ສະພາບເສດຖະກິດໂລກ ກໍາລັງຖົດຖອຍ ເນື່ອງຈາກໄດ້ຮັບຜົນ ກະທົບ ຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19, ຂໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານເສດຖະກິດຂອງບັນດາປະເທດມະຫາອໍານາດໂລກ, ຂໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານການເມືອງ ໃນຂົງເຂດພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ

  ເພີ່ມຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນ ສໍາລັບຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແມ່ນ ບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານ ເສດຖະກິດ-ການເງິນ ແລະ ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ອື່ນໆ, ຊຶ່ງທັງຫມົດນັ້ນໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຂອງຂະແຫນງການເງິນ,

  ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ບັນດາມະຕິ, ແຜນພັດທະນາ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໃຫ້ ສອດຄ່ອງກັບ ແຜນດໍາເນີນງານຂອງລັດຖະບານ ຊຸດທີ IX ນັ້ນ, ກະຊວງການເງິນ ຕ້ອງໄດ້ຕັດສິນໃຈສູ້ຊົນກໍານົດ ຈຸດປະສົງ ລະດັບຄາດຫມາຍ, ທິດທາງຫນ້າທີ່ລວມ ແລະ ຄາດຫມາຍສູ້ຊົນ, ລວມທັງ ແຜນວຽກຈຸດສຸມ ໃນໄລຍະ 5 ປີ (2011-2025),

  ແຜນວຽກຈຸດສຸມປະຈໍາປີ ແລະ ມາດຕະການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດັ່ງນີ້: 1. ຈຸດປະສົງລະດັບຄາດຫມາຍ 1 ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ສໍາເລັດ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ແລະ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ III ຂອງອົງຄະນະພັກກະຊວງກະຊວງການເງິນ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ

  ທີ່ມາ:ກະຊວງການເງິນ

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.