ບໍ່ຄວນເລື່ອນຜ່ານ…!!! “ກາຕົ້ມນຳ້ຮ້ອນ” ຫາກຕົ້ມແລ້ວຕົ້ມອີກ ໂດຍບໍ່ປ່ຽນນຳ້ ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ ກົດອ່ານເບິ່ງເລີຍ.

  0
  571

   

  ຫຼາຍຄົນເຊື່ອວ່າຄວາມຮ້ອນສາມາເອົາສະນະໂລກຮ້າຍຕ່າງໆໄດ້ບໍ່ວ່າຈະເປັນອາຫານຫຼືນໍ້າດື່ມຫາກປຸງສຸກດ້ວຍຄວາມຮ້ອນສູງຫຼືຕົ້ມຈົນຟົດກ່ອນທີ່ຈະນຳມາຮັບປະທານກໍ່ຈະບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ

  ຊຶ່ງນັ້ນກໍ່ຖືວ່າບໍ່ແມ່ນຄວາມເຊື່ອທີ່ຜິດແຕ່ອາດບໍ່ທັງໝົດ ເມື່ອສິ່ງທີ່ເຮົາໃຫ້ຄວາມຮ້ອນກັບມັນໂດຍສະເພາະນໍ້າໃນກາຕົ້ມນໍ້າເມື່ອເຮັດຊໍ້າໆຫຼາຍເທື່ອໂດຍບໍ່ປ່ຽນນໍ້າໃນການໍ້າທີ່ຄິດວ່າສະອາດປອດໄພ

  ກັບໃຫ້ໂທດແກ່ຮ່າງກາຍຫຼາຍຫາກດື່ມເຂົ້າໄປເພາະນໍ້າທີ່ເຮົາໃຊ້ດື່ມໃນປັດຈຸບັນ ມັກປະສົມໄປດ້ວຍແຮ່ທາດຕ່າງໆຫຼາຍຊະນິດຫາກມີການຕົ້ມຈົດຟົດແລ້ວຫຼາຍເທື່ອຈະເຮັດໃຫ້ນໍ້າລະເຫີຍກາຍເປັນອາຍ

  ແຕ່ກໍ່ຈະບໍ່ລະເຫີຍທັງໝົດ ຊຶ່ງໃນນໍ້າສ່ວນທີ່ເຫຼືອຢູ່ນັ້ນກໍ່ຈະເປັນປະະລິມານແຮ່ທາດຊະນິດຕ່າງໆທີ່ປະປົນເຫຼືອຢູ່ໃນຈຳນວນທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ທີ່ສຳຄັນຈະເຫຼືອຢູ່ເກີນມາດຕະຖານທີ່ຈະນຳມາບໍລິໂພກໄດ້

  ໂດຍການປະຕິກິລິຍາທີ່ເກີດຂຶ້ນຂະນະນໍ້າຮ້ອນດົນໆນັ້ນກໍ່ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ອາຍອ່ອນຂອງ Silver nitrate ທີ່ມີຢູ່ໃນນໍ້າຈະປ່ຽນເປັນ Silver nitrate ຊຶ່ງເປັນສານທີ່ໃຫ້ໂທດແກ່ຮ່າງກາຍເຮັດໃຫ້ເກີດການລະຄາຍເຄືອງຕໍ່ເຍື່ອເມືອກ ແລະ

  ທາງເດີນຫາຍໃຈອາດເຮັດໃຫ້ປອດຖືກທຳລາຍໄດ້ລວມໄປເຖິງດວງຕາ,ປະສາດ ແລະ ເລືອດ ນອກຈາກນີ້ຍັງລວມເຖິງແຮ່ທາດອື່ນໆກໍ່ມີປະລິມານເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະການລະເຫີຍຂອງນໍ້າອາດຫຼາຍເກີນຂີດຈຳກັດຄວາມສາມາດຂອງຮ່າງກາຍໃນການກຳຈັດຂັບຖ່າຍອອກມາເປັນຂອງເສຍໄດ້

  ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງບໍ່ຄວນດື່ມນໍ້າທີ່ຕົ້ມຮ້ອນແລ້ວຫຼາຍໆຄັ້ງທາງທີ່ດີຄວນຕົ້ມແຕ່ລະຄັ້ງໃຫ້ພໍດີກັບການໃຊ້ດື່ມ ແລະ ຈຳເປັນຕ້ອງປ່ຽນນໍ້າທຸກຄັ້ງຫາກຕ້ອງການສຳລັບການຕົ້ມນໍ້າທີ່ໃຊ້ຊົງກາເຟກໍ່ບໍ່ຄວນຕັ້ງກາຕົ້ມນໍ້າໃຫ້ຮ້ອນຕະຫຼອດເວລາ

  ເພາະອາດຈະເຮັດໃຫ້ໂລຫະຕົກລົງມາປົນໄດ້ໝັ້ນເປີດຝາເບິ່ງຫາກເຫັນມີຄາບຕະກອນຕິດຄວນລ້າງກາໃໝ່ທັນທີພຽງເທົ່ານີ້ຄວນຮ້ອນກໍຈະບໍ່ສາມາດນຳສິ່ງແປກປອມທີ່ເປັນໂທດ ແລະ ອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.