ພື້ນທີ່ນ້ອຍກໍ່ເຮັດໄດ້…!!! ວິທີແລະຂັ້ນຕອນ ” ການປູກເຫັດເຟືອງ ” ໃນຖັງພາສຕິກ ແບບງ່າຍໆ ປູກກິນກໍ່ໄດ້ ປູກຂາຍກໍ່ລວຍ.

  0
  270

  ວິທີແລະຂັ້ນຕອນ ” ການປູກເຫັດເຟືອງ ” ໃນຖັງພາສຕິກ ແບບງ່າຍໆ

  * ການປູກເຫັດເຟືອງໃນຖັງພາສຕິກ
  + ອຸປະກອນ
  – ຖັງມີຝາປິດ
  – ເຊື້ອເຫັດເຟືອງ
  – ຮຳ ຫຼື ແປ້ງ ( ເຮັດເປັນອາຫານ )
  – ຂີ້ງົວ ( ຫຼືຂີ້ສັດກິນຫຍ້າທຸກຊະນິດ )
  – ເຟືອງແຊ່ນໍ້າ 1-2 ຄືນ

  + ການກຽມເຊື້ອເຫັດເຟືອງ

  – ນຳເຊື້ອເຫັດເຟືອງ 1 ກ້ອນ ໂດຍການຈີກເຊື້ອເຫັດເຟືອງອອກເປັນກ້ອນນ້ອຍໆແລ້ວຄົນເຂົ້າກັນກັບຮຳ 3 ກຳມື ແລະຂີ້ງົວ 10 ກຳມື ແລ້ວຫົດນໍ້າໃຫ້ພໍຊຸ່ມ

  + ການກຽມເຟືອງ
  – ນຳເຟືອງທີ່ແຊ່ນໍ້າແລ້ວ 1-2 ຄືນ ອອກມາພຶງໃຫ້ສະເດັດນໍ້າ
  + ຂັ້ນຕອນການເຮັດ
  – ວາງເຟືອງທີ່ແຊ່ນໍ້າໄວ້ລົງໃນຖັງຂັ້ນທຳອິດໜາປະມານ 2 ນີ້ວ

  – ໂຮຍເຊື້ອເຫັດທີ່ກຽມເອົາໄວ້ໃຫ້ທົ່ວທັງໜ້າ
  – ເຮັດຊັ້ນທີ 2,3,4,5…ຕໍ່ ( ເຮັດຄືຊັ້ນທີ 1 ) ຢ່າໃຫ້ເຕັມຖັງຕ້ອງມີພື້ນທີ່ໃຫ້ອາກາດເຫຼືອຢູ່
  – ປິດຝາຖັງວາງຕາກແດດໄວ້ 4 ວັນ

  ( ລ້ຽງເສັ້ນໄຍຄັ້ງທີ 1 ຕ້ອງການອຸນຫະພູມ 40 ອົງສາ ບໍ່ຕ້ອງການອາກາດ ) ຈະເກີດຄວາມຮ້ອນຂຶ້ນໃນຖັງ ຊຶ່ງເປັນຊ່ວງອຸນຫະພູມທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເສັ້ນໄຍເຫັດເຟືອງ

  – ວັນທີ 5-8 ເອົາຖັງເຂົ້າຮົ່ມບໍ່ໃຫ້ຖືກແດດເປີດຝາຖັງໄວ້ປະມານ 2 ນີ້ວ ສີດນໍ້າພົ່ນໃຫ້ເປັນຝອຍພໍຊຸ່ມເພື່ອລຸດອຸນຫະພູມໃນຖັງລົງ

  ( ລ້ຽງເສັ້ນໄຍຊັ້ນທີ 2 ຕ້ອງການອຸນຫະພູມ 30 ອົງສາ ຕ້ອງການອາກາດເລັກນ້ອຍ )
  – ວັນທີ 9-14 ຖ້າເກັບເຫັດ( ຊ່ວງນີ້ສາມາດຫົດນໍ້າພໍຊຸ່ມໆໄດ້ວັນລະຄັ້ງຈົນກວ່າເຫັດຈະໝົດ )

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.