ພື້ນທີ່ນ້ອຍກໍ່ລ້ຽງໄດ້…!!! ວິທີລ້ຽງແບ້ ແບບໃຊ້ພື້ນທີ່ນ້ອຍ ແຜ່ພັນດີຂາຍໄດ້ທຸກສ່ວນ

  0
  576

  + ການລ້ຽງແບ້ເພື່ອຂາຍນົມ,ໜັງ, ຊີ້ນ
  ແບ້ສັດທີ່ຫຼາຍຄົນຄິດວ່າກິ່ນເໝັນສາບສົກກະປົກບໍ່ເໝາະທີ່ຈະນຳມາລ້ຽງໃຜເຄີຍຄິດບໍ່ວ່າແບ້ເປັນສັດທີ່ລ້ຽງງ່າຍ ແລະ ເໝາະສົມກັບສະພາບເສດຖະກິດໃນປັດຈຸບັນ ເພາະເປັນສັດລ້ຽງທີ່ໃຊ້ລ້ຽງທົດແທນງົວຫຼືຄວາຍ ແລະ ຍັງມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງອີກດ້ວຍ ຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍຂອງການລ້ຽງແບ້ມີດັ່ງນີ້:

  – ລ້ຽງແບ້ໃຊ້ໄລຍະເວລາສັ້ນກວ່າລ້ຽງງົວ
  – ແບ້ຫາກິນເກັ່ງ ແລະ ກິນໃບໄມ້ໄດ້ຫຼາຍຊະນິດ
  – ແບ້ທົນທານຕໍ່ທຸກສະພາບອາກາດ
  – ແບ້ມີຂະໜາດນ້ອຍໃຊ້ພື້ນທີ່ໜ້ອຍຈັດການງ່າຍ
  – ແບ້ໃຫ້ຜົນຜະລິດທັງຊີ້ນ, ນົມ, ໜັງ ແລະ ຂົນ

  + ການລ້ຽງ ແລະ ສະຖານທີ່ການລ້ຽງ
  – ການລ້ຽງແບບຜູກລ່າມເພື່ອໃຫ້ແບ້ຫາຫຍ້າກິນເອງບໍລິເວນທີ່ຜູກ ໂດຍຜູ້ລ້ຽງຕ້ອງມີນໍ້າ ແລະ ແຮ່ຮາຕຸໃຫ້ແບ້ກິນເວລາກາງຄືນ

  – ການລ້ຽງແບບປ່ອຍ ເປັນການລ້ຽງທີ່ປະຫຍັດງົບປະມານ ເພາະເປັນການປ່ອຍໃຫ້ແບ້ອອກຫາກິນເອງປະມານ 1-2 ຊົ່ວໂມງ ແຕ່ມີຂໍ້ຄວນລະວັງຄື ບໍ່ຄວນປ່ອຍໃນເວລາທີ່ຝົນຕົກ ຫຼື ແດດຮ້ອນເກີນໄປ ເພາະແບ້ອາດຈະເຈັບປ່ວຍໄດ້

  – ການລ້ຽງແບບຂັງໄວ້ໃນຄອກ ການລ້ຽງແບບນີ້ຈະຂັງແບ້ໄວ້ໃນຄອກ ຊຶ່ງຈະມີຫຍ້າເພື່ອໃຫ້ແບ້ໄດ້ກິນບາງຄັ້ງຕ້ອງຕັດຫຍ້າໃຫ້ແບ້ກິນ ໃນຄອກຄວນມີນໍ້າ ແລະ ອາຫານ ຊຶ່ງການລ້ຽງແບບນີ້ຈະໃຊ້ເງິນລົງທຶນຫຼາຍ

  – ການລ້ຽງແບບປະສົມປະສານກັບການປູກພືດຄື ການປູກພືດປະປົນໄປກັບການລ້ຽງແບ້ໄປພ້ອມກັນ

  + ໂຮງເຮືອນການລ້ຽງແບ້
  – ພື້ນທີ່ຕັ້ງຄອກຄວນສູງກວ່າພື້ນດິນປະມານ 1-2 ມ ແລະ ມີຂັ້ນໄດທາງຂຶ້ນຄອກເຮັດເປັນມູມ 45 ອົງສາ


  – ພື້ນຄອກຄວນເຮັດເປັນຮ່ອງເວັ້ນໄລຍະຫ່າງ1.5 ຊມ ເພື່ອໃຫ້ມູນຫຼືປັດສະວະຂອງແບ້ເຮ້ຍລົງມາພື້ນດ້ານລຸ່ມ ຈະໄດ້ເຮັດໃຫ້ພື້ນຄອກແຫ່ງ ແລະ ມີຄວາມສະອາດຕະຫຼອດເວລາ

  – ຝາຄອກຄວນສ້າງໃຫ້ອາກາດຖ່າຍເທໄດ້ສະດວກ ແລະ ໃຊ້ຄວາມສູງປະມານ 1.5 ມ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ແບ້ກະໂດກຂ້າມ
  – ສຳລັບຫຼັງຄາໂຮງເຮືອນສາມາດສ້າງໄດ້ຫຼາຍແບບໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະພາບອາກາດຫຼືຕົ້ນທຶນໃນການສ້າງແຕ່ຄວນໃຫ້ຫຼັງຕາໂຮງເຮືອນສູງຈາກຄອກປະມານ 2 ມ

  – ພື້ນທີ່ການລ້ຽງແບ້ ແຕ່ລະໂຕຕ້ອງການພື້ນທີ່ສ່ວນຕົວ 1-2 ຕະລາງແມັດ ຫຼື ແລ້ວແຕ່ຂະໜາດຂອງໂຕແບ້ສາມາດແບ່ງຄອກໃນໂຮງເຮືອນໄດ້ຕາມການໃຊ້ງານຕ່າງໆ ຄອກສຳລັບຄອດລູກແບ້ ແລະ ທີ່ສຳຄັນຮົ້ວຄອກແບ້ຄວນສ້າງດ້ວຍໄມ້ໄຜ່, ລວດ, ຕາໜ່າງບໍ່ຄວນໃຊ້ຮົ້ວລວດໜາມເພາະຈະເຮັດໃຫ້ແບ້ພາດໄປຖືກໄດ້

  + ອາຫານສຳລັບລ້ຽງແບ້ ຫຍ້າ, ພືດຕະກຸນທົ່ວ, ໄມ້ເປັນຟຸ່ມ ແລະ ອາຫານສຳເລັດຮູບ ເປັນຕົ້ນ

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.