ແຊຣເກັບໄວ້ເລີຍ…!!!ເຕັກນິກ ການປູກໝາກບວມຫອມ ໃນຊ່ວງລະດູຝົນໃຫ້ໄດ້ຜົນຜະລິດສູງ.

  0
  499

  + ລັກສະນະທົ່ວໄປ: ໝາກບວບເປັນພືດລົ້ມລຸກທີ່ມີອາຍຸສັ້ນ, ມີມືເກາະ ຈຶ່ງນິຍົມເຮັດຄ້າງ ຫຼື ຮ້ານ ເພື່ອໃຫ້ຕົ້ນສາມາດເລືອໄປ, ໝາກບວບເປັນພືດທີ່ປູກງ່າຍ, ຈະເລີນເຕີບໂຕໄວ ແລະ ສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ໃນດິນເກືອບທຸກຊະນິດ.

  + ແນວພັນ: ໝາກບວບທີ່ໃຊ້ປູກໃນບ້ານເຮົາສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໝາກບວບຫອມ ເຊິ່ງເປັນພືດຊະນິດໜຶ່ງທີ່ເຮົາໃຊ້ບໍລິໂພກໝາກອ່ອນ ແລະ ຍອດໄດ້.

  + ການກຽມດິນ:

  ຂຸດດິນເລິກ 20 – 25 ຊັງຕີແມັດ, ຕາກດິນໄວ້ 5 – 7 ວັນ ໃສ່ຝຸ່ນຄອກ ຫຼື ຝຸ່ນໝັກທີ່ປະສົມເຂົ້າກັນດີລົງໄປໃນຂຸມ 30 – 40 ກິໂລກຣາມ/ຂຸມ ກຽມດິນໃຫ້ລະອຽດຂຸດຂຸມກວ້າງປະມານ 1 ຊັງຕີແມັດ ເລິກ 2 – 4 ຊັງຕີແມັດ ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຕົ້ນ 75 ຊັງຕີແມັດ, ລະຫວ່າງແຖວ 100 ຊັງຕີແມັດ.

  + ປູກ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາ: ຂຸດຂຸມແລ້ວຢອດເມັດລົງໄປປະມານ 3 – 4 ເມັດ ແລະ ຖົມດ້ວຍດິນລ້ວນ ຫຼື ຝຸ່ນຄອກໜາ 1 ຊັງຕີແມັດ, ຫົດນໍ້າໃຫ້ຊຸ່ມ ແລ້ວຄຸມດ້ວຍເຟືອງແຫ້ງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຕົ້ນໝາກບວບງອກມາໄດ້ 10 – 15 ວັນ

  ໃຫ້ຖອກຕົ້ນທີ່ບໍ່ແຂງແຮງ ຫຼື ບໍ່ງາມຖິ້ມຈົ່ງຕົ້ນດີໄວ້ຂຸມລະ 2 ຕົ້ນ ເມື່ອຕົ້ນໝາກບວບໄດ້ອາຍຸ 25 – 30 ວັນ ໃຫ້ພວນດິນອອກຈາກເຫງົ້າຕົ້ນຫ່າງອອກປະມານ 10 ຊັງຕີແມັດ, ໃສ່ຝຸ່ນສູດ 13 – 13 – 21 ປະມານ 1 ກໍາມື ແລ້ວ

  ຫົດນໍ້າໃສ່ ຫຼັງຈາກປູກໄປໄດ້ 45 ວັນ ຕົ້ນໝາກບວບຈະເລີ່ມອອກດອກ ແລະ ເລີ່ມຕິດໝາກຄວນໃສ່ປຸ໋ຍສູດ 15 – 15 – 15 ປະມານ 1 ກຳມື ອ້ອມຮອບເຫງົ້າຕົ້ນໃສ່ຕໍ່ເນື່ອງໄປ ອາທິດລະ 1 ຄັ້ງເພື່ອບຳລຸງຕົ້ນໝາກບວບ.

  + ການຫົດນໍ້າ: ຄວນຫົດນໍ້າທຸກໆວັນ ( ເຊົ້າ ແລະ ແລງ ) ບໍ່ໃຫ້ຂາດນໍ້າໃນໄລຍະດອກອອກຕິດໝາກ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ປະມານ 1 ອາທິດຕົ້ນໝາກບວບຈະເລີ່ມເລືອ ໃຫ້ເຮັດຄ້າງໃສ່ເພື່ອໃຫ້ຕົ້ນເລືອເກາະໄປໄດ້ ໂດຍນຳວັດຖຸທີ່ຫາໄດ້ໃນທ້ອງຖິ່ນນັ້ນໆເຊັ່ນ: ໄມ້ໄຜ່, ໄມ້ຊອດ ໃຊ້ລວມກັນແລ້ວມັດຕິດກັນເປັນຄ້າງ 4 ຫຼ່ຽມ.

  + ການເກັບກ່ຽວ: ຫຼັງຈາກຕິດໝາກປະມານ 7 ວັນ ຫຼື ອາຍຸປະມານ 50 – 60 ວັນ ຈຶ່ງເກັບກ່ຽວໝາກໄດ້ ໂດຍເກັບຕອນທີ່ໝາກຍັງອ່ອນຢູ່ຫາກຕ້ອງການຢາກເກັບໄວ້ເປັນແນວພັນໃຫ້ປະໄວ້ກັບຕົ້ນຈົນແກ່ແລ້ວຈຶ່ງແກະເອົາເມັດໄປຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງ, ເກັບມ້ຽນໃສ່ພາຊະນະໃຫ້ດີຈົນກວ່າຈະນຳໄປປູກໃນບ່ອນໃໝ່.

  + ສັດຕູ ແລະ ວິທີປ້ອງກັນ: ສັດຕູພືດເກີດຈາກຫຼາຍຊະນິດ ເຊັ່ນ: ຄົນ, ສັດ, ທຳມະຊາດ ແລະ ພະຍາດຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະພະຍາດເຫງົ້າເນົ່າ, ພະຍາດ ເຫງົ້າດຳ, ພະຍາດໃບຫົດ. ສະນັ້ນ, ຕ້ອງຮັກສາບໍລິເວນສວນໃຫ້ສະອາດ ເມື່ອພືດເປັນພະຍາດໃຫ້ຮີບຮັກສາ ແລະ ທຳລາຍເພື່ອບໍ່ໃຫ້ລະບາດຕໍ່ໄປ.

  + ສັບພະຄຸນທາງຢາຂອງໝາກບວບ:

  ຊ່ວຍປັບນໍ້າປັດສະວະ ແລະ ຂັບນໍ້ານົມ, ນໍ້າປັ່ນຈາກໝາກເປັນຢາຊ່ວຍລະບາຍການຂັບຖ່າຍ, ໝາກແກ່ນຳມາເຜົາໃຫ້ເປັນຂີ້ເຖົ່າໃຊ້ເປັນຢາຂັບພະຍາດ,

  ຂັບລົມ, ເມັດແກ່ເຕັມທີ່ໃຊ້ເປັນຢາຖ່າຍ, ນໍ້າມັນທີ່ບີບໄດ້ຈາກເມັດໃຊ້ທາຜີວໜັງ, ນໍ້າມັນຈາກໝາກແກ່ ແລະ ເມັດແກ່ໃຊ້ເປັນຢາຂ້າເຫົາ, ເມັດແກ່ນຳມາປະສົມກັບເຫຼົ້າຂາວແກ້ພະຍາດຫືດ – ຫອບ.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.