ປະກາດ ຮັບສະໝັກສອບເສັງເອົາລັດຖະກອນໃໝ່ ປະຈໍາປີ 2021

  0
  535

  ປະກາດ ! ຮັບສະໝັກສອບເສັງເອົາລັດຖະກອນໃໝ່ ປະຈໍາປີ 2021. ຫ້ອງການຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ ຂໍແຈ້ງມາຍັງບັນດາທ່ານ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຢາກສະໝັກສອບເສັງເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນ ຢູ່ ຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ ຊຶ່ງມີສາຂາວິຊາ ແລະ ມາດຕະຖານ-ເງື່ອນໄຂ ລະອຽດດັ່ງນີ້:ສາຂາວິຊາທີ່ຕ້ອງການ:1. ວິທະຍາສາດການເມືອງ, ກົດໝາຍການປົກຄອງ: ຕ້ອງຈົບ ປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປ;2. ອັກສອນສາດ (ພາສາຈີນ): ຕ້ອງຈົບ ປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປ, ຄະແນນ HSK ລະດັບ 4 ຂຶ້ນໄປ;3. ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ (ພັດທະນາໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີ): ຕ້ອງຈົບ ຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປ.

  ມາດຕະຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂ:ຖືສັນຊາດລາວໂດຍກຳເນີດ, ອາຍຸບໍ່ເກີນ 34 ປີ, ມີເຈດຈໍານົງຢາກເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ;ມີປະຫວັດຕົ້ນກໍາເນີດ, ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົນເອງ ແລະ ປະຫວັດຄອບຄົວຈະແຈ້ງ;ບໍ່ເຄີຍຖືກສານຕັດສິນລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບ, ບໍ່ຖືກວິໄນໃຫ້ອອກຈາກການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ, ເອກະຊົນ ຫຼື ອົງ

  ການຈັດຕັ້ງສາກົນ;ມີຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາຈີນ ຫຼື ພາສາຫວຽດນາມໃນລະດັບດີ (ສາມາດອ່ານ, ຂຽນ, ແປເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ແປປາກເປົ່າໄດ້) ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ;ມີຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີໃນລະດັບດີ;ມີມະນຸດສໍາພັນດີ ແລະ ສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ (ໃບຢັ້ງຢືນສຸຂະພາບຈາກໂຮງໝໍສູນກາງ ບໍ່ໃຫ້ກາຍ 3 ເດືອນ);ມີບ່ອນພັກເຊົາ ແລະ ພາຫະນະທຽວການເປັນຂອງຕົນເອງ.

  ຂັ້ນຕອນ, ວັນ ແລະ ເວລາສະໝັກ:1. ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດແບບຟອມສະໝັກທີ່ເວບໄຊ້ຂອງຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ: www.pccob.gov.la, ເລີ່ມ
  ແຕ່ວັນທີ 01 ມິຖຸນາ 2021 ແລະ ປິດປະກາດ ວັນທີ 06 ມິຖຸນາ 2021;2. ກະລຸນາປະກອບເອກະສານໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ຕາມຄໍາແນະນໍາທີ່ລະບຸໄວ້ໃນແບບຟອມສະໝັກ ແລ້ວສົ່ງເຖິງຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ ສະເພາະທາງອີເມວ ບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 11 ມິຖຸນາ 2021.3. ຜູ້ທີ່ຜ່ານການກວດກາມາດຕະຖານ-ເງື່ອນໄຂ ແລະ ປະກອບເອກະສານຄົບຖ້ວນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້, ຄະນະຮັບຜິດຊອບສອບເສັງລັດຖະກອນຂອງຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ ຈະແຈ້ງຕອບຄືນ ແລະ ນັດມາເອົາບັດເຂົ້າຫ້ອງສອບເສັງ;4. ສອບຖາມຂໍ້ມູນ: ກົມຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ, ຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ ໂທ: 020 54405050.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.