ວັນທິດຂອງພວກເຮົາເຮັດວຽກຄືເກົ່າພວກຂ້ອຍເຮັດວຽກບໍ່ມີມື້ພັກ

  0
  145

  ວັນທິດຂອງພວກເຮົາເຮັດວຽກຄືເກົ່າພວກຂ້ອຍເຮັດວຽກບໍ່ມີມື້ພັກເພືອພວກເຈົ້າເປັນຍັງພວກເຈົ້າທີມາກັກໂຕຢູ່ນີ້. ຄືບໍ່ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື້ນຳພວກຂ້ອຍແນພວກຂ້ອຍເອົາເຂົ້າໄປສົ່ງຮອດຫນ້າຫ້ອງໃຫ້ພວກເຈົ້າກິນຢາງສບາຍແຕ່ພວກເຈົ້າພັດບໍ່ໃຫ້.

  ຄວາມຮ່ວມມື້ນໍາພວກຂ້ອຍທີພວກຂ້ອຍເວົ້າກາເພືອຄວາມປອດໄພໝົດທຸກຄົນແລະໂຕຂອງພວກເຈົ້າເອງພວກເຈົ້າຍັງພາກັນອອກຈາກຫ້ອງເລາະຫຼິ້ນຕາມສບາຍພວກເຈົ້າບໍ່ອີຕົນທີມງາມເຮົາແດ່ບໍ່. (ສະເພາະບາງຄົນທີຫົວແຄງຂ້ອຍເວົ້າກາພາກັນສັງຂ້ອຍ)ຝາກແຊ໌ຣໃຫ້ແນ.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.