ຄະນະສະເພາະກິດ ກຳນົດເອົາບ້ານທີ່ເປັນເຂດການລະບາດ ເພື່ອປ້ອງກັນ ພ ະ ຍ າ ດ ໂ ຄ ວ ິ ດ

  0
  687

  ຄະນະສະເພາະກິດ ເພື່ອປ້ອງກັນຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ ໄຂການລະບາດພະຍາດ ໂ ຄ ວ ິ ດ ໄດ້ກໍານົດເອົາບ້ານ ເປັນຫົວໜ່ວຍໃນການແບ່ງເຂດ ການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂ ຄ ວ ິ ດ ອອກເປັນ 3 ເຂດຄື: ເຂດແດງ, ເຂດເຫຼືອງ ແລະ ເຂດຂຽວ; ໃນນີ້ເຂດແດງມີມາດຕະການເຂັ້ມງວດທີ່ສຸດ ໂດຍຫ້າມບຸກຄົນອອກຈາກບໍລິເວນເຮືອນ ຍົກເວັ້ນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ອອກແຈ້ງການ ເລກທີ 0400/ສທ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຖິງບັນດາຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກ 17 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເລື່ອງການກໍານົດເຂດການລະບາດ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມການລະບາດ ຂອງພະຍາດໂ ຄ ວ ິ ດ.
  ອີງຕາມ ການເຫັນດີເປັນເອກກະພາບ ໃນກອງປະຊຸມ ກອງເລຂາຄະນະສະເພາະກິດ ເພື່ອປ້ອງກັນຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ ໄຂການລະບາດພະຍາດ ໂ ຄ ວ ິ ດ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຮອງຫົວຫນ້າກອງເລຂາຄະນະສະເພາະກິດ, ຄັ້ງ ວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2011 ທີ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການວາງມາດຕະການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຄວບຄຸມການລະບາດຂອງ ພະຍາດໂ ຄ ວ ິ ດ ໃຫ້ມີຄວາມຮັດກຸມ, ສອດຄ່ອງ ແລະ ແທດເໝາະກັບສະພາບການລະບາດຕົວຈິງຂອງພະຍາດ ໃນແຕ່ລະຂົງເຂດ. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຈຶ່ງໄດ້ກໍານົດເອົາບ້ານ ເປັນຫົວໜ່ວຍໃນການແບ່ງເຂດ ການລະບາດຂອງພະຍາດໂ ຄ ວ ິ ດ ອອກເປັນ 3 ເຂດຄື: ເຂດແດງ, ເຂດເຫຼືອງ ແລະ ເຂດຂຽວ, ຕາມລາຍລະອຽດ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  ການກຳນົດເຂດການລະບາດ:1) ເຂດ/ບ້ານສີແດງ: ໝາຍເຖິງບ້ານທີ່ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ 1 ກໍລະນີ ທີ່ບໍ່ຮູ້ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງການຕິດເຊື້ອ ຫຼື ການເກີດເປັນຈຸ້ມທີ່ມີ 2 ກໍລະນີຂຶ້ນໄປ ໃນໄລຍະ 14 ວັນຜ່ານມາ;2) ເຂດ/ບ້ານສີເຫຼືອງ: ໝາຍເຖິງບ້ານທີ່ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ 1 ກໍລະນີ ທີ່ຮູ້ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງການຕິດເຊື້ອ ໃນໄລຍະ 14 ວັນຜ່ານມາ ຫຼື ເປັນບ້ານທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບເຂດບ້ານສີແດງ ຫຼື ເປັນບ້ານທີ່ມີລາຍງານຜູ້ສຳຜັດໃກ້ຊິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອ 3) ເຂດ/ບ້ານສີຂຽວ: ໝາຍເຖິງ ບ້ານທີ່ບໍ່ມີກໍລະນີຕິດເຊື້ອ ແລະ ບໍ່ມີຜູ້ສຳຜັດໃກ້ຊິດ ໃນໄລຍະ 14 ວັນຜ່ານມາ.

  ມາດຕະການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:1) ເຂດ/ບ້ານສີແດງ:ສືບຕໍ່ປະຕິບັດຄໍາສັ່ງ ສະບັບເລກທີ 15/ນຍ ລົງວັນທີ 21 ເມສາ 2021, ປິດຮ້ານເສີມສວຍ, ຮ້ານຕັດຜົມ, ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ, ສວນອາຫານ, ກາຊິໂນ ແລະ ຮ້ານເກມ ທຸກປະເພດ; ໃຫ້ປິດບັນດາໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກໍາ, ຍົກເວັ້ນ ໂຮງງານທີ່ມີຫໍພັກຂອງແຮງງານຢູ່ໃນບໍລິເວນໂຮງງານຂອງຕົນ, ໂຮງງານຜະລິດສິນຄ້າບໍລິໂພກ, ຢາປົວພະຍາດ, ເຄື່ອງປ້ອງກັນການລະບາດ ແລະ ອຸປະກອນການແພດ ແຕ່ໃຫ້ມີການຄຸ້ມຄອງຕາມມາດຕະການປ້ອງກັນ ຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ວາງອອກຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ໃນໄລຍະພັກວຽກນີ້, ໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ ຂອງບັນດາໂຮງງານປິດ ມີການຄຸ້ມຄອງແຮງງານໃຫ້ພັກຢູ່ທີ່ພັກຂອງຕົນ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍສະຫວັດດີການ ໃຫ້ແກ່ແຮງງານເຫຼົ່ານັ້ນ;ອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດ ຫ້ອງການບ້ານ, ປກສ ກຸ່ມບ້ານ, ສຸກສາລາ ແລະ ຮ້ານຂາຍຢາ ແຕ່ປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

  ຫ້າມບຸກຄົ້ນອອກຈາກບໍລິເວນເຮືອນ ຍົກເວັ້ນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຍ້ອນເຫດຜົນຈໍາເປັນເຊັ່ນ: ຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ສົ່ງອາຫານ, ໄປໂຮງໝໍ, ໄປຮັບວັກຊີນ ແຕ່ໃຫ້ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕັ້ງດ່ານກວດສຸຂະພາບ, ກວດກາເອກະສານ ແລະເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ;
  ສໍານັກງານຫ້ອງການທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງມີການເຮັດວຽກຕໍ່ເນື່ອງ ຕ້ອງແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານມາປະຈໍາການ 14 ວັນ ໂດຍບໍ່ມີການຜັດປ່ຽນຜູ້ໃໝ່; ຫ້າມຈັດປະຊຸມ, ໂຮມຊຸມນຸມ ຫຼື ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ກໍລະນີຈໍາເປັນຕ້ອງ ຈັດກິດຈະກໍາໃດໜຶ່ງ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຄະນະສະເພາະກິດ ແລະ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຕະການ ຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ວາງອອກຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເປັນຕົ້ນ ແທກອຸນຫະພູມ, ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ແມັດ, ໃສ່ຜ້າອັດປາກ-ດັງ, ລ້າງມືໃສ່ສະບຸ ຫຼື ນ້ຳຢາຂ້າເຊື້ອ;ຫ້າມນັ່ງກິນ-ດື່ມ ຢູ່ໃນຮ້ານອາຫານ ຫຼື ຮ້ານກາເຟ, ໃຫ້ເປີດສະເພາະສັ່ງກັບເຮືອນເທົ່ານັ້ນ ຫຼື ມີບໍລິການສົ່ງເຖິງສະຖານທີ່ ໃນເຂດທີ່ມີການລະບາດ;

  ໃຫ້ເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ ແລະ ແຜ່ເຊື້ອ ຢູ່ບັນດາຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍ, ມິນິມາກ, ຊຸບເປີມາເກັດ ແລະ ຕະຫຼາດ ເປັນຕົ້ນ ແທກອຸນຫະພູມ, ຮັກສາໄລຍະຫ່າງ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ແມັດ, ໃສ່ຜ້າອັດປາກ-ດັງ, ລ້າງມືດ້ວຍນ້ຳສະອາດ ໃສ່ສະບູ ຫຼື ເຈວລ້າງມື້;ອະນຸຍາດໃຫ້ ລົດໂຮງໝໍ, ທີມແພດ, ຄະນະສະເພາະກິດ, ລົດດັບເພິງ ແລະ ລິດເກັບມ້ຽນຂີ້ເຫຍື້ອ ເຂົ້າໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່;ຈັດໃຫ້ມີເວນຍາມ ແລະ ລາດຕະເວນ 24 ຊົ່ວໂມງ ເພື່ອສະກັດກັ້ນ ການລັກເຂົ້າ-ອອກ ບ້ານ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ; ອະນາໄມຂ້າເຊື້ອຢູ່ເຮືອນ ແລະ ສະຖານທີ່ ທີ່ຜູ້ຕິດເຊື້ອໄດ້ເດີນທາງໄປ, ເປັນຕົ້ນ ການຂ້າເຊື້ອຢູ່ໃນເຮືອນ, ເປີດປະຕູປ່ອງຢ້ຽມ, ອະນາໄມຕາມລູກບິດປະຕູ, ຮາວຂັ້ນໄດດ້ວຍເຫຼົ້າ 70 ອົງສາ; ການຈໍາກັດຂີ້ເຫຍື້ອຕ້ອງໃສ່ຖົງຢາງ 2 ຊັ້ນ ແລະ ສີດຜົ່ນດ້ວຍເຫຼົ້າ 90 ອົງສາ; ມາດຕະການອື່ນໆ ທີ່ເຫັນວ່າມຈໍາເປັນໃນການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດຖ້າບໍ່ມີກໍລະນີພົບເຊື້ອໃໝ່ ຫຼັງຈາກ 14 ວັນ ຈະໄດ້ມີການປະເມີນອອກຈາກເຂດແດງ.

  2)ເຂດບ້ານສີເຫຼືອງ:ສືບຕໍ່ປະຕິບັດຄຳສັ່ງ ສະບັບເລກທີ 15/ນຍ ລົງວັນທີ 21 ເມສາ ເມສາ 2021 ສາມາດເດີນທາງໄປເຂດສີເຫຼືອງ ໄດ້ພ້ອມທັງປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ຮ້ານອາຫານ ແລະ ກາເຟ ໃຫ້ບໍລິການ ໃນຮູບແບບຊື້ກັບເຮືອນ ສໍານັກງານ ຫ້ອງການ ໃຫ້ເຮັດວຽກທາງ ອອນລາຍ ແຕ່ຖ້າມີຄວາມຈຳເປັນ ມາເຮັດວຽກຢູ່ຫ້ອງການ ແມ່ນໃຫ້ຜັດປ່ຽນກັນມາປະຈຳການເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີ ຈໍານວນພົນແອອັດ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໂຮມຊຸມນຸມເກີນ 5 ຄົນ, ກໍລະນີຈໍາເປັນຕ້ອງ ຈັດກິດຈະກຳໃດໜຶ່ງ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຄະນະສະເພາະກິດ ແລະ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຕະການ ຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ວາງອອກຢ່າງເຂັ້ມງວດເປັນຕົ້ນ ແທກອຸນຫະພຸມ, ການ

  ຮັກສາໄລຍະຫ່າງ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ແມັດ, ໃສ່ຜ້າອັດປາກ-ດັ່ງ, ລ້າງມືໃສ່ສະບຸ ຫຼື ນ້ຳຢາຂ້າເຊື້ອ;ບໍ່ມີການເວນຍາມ ແລະ ລາດຕະເວນ ການເຂົ້າ-ອອກ ຕາມຊາຍແດນລະຫວ່າງບ້ານເຫຼືອງ ແລະບ້ານຂຽວ;ໃຫ້ເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ ແລະ ແຜ່ເຊື້ອ ຢູ່ບັນດາຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍ, ມິນິມາກ, ຊຸບເປີມາເກັດ ແລະ ຕະຫຼາດ ເປັນຕົ້ນ ແທກອຸນຫະພູມ, ຮັກສາໄລຍະຫ່າງ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ແມັດ, ໃສ່ຜ້າອັດປາກ-ດັງ, ລ້າງມືດ້ວຍນ້ຳສະອາດ ໃສ່ສະບຸ ຫຼື ເຈລລ້າງມືມາດຕະການອື່ນໆທີ່ເຫັນວ່າຈຳເປັນໃນການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດ

  3)ເຂດ/ບ້ານສີຂຽວ:ສືບຕໍ່ປະຕິບັດຄໍາສັ່ງ ສະບັບເລກທີ 15/ນຍ ລົງວັນທີ 21 ເມສາ 2021 ສາມາດເດີນທາງໄປເຂດສີຂຽວໄດ້ ພ້ອມທັງປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ,ຮ້ານອາຫານ ແລະ ກາເຟ ໃຫ້ບໍລິການ ໃນຮູບແບບຊື້ກັບເຮືອນ; ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໂຮມຊຸມນຸມເກີນ 10 ຄົນ, ກໍລະນີຈຳເປັນຕ້ອງ ຈັດກິດຈະກຳໃດໜຶ່ງ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຄະນະສະເພາະກິດ ແລະ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຕະການ ຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ວາງອອກຢ່າງເຂັ້ມງວດເປັນຕົ້ນ ແທກອຸນຫະພູມ, ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ແມັດ, ໃສ່ຜ້າອັດປາກ-ດັ່ງ, ລ້າງມືໃສ່ສະບູຫຼື ນ້ຳຢາຂ້າເຊື້ອ;ໃຫ້ເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ ແລະ ແຜ່ເຊື້ອ ຢູ່ບັນດາຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍ, ມິນິມາກ, ຊຸບເປີມາເກັດ ແລະ ຕະຫຼາດ ເປັນຕົ້ນ ແທກອຸນຫະພູມ, ຮັກສາໄລຍະຫ່າງ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ແມັດ, ໃສ່ຜ້າອັດປາກ-ດັງ, ລ້າງມືດ້ວຍນ້ຳສະອາດ ໃສ່ສະບຸ ຫຼື ເຈລລ້າງມື ແລະ ມາດຕະການອື່ນໆທີ່ເຫັນວ່າຈຳເປັນໃນການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດ

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.