Richard Brown ເມື່ອພໍ່ລູກ 5 ກາຍມາເປັນຜູ້ນຳແຟຊັ້ນທີ່ບໍ່ຄືໃຜ

  0
  406

  ທ່ານ ຣິຊາດ ບຣາວ ຄົນປະເທດ ການາ 🇬🇭 ເປັນຜູ້ນໍາເທຮັນ ເລື່ອງແຟຣຊັນ ຈົນໄດ້ຮັບນາມມະຍົດເປັນ Fashionista ຂອງປະເທດ, ປະຈຸບັນ ລາວເປັນ CEO ຮ້ານ ການາ Zara Shop ເປັນໜຶ່ງໃນກຸ່ມຄົນລວຍ ຂອງປະເທດ, ແລະ ມັກຮັກເລື່ອງການແຕ່ງໂຕ ຕາມກະແສນິຍົມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກະໂປ່ງຜູ້ຍິງ, ມີບາງເທື່ອ ລາວນໍາເອົາ

  ການແຕ່ງກາຍ ແຟຮຊັນຍິງ ມາປະສົມໃສ່ ແຟຮຊັນຊາຍ ແລະ ແຕ່ງໂຕແບບນີ້ ອອກໄປງານສັງຄົມ ແລະ ງານສັງສັນຕ່າງໆ. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງມັກໃສ່ໄປ ຊ໋ອບປິ້ງ,

  ປະຊຸມ, ພົບປະໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ອື່ນໆ. ຫຼາຍຄົນຖາມວ່າ ລາວອາດເປັນເພດທີ່ ສາມ ຫຼືບໍ່, ລາວຕອບກັບໄປວ່າ ມັນເປັນຄວາມມັກສ່ວນໂຕ ໃສ່ແລ້ວສະບາຍ ບໍ່ຈໍາເຈ. ປະຈຸບັນ ລາວມີເມຍແລ້ວ ແລະ ຍັງມີລູກອີກ 5 ຄົນ.


  Richard Brown ເມື່ອພໍ່ລູກ 5 ກາຍມາເປັນຜູ້ນຳແຟຊັ້ນທີ່ບໍ່ຄືໃຜ


  Richard Brown ເມື່ອພໍ່ລູກ 5 ກາຍມາເປັນຜູ້ນຳແຟຊັ້ນທີ່ບໍ່ຄືໃຜ


  Richard Brown ເມື່ອພໍ່ລູກ 5 ກາຍມາເປັນຜູ້ນຳແຟຊັ້ນທີ່ບໍ່ຄືໃຜ


  Richard Brown ເມື່ອພໍ່ລູກ 5 ກາຍມາເປັນຜູ້ນຳແຟຊັ້ນທີ່ບໍ່ຄືໃຜ

  ພາບໂດຍ: Richard Brown

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.