ແຂວງຫົວພັນ ປະກາດ ເສັງເອົາລັດຖະກອນ

  0
  1220

  ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ຫົວພັນ ຊໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງບັນດານັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບສາຍວິຊາຄູສອນຊາບວ່າ ຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງສອບເສັງຄັດເລືອກຄູບາງວິຊາຈໍານວນ 16 ຕົວເລກ ລາຍລະອຽດຄື:

  ຄູຊັ້ນອະນຸບານ 3 ຕົວເລກ, ຄູໄອຊີທີ 2 ຕົວເລກາ, ຄູສິລະປະກໍາ 1 ຕົວເລກ, ຄູສິລະປະດົນຕິ 1 ຕົວເລກ, ຄູວິທະຍາສາດ ທໍາມະຊາດ 1 ຕົວເລກ, ຄູເຄມີສາດ 4 ຕົວເລກ, ຄູຊິວະສາດ 1 ຕົວເລກ,

  ຄູຟິຊິກສາດ 2 ຕົວເລກ ແລະ ຄະນີດ 1 ຕົວເລກ ເພື່ອບັນຈຸໃສບັນດາໂຮງຮຽນ ທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນຢູ່ແຂວງ ຫົວພັນ. – ຮັບເອກະສານນັບແຕ່ວັນທີ 17-20 ພຶດສະພາ 2021 ( ພະແນກສຶກສາແຂວງ ),

  • ເງິນໄຂຜູ້ສະມັກ: 1. ເປັນພົນລະເມືອງລາວ, ມີພູມລໍາເນົ່າຢູ່ແຂວງຫົວພັນ, 2. ມີມະນຸດສໍາພັນດີ, ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, 3. ສາຂາວິຊາ ຄູອະນຸບານ ລະດັບວິຊາສະເພາະ ຕ້ອງຈົບຊັ້ນກາງຂື້ນໄປ; 4. ສາຂາວິຊາ ຄູສິລະປະກໍາ, ຄູສິລະປະດົນຕີ ລະດັບວິຊາສະເພາະ ຕ້ອງຈົບຊັ້ນກາງ ຂຶ້ນໄປ, 5. ສາຂາວິຊາ ຄູໄອຊິທີ, ຄູວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ,ຄູເຄມິສາດ, ຄູຊີວະສາດ, ຄູຟີຊິກສາດ ແລະ ຄູຄະນິດສາດ ລະດັບວິຊາສະເພາະ ຕ້ອງຈົບປະລິນຍາຕີ ຂຶ້ນໄປ. 6. ຕ້ອງມີຄະແນນສະເລ່ຍວິຊາສະເພາະ 2.80 ຂື້ນໄປ. 7, ເອກະສານສະຫມັກເປະກອບມີ:

  1).ໃບຄໍາຮ້ອງ, 2). ໃບປະກາດວິຊາສະເພາະ, 3), ໃບຄະແນນ, 4). ໂບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ ດັ່ງນັ້ນ, ຈິ່ງແຈ້ງມາຍັງບັນດານັກສຶກສາ ມາເພື່ອຊາບ ແລະ ປະກອບເອກະສານໃຫ້ທັນຕາມກໍານົດເວລາ,

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.