ຂ່າວດີ ຈະມີນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນລາຄານ້ຳປະປາໃຫ້ປະຊາຊົນ

  0
  491

  ໄຟຟ້າ, ນ້ຳປະປາເປັນປັດໃຈສຳຄັນໃນຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ເມື່ອເກີດເຫດໄພພິບັດ ກໍ່ຄືວິກິດ ທີ່ພວກເຮົາຜະເຊີນຢູ່ໃນປະຈຸບັນນີ້ ທຸກຄົນມີລາຍໄດ້ໜ້ອຍລົງ ແຕ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຄືເກົ່າ ຫຼື ເພີ່ມຂຶ້ນ ສະນັ້ນ ພາກລັດກໍ່ຄືກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ ຈິ່ງເຫັນວ່າຄວນມີນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນລາຄານ້ຳປະປາແກ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ເປັນເວລາ 3 ເດືອນ.

  ໂດຍກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ອອກໜັງສືສະເໜີສະບັບເລກທີ 0 8 6 1 0  /ຍທຂ.ຫກ. ເຖິງຫົວຫນ້າພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຜູ້ອໍານວຍການ ລັດວິສາຫະກິດນ້ໍາປະປາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໃຫ້ຄົ້ນຄວ້າຜ່ອນຜັນລາຄາ ແລະ ເລື່ອນເວລາ ຂອງການຊໍາລະຄ່ານ້ໍາປະປາຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ນ້ໍາປະປາ ປະເພດຄົວເຮືອນ ແລະ ນອກຄົວເຮືອນ ໃນຊ່ວງການລະບາດ ຂອງພະຍາດ ໃນປີ 2021.ໃນໜັງສືສະເໜີໄດ້ລະບຸໄວ້ດັ່ງນີ້: ອີງຕາມ ທິດຊີ້ນໍາຂອງຄະນະນໍາ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຄັ້ງວັນທີ 28/04/2021 ແລະໜັງສືສະເຫນີຂອງກົມນໍ້າປະປາ ສະບັບເລກທີ 08608/ຍທຂ.ກນປ, ລົງວັນທີ 28/04/2021,

  ຫ້ອງການ ກະຊວງ ຍທຂ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງການມາຍັງ ທ່ານ ຫົວຫນ້າພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ທ່ານ ຜູ້ອໍານວຍການລັດວິສາຫະກິດນ້ໍາປະປາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວ ປະເທດ ເພື່ອເປັນການປຶກສາຫາລືຄົ້ນຄວ້າຮ່ວມກັນກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍການຜ່ອນຜັນລາຄາ ແລະ ເລື່ອນເວລາ ຂອງການຊໍາລະຄ່ານໍ້າປະປາ ຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ນ້ໍາປະປາ ປະເພດຄົວເຮືອນ ແລະ ນອກຄົວເຮືອນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ ໃນປີ 2021 ຕໍ່ ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ແລ້ວນໍາສະເຫນີຕໍ່ ຄະນະຊີ້ນໍາຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດຂະແຫນງນໍ້າປະປາ ຂັ້ນ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ພິຈາລະນາເພື່ອໃຫ້ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

  ຜົນການຄົ້ນຄວ້າດ້ານວິຊາການ ຂອງກົມນໍ້າປະປາ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ມີ 3 ນະໂຍບາຍ ເພື່ອເປັນທາງເລືອກ ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້: 1. ນະໂຍບາຍທີ 1: ເລື່ອນເວລາໃນການຊໍາລະເງິນຄ່າຊົມໃຊ້ນ້ໍາປະປາ ຂອງເດືອນ 5, 6, 7 ປີ2021 ໃຫ້ໄປຊໍາລະໃນເດືອນ 8, 9, 10 ປີ 2021 ພ້ອມກັບການຍົກເລີກລະບຽບ/ມາດຕະການ ວ່າດ້ວຍ ການຕັດ ສໍາລັບລູກຄ້າທີ່ມີຫນີ້ເກີນ 90 ວັນ ແລະ ຍົກເລີກການຈັດເກັບອາກອນມູນ ຄ່າເພີ້ມ 10% ຕາມກົດຫມາຍອາກອນມູນຄ່າເພີ້ມ;

  2. ນະໂຍບາຍທີ 2: ຫຼຸດລາຄາຄ່າຊົມໃຊ້ນ້ໍາໃນເດືອນ 5, 6, 7 ປີ 2021 ລົງ 5% ແລະ ຍົກເລີກການຈັດເກັບອາກອນມູນຄ່າເພີ້ມ 10% ຕາມກົດຫມາຍອາກອນມູນຄ່າເພີ້ມ; 3. ນະໂຍບາຍທີ 3: ຫຼຸດລາຄາຄ່າຊົມໃຊ້ນ້ໍາໃນເດືອນ 5, 6, 7 ປີ 2021 ລົງ 5% ແລະ ຍົກເລີກການຈັດເກັບອາກອນມູນຄ່າເພີ້ມ 10% ຕາມກົດຫມາຍອາກອນມູນຄ່າເພີ້ມ ພ້ອມກັບການເລື່ອນ ເວລາໃນການຊໍາລະເງິນຄ່າຊົມໃຊ້ນ້ໍາປະປາ ໃຫ້ໄປຊໍາລະໃນເດືອນ 7, 8, 9 ປີ 2021 ແລະ ການຍົກເລີກລະບຽບ/ມາດຕະການ ວ່າດ້ວຍ ການຕັດນ້ໍາ ສໍາລັບລູກຄ້າທີ່ມີຫນີ້ເກີນ 90 ວັນ. (ລາຍລະອຽດການຄິດໄລ່ສ່ວນຫຼຸດລາຍຮັບນໍ້າຂາຍ 5% ແລະ ຍົກເລີກການຈັດເກັບອາກອນມູນ ຄ່າເພີ່ມ 10% ).
  ຕໍ່ກັບ

  3 ນະໂຍບາຍທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ ທີ່ໄດ້ຄົ້ນຄວ້ານໍາສະເຫນີ ເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ຮີບດ່ວນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ນ້ໍາປະປາ ປະເພດຄົວເຮືອນ ແລະ ນອກຄົວເຮືອນ ໃຫ້ສາມາດດໍາລົງ ຊິວິດໄດ້ສະດວກ, ປອດໄພ ແລະ ຮັບປະກັນໄດ້ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໂດຍລວມຂອງຊາດ; ເຖິງແມ່ນວ່າ ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຂອງລັດວິສາຫະກິດນ້ໍາປະປາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແຕ່ມັນກໍກະທົບພຽງເລັກຫນ້ອຍ ແລະ ໃນໄລຍະອັນສັ້ນ ທີ່ທຸກພາກສ່ວນຈະ ຕ້ອງໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຫຼຸດຜ່ອນພາລະຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.