ອ່ານໄວ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ…!!! 8 ຕົ້ນໄມ້ພື້ນບ້ານ ເປັນຢາພື້ນເມືອງມີສັບພະຄຸນຫຼາຍຢ່າງ ຮູ້ໄວ້ໄດ້ໃຊ້ປະໂຫຍດແນ່ນອນ.

  0
  277

  ຕົ້ນໄມ້ 8 ຊະນິດ ເປັນຢາພື້ນເມືອງລາວທີ່ມີຊັບພະຄຸນທາງຢາຫຼາຍຢ່າງ.ທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນເບີ່ງຂ້າມຄວນຮູ້ບາງທີອາດໄດ້ໃຊ້ເປັນປະໂຫຍດ

  1. ຕົ້ນກ້າງປາ: ເປັນພືດປະເພດຕົ້ນໄມ້ນ້ອຍສູງ 3-4 ແມັດ,ໃບກົມສ້ວຍ ປົ່ງສະຫຼັບ.ໝາກນ້ອຍມົນສີຂຽວ ເວລາສຸກສີຂາວ ເກີດຕາມຊອກໃບ. – ຖິ່ນກຳເນີດ ແລະ ການແຈກຢາຍ: ເກີດຕາມແຄມນຳ້ ຫຼືເຂດດິນຊຸ່ມ ມີທົ່ວໄປໃນທຸກໆພາກຂອງປະເທດເຮົາ

  ສ່ວນທີ່ໃຊ້ເປັນຢາ: ລຳ,ໃບ,ຮາກ ແມ່ນເກັບໄດ້ຕະຫຼອດປີ ຕັດມາລ້າງສະອາດ ຟັກຊອຍຕາກແດດແຫ້ງ ເກັບໄວ້ໃນຖົງຜ້າ ບ່ອນມີອາກາດລ່ວງດີ ຫຼືສາມາດໃຊ້ສົດໄດ້- ຄຸນປະໂຫຍດ: ປົ່ວໄຂ້ຮ້ອນ,ໄຂ້ອອກຕຸ່ມ ອອກໝາກດຳ,ໝາກແດງ- ວິທີໃຊ້: ເອົາກົກກ້າງປາແຫ້ງ 50 ກຣາມຕົ້ມໃສ່ນຳ້ 2 ລີດດື່ມຕ່າງນຳ້ ສຳຫຼັບຜູ້ທີ່ມີໄຂ້ຮ້ອນ, ສຳຫຼັບປົ່ວໄຂ້ອອກຕຸ່ມໝາກດຳ,ໝາກແດງແມ່ນ ເອົາຕົ້ນກ້າງປາດິບ 1-2 ກິໂລກຣາມມາແຊ່ ຫຼື ຕົ້ມໃສ່ນໍ້າ1 ຄຸແລ້ວອາບ.

  2. ກະພຸກຫຼືຕົ້ນຕອງພຸກ: ເປັນພືດທີ່ນອນໃນຕະກຸນບອບສູງ 1-2 ແມັດ, ໃບປົ່ງອອກຈາກເຫງົ້າຮາກ ໃບໃຫຍ່ ຮູບຫົວໃຈ ມີກ້ານຍາວ,ດອກອອກຕາມຊອກໃບ

  ຖິ່ນກຳເນີດ ແລະ ການແຈກຢາຍ: ເກີດຕາມທຳມະຊາດ ຕາມເຂດຊຸ່ມ ໃນທົ່ວທຸກພາກຂອງປະເທດ
  ສ່ວນທີ່ໃຊ້ເປັນຢາ: ເຫງົ້າຮາກ ເກັບໃນລະດູແລ້ງ ລ້າງສະອາດ ຊອຍຕາກແຫ້ງໄວ້ໃຊ້
  ຄຸນປະໂຫຍດ: ໃຊ້ເປັນຢາປົ່ວໄຂ້ຍຸງ(ມາເລເລຍ)

  ວິທີໃຊ້: ເອົາກະພຸກແຫ້ງທີ່ຕາກໄວ້ 50 ກຣາມມາຕົ້ມໃສ່ນຳ້ 1.5 ລິດ ດື່ມເທື່ອລະ 1 ຈອກໃຫຍ່ (ເຊົ້າ.ສວາຍ.ແລງ) ຈົນກວ່າຈະມີອາການຄັນຄໍ
  ຄຳເຕືອນ: ເມື່ອໃຊ້ຢານີ້ ຖ້າຫາກມີອາການຄັນຄໍໃຫ້ຢຸດໃຊ້ທັນທີ.

  3. ເຄືອເຂົາຮໍ: ເປັນພືດປະເພດເຄືອ. ເກາະກ້ຽວຕາມຕົ້ນໄມ້ອື່ນໆ ມີຕຸ່ມຕາມເຄືອ ທົ່ວທັງເຄືອມີລົດຂົມ. ໃບປົ່ງສະຫຼັບ ຮູບຫົວໃຈ ມີກັ່ນໃບຍາວ ດອກອອກເປັນພົ້ວຕາມເຄືອ. ໝາກສີຂຽວ ເວລາສຸກຈະມີສີແດງ

  ຖິ່ນກຳເນີດ ແລະ ການແຈກຢາຍ: ເປັນພືດທີ່ເກີດທົ່ວໄປໃນປ່າໂຄກ ແລະ ປ່າດົງ
  ສ່ວນທີ່ໃຊ້ເປັນຢາ: ເຄືອ ເກັບກູ້ໃນລະດູແລ້ງ. ຕັດເອົາເຄືອທີ່ຈະເລີນເຕີບໂຕເຕັມທີ່ ລ້າງສະອາດ, ຊ່ອຍໃຫ້ເປັນຕ່ອນນ້ອຍ ນຳໄປຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງ ເກັບຮັກສາໄວ້

  ຄຸນປະໂຫຍດ: ປົ່ວໄຂ້ຍຸງ (ໄຂ້ມາເລເລຍ)
  ວິທີໃຊ້: ເອົາເຄືອທີ່ຊ່ອຍໄວ້ 20 ກຣາມ,ຮາກຕູມກາຂາວ 10 ກຮາມ,ຮາກຄູນ 20 ກຮາມ ຕົ້ມກັບນຳ້ 1 ລິດແລ້ວດື່ມ

  4. ຊົມຊື່ນ: ເປັນພືດພຸ່ມສູງ 1-2 ແມັດ. ໃບກົມສ້ວຍ ປາຍໃບແຫຼມ ໃບປົ່ງສະຫຼັບ,ໝາກກົມ ເວລາສຸກເປັນສີດຳ
  ຖິ່ນກຳເນີດ ແລະ ການແຈກຢາຍ: ເກີດຕາມທຳມະຊາດໃນເຂດຊຸ່ມ
  ສ່ວນທີ່ໃຊ້ເປັນຢາ: ໃບ,ລຳຕົ້ນ

  ຄຸນປະໂຫຍດ: ແກ້ໄຂ້ຫວັດ,ວິນວຽນ
  ວິທີໃຊ້: ໃຊ້ໃບດິບ 0.5 ກິໂລກຮາມ ປະສົມກັບໃບໜາດ 0.5 ກິໂລກຮາມ ແລະ ສີໄຄບ້ານ 0.5 ກິໂລກຮາມ ຕົ້ມໃສ່ນຳ້ 2 ລິດ ແລ້ວຮົມ.

  5. ສະເອັມດິນ: ເປັນພືດຈັດໃນຈຳພວກຫຍ້າ ສູງ 20-30 ຊັງຕີແມັດ. ໃບນ້ອຍ.ດອກນ້ອຍ ສີຂາວ ເກີດຕາມຊອກໃບ

  ຖິ່ນກຳເນີດ: ເກີດເອງຕາມທຳມະຊາດ. ຕາມເດີ່ນບ້ານ. ແຄມທາງ ແລະ ສວນເຮື້ອ
  ສ່ວນທີ່ໃຊ້ເປັນຢາ: ໝົດຕົ້ນ,ເກັບກູ້ໄດ້ທຸກລະດູ,ເກັບໝົດຕົ້ນມາລ້າງໃຫ້ສະອາດ ຟັກຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງເກັບໃນຖົງຜ້າ ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ມີອາກາດລ່ວງດີ

  ຄຸນປະໂຫຍດ: ຫຼຸດໄຂ້ຮ້ອນ,ໄອ
  ວິທີນຳໃຊ້: ເອົາໂຕແຫ້ງທີ່ຕາກແດດ 30 ກຣາມຕົ້ມກັບນຳ້ 1 ລິດ. ຕົ້ມຟົດ 10-15 ນາທີ, ດື່ມຕ່າງນຳ້, ຫຼື ເອົາຮາກດິບທີ່ລ້າງສະອາດ 4-5 ຮາກແຊ່ນຳ້ແລ້ວດື່ມ.

  6. ຢານາງ: ເປັນພືດຈຳພວກເຄືອ ມັກກ້ຽວຕາມຕົ້ນໄມ້ອື່ນໆ ໃບດ່ຽວ ປົ່ງສະຫຼັບ,ໝາກມົນອອກເປັນພົ້ສຕາມຊອກໃບ,ສີຂຽວ ເວລາສຸກຈະເປັນສີແດງ
  ຖິ່ນກຳເນີດ: ເກີດຕາມປ່າທົ່ວໄປ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນເຂດໜາວ.

  ສ່ວນທີ່ໃຊ້ເປັນຢາ: ຮາກດິບ
  ຄຸນປະໂຫຍດ: ຫຼຸດໄຂ້ຮ້ອນ
  ວິທີໃຊ້: ເອົາຮາກຢານາງ 1-2 ຮາກ,ຮາກພ້າວ 2-3 ຮາກ,ຮາກໝາກ 2-3 ຮາກ ລ້າງນຳ້ສະອາດ ແລ້ວແຊ່ນຳ້ດື່ມ ຫຼື ໃຊ້ຕົ້ມກິນ.

  7. ຢິກບໍ່ຖອງ: ເປັນຕົ້ນໄມ້ຂະໜາດນ້ອຍ ສູງ 2-6 ແມັດ. ລຳຕັ້ງຊື່.ໃບປະສົມປົ່ງອ້ອມລຳຢູ່ຍອດ. ໃບຍ່ອຍປົ່ງກົງກັນຂ້າມ ແຜ່ນໃບຢິກບໍ່ຊອດ, ໃບກ້ຽງເຫຼື້ອມ ດອກອອກເປັນພົ້ວຢູ່ຍອດ ໝາກກົມສ້ວຍ ເວລາສຸກສີແດງ-ແດງຊຳ້

  ຖິ່ນກຳເນີດ: ເກີດທົ່ວໄປໃນທຳມະຊາດ ໃນປ່າເລົ່າ,ປ່າໂຄກ,ປ່າດົງທີ່ມີຫີນດານ ແລະ ດິນຜຸຜຸ່ຍ
  ສ່ວນທີ່ໃຊ້ເປັນຢາ: ຮາກ, ເກັບກູ້ໃນລະດູແລ້ງ. ຂຸດເອົາຮາກມາລ້າງໃຫ້ສະອາດ ຟັຫຊອຍຕາກແຫ້ງ ເກັບໄວ້ໃນຖົງຜ້າປະໄວ້ບ່ອນທີ່ມີອາກາດລ່ວງດີ
  ຄຸນປະໂຫຍດ: ປົ່ວໄຂ້ຍຸງ

  ວິທີໃຊ້: ໃຊ້ຮາກແຫ້ງ 50 ກຣາມແຫ້ງຕົ້ມໃສ່ນຳ້ 2 ລິດ ດື່ມຕາມທີ່ຕ້ອງການ.
  ຄຳເຕືອນ: ຫ້າມໃຊ້ກັບແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່.

  8. ຕົ້ນຕີນເປັດ: ເປັນຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ ສູງ 20-25 ແມັດ. ມີຢາງສີຂາວ.ໃບຍາວແຫຼມສີຂຽວເຫຼື້ອມ ມີ 6-8 ໃບຍ່ອຍ ປົ່ງອ້ອມງ່າ,ຊໍ່ດອກເປັນພົ້ວ,ດອກນ້ອຍສີຂາວ.ໝາກຄູ່ກົມຍາວ,ແກ່ນໝາກມີຂົນ
  ຖິ່ນກຳເນີດ: ເກີດຕາມທຳມະຊາດ ໃນທຸກໆພາກຂອງປະເທດ

  ສ່ວນທີ່ໃຊ້ເປັນຢາ: ເປືອກ.ລຳ.ຢາງ
  ຄຸນປະໂຫຍດ: ປົ່ວໄຂ້ຍຸງ, ໄອ
  ວິທີໃຊ້: ເອົາເປືອກມາຊອຍຕາກແຫ້ງປະມານ 1 ກຳມື ຕົ້ມໃສ່ນຳ້ 2 ລິດ ແລ້ວດື່ມຕ່າງນ້ຳ

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.