ຮູ້ໄວ້ໄດ້ປະໂຫຍດ…!!! ສັບພະຄຸນທາງຢາຂອງ “ຫຍ້າລີແພ” ສະຫມຸນໄພພື້ນບ້ານ ດີສຳຫລັບແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ.

  0
  746

  ຫຍ້າລີແພ ພູມປັນຍາຊາວບ້ານທີ່ໃຊ້ກັນມາດົນ ສໍາລັບຜູ້ຍິິງໃຊ້ໄດ້ຜົນດີ ແລະ ມີການໃຊ້ສືບຕໍ່ກັນມາຢ່າງຍາວນານ ສັບພະຄຸນຂອງຫຍ້າລີແພ ຊ່ວຍໃນການກະຊັບຊ່ອງຄອດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຊ່ອງຄອດຂອງຜູ້ຍິງເກີດລູກ ຫຼື

  ຍິງທີ່ມີບັນຫາຊ່ອງຄອດຢ່ອນຍານບໍ່ກະຊັບ ກໍ່ສາມາດໃຊ້ຫຍ້າດັ່ງກ່າວຊ່ວຍຄືນຄວາມກະຊັບໃຫ້ຊ່ອງຄອດ ກັບມາມີຄວາມກະຊັບເຕັ່ງຕຶງ ຫຼຸດການຢ່ອນຍານຂອງໝົດລູກໄດ້ ເຮັດໃຫ້ກັບຄືນເປັນສາວອີກຄັ້ງ ແລະ ຍັງຊ່ວຍໃນການສະໝານແຜ ເສີມສ້າງເນື້ອເຫຍື້ອ ເຮັດໃຫ້ແຜຫາຍໄວບໍ່ຕິດເຊື້ອ

  ສໍາລັບຜູ້ຊາຍກໍ່ສາມາດໃຊ້ຫຍ້ານີ້ເຊັ່ນດຽວກັນ ທັງໃນເລື່ອງການຊ່ວຍບຳລຸງຜິວພັນໃຫ້ຊຸ່ມຊື່ນ ໃຊ້ໃນການຮັກສາບາດແຜ ໂດຍສາມາດເຮັດໄດ້ໃນລັກສະນະອົບອາຍນຳ້ເພື່ອບັນເທົາອາການລິດສີດວງທະວານໄດ້ດ້ວຍ

  ຫຍ້າລີແພເປັນຫຍ້າຕະກຸນໄຜ່ ຫຍ້າຊະນິດນີ້ມີສານຊິລລີກາ ທີ່ມີສັບພະຄຸນຊ່ວຍຟື້ນຟູ ສ້າງຄວາມຢືດຍຢຸ່ນຂອງເອັນ ຫຼື ເນື້ອເຫຍື້ອໃຫ້ມີຄວາມແຂງແຮງກະຊັບ ແລະ ສ້າງເນື້ອເຫຍື່ອຂື້ນມາໃໝ່ ແລະ ຍັງຊ່ວຍກະຊັບຜິວ ໃຫ້ເຕັງຕຶງອີກດ້ວຍ

  +  10 ສັບພະຄຸນດີໆ ຂອງຫຍ້າຣີແພມີຄື:
  1. ຊ່ວຍກະຊັບຊ່ອງຄອດ ແມ່ຍິງຫຼັງເກີດລູກ ຫຼື ຍິງທີ່ມີບັນຫາຊ່ອງຄອດຢ່ອນຍານ ບໍ່ກະຊັບ
  2. ຊ່ວຍຄືນຄວາມກະຊັບໃຫ້ກັບຊ່ອງຄອດ ໃຫ້ກັບມາມີຄວາມກະຊັບເຕັງຕືງ
  3. ຊ່ວຍຫຼຸດການຢ່ອນຍານຂອງມົດລູກໄດ້

  4. ຊ່ວຍບີບໝົດລູກໃຫ້ແຫ້ງເຂົ້າ ຊ່ວຍຂັບນຳ້ຄາວປາ (ສຳລັບແມ່ຍິງເກີດລູກໃຫ່ມ)
  5. ຊ່ວຍຮົມບາດແຜໃຫ້ແຜແຫ້ງໄວ
  6. ຊ່ວຍຫຼຸດອາການອັກເສບຂອງບາດແຜໃນການເກີດລູກໄດ້
  7. ຊ່ວຍສະໝານແຜ ເສີມສ້າງເນື້ອເຫຍື້ອ ເຮັດໃຫ້ບາດແຜຫາຍໄວ ບໍ່ຕິດເຊື້ອ

  8. ຊ່ວຍບຳລຸງຜິວພັນໃຫ້ຊູຸ່ມຊື່ນ ເຕັງຕຶງ
  9. ຊ່ວຍບັນເທົາອາການລິດສິດວງທະວານໜັກດ້
  10. ຊ່ວຍໃຫ້ເນື້ອເຫຍື້ອມີຄວາມແຂງແຮງ ແລະ ສ້າງເນື້ອເຫຍື່້ອຂື້ນມາໃໝ່

  + ວິທີໃຊ້ຫຍ້າລີແພ:
  1. ສຳລັບຮົມຄວັນ: ນຳຫຍ້າໄປຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງ ຫລັງຈາກນັ້ນກໍ່ນຳຫຍ້າປະມານ 1 ກຳມືມາເຜົາຮ່ວມກັບຖ່ານ ຈົນເກີດຄວັນ ແລ້ວກໍ່ນຳຫຍ້າທີ່ເຜົາຈົນເກີດຄວັນມາວາງໄວ້ກ້ອງຕັ່ງທີ່ຜ່ານການເຈາະຮູເປັນວົງກົມ ຫລັງຈາກນັ້ນໃຫ້ແມ່ລູກອ່ອນ ຫລືຍິງທີ່ຕ້ອງການກະຊັບຊ່ອງຄອດ ແລະມົດລູກ ມານັ່ງຕັ່ງ ເພື່ອຮົມກະຊັບຊ່ອງຄອດໄດ້ເລີຍ ສ່ວນໄລຍະເວລາໃນການຮົມນັ້ນຈະຮົມຈົນກ່ວາຄວັນໝົດ ທັງນີ້ໃນການຮົມຄວັນຈະຕ້ອງເຮັດຕິດຕໍ່ກັນ 2-5 ວັນ

  2. ສຳລັບຕົ້ມໃສ່ນ້ຳດື່ມ: ນຳຫຍ້າໄປຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງ ຫລັງຈາກນັ້ນກໍ່ເອົາຫຍ້າປະມານ 1 ກຳມືນຳ ມາຕົ້ມກັບນ້ຳ 1 ກາ ຕົ້ມປະມານ 1 ຊົ່ວໂມງ ແລ້ວນ້ຳມາຊົງດື່ມ ໄດ້ທັງຮ້ອນແລະເຢັນ

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.