ມັກລ້ຽງໄກ່ຕ້ອງຮູ້…!!! ໄກ່ພື້ນເມືອງປະດູ່ຫາງດຳ ແລະ ໄກ່ດູກດຳ ລ້ຽງງ່າຍທົນທານກັບສະພາບອາກາດແລະພະຍາດໄດ້ດີ.

  0
  634

  ປັດຈຸບັນການລ້ຽງໄກ່ພື້ນເມືອງພັນປະດູ່ຫາງດຳ ທີ່ນັບເປັນທາງເລືອກໃໝ່ຂອງກະເສດຫັນມາລ້ຽງໄກ່ພື້ນເມືອງຫຼາຍຂຶ້ນ ຊຶ່ງແຕ່ກ່ອນກະເສດສ່ວນໃຫຍ່ລ້ຽງໝູ ແຕ່ໃນຊ່ວງປີຜ່ານມາລາຄາໝູລຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

  ເຮັດໃຫ້ກະເສດຫັນມາລ້ຽງໄກ່ພື້ນເມືອງແທນ ເພາະໄດ້ກຳໄລດີກວ່າ ແຖມຍັງລ້ຽງງ່າຍ ຕົ້ນທຶນຕໍ່າ ທົນຕໍ່ສະພາບອາກາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ດີ

  ການລ້ຽງນິຍົມລ້ຽງປ່ອຍອິດສະຫຼະເຮັດໃຫ້ໄກ່ບໍ່ຄຽດແຂງແຮງ ຈະເລີນເຕີບໂຕຕາມທຳມະຊາດຈຶ່ງບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ສານເລັ່ງການຈະເລີນເຕີບໂຕຄືກັບໄກ່ພັນຊີ້ນທີ່ລ້ຽງໃນໂຮງເຮືອນ

  ອີກທັງສາມາດລຸດການໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອລົງໄດ້ຫຼາຍ ແລະ ຈາກທີ່ພັນໄກ່ຂາດຕະຫຼາດ ກະເສດຈຶ່ງເລີ່ມຫັນມາປຸກສ້າງໂຮງຮຽນເພື່ອເພາະພັນໄກ່ດ້ວຍຕົນເອງ

  ດ້ານຕົ້ນທຶນພົບວ່າກະເສດລ້ຽງໄກ່ 1.000 ໂຕ ຈະມີຕົ້ນທຶນຄ່າພັນໄກ່ສະເລ່ຍ 6.250.000 ກີບ ຄ່າອາຫານໄກ່ສະເລ່ຍ 7.500.000 ກີບຄ່າຢາຕ້ານເຊື້ອ ແລະ

  ວັດສະດຸອຸປະກອນ 1.250.000 ກີບ ລວມຕົ້ນທຶນທັງໝົດ 15.000.000 ກີບໂດຍໄກ່ໃຊ້ໄລຍະເວລາຈະເລີນເຕີບໂຕປະມານ 3-4 ເດືອນ ໄດ້ຜົນຜະລິດຢ່າງໜ້ອຍ 800 ໂຕ ນໍ້າໝັກສະເລ່ຍ 1.5 ກິໂລກຼາມ

  ລາຄາຂາຍກິໂລລະ 25.000 ກີບ ຄິດເປັນລາຍໄດ້ ສະເລ່ຍ 26.500.000 ກີບ, ຊຶ່ງຖືເປັນອາຊີບທາງເລືອກໃໝ່ທີ່ສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ກະເສດໃນຊ່ວງເວລາຫວ່າງຈາກການເຮັດກະເສດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ

  ໂດຍປັດຈຸບັນມີພໍ່ຄ້າມາຮັບຊື້ໃນບ້ານ ແລະ ບາງສ່ວນສົ່ງອອກໄປຂາຍປະເທດໂດຍສະເພາະຫວຽດນາມ ເຊິ່ງພວກເຂົານິຍົມກິນແລະປະເທດອື້ນໆອີກຫຼາຍປະເທດ.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.