ຄຳເວົ້າທີ່ເກີດຜົນ ເຮັດແລ້ວຊີວິດຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ “ຂໍຂະມາພໍ່ແມ່” ໃນຊ່ວງປີໃໜ່ລາວ

  0
  848

  ຄຳເວົ້າທີ່ເກິດຜົນເຮັດແລ້ວຊີວິດຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ “ຂໍຂະມາພໍ່ແມ່” ໃນຊ່ວງປີໃໜ່ລາວ  ກ່ອນອື່ນໜົດໃຫ້ກຽມ ຂັນ 5 ຂັນ 8 ເຄື່ອງທີ່ຈະໃຫ້ ພໍ່ ແມ່ ເສື້ອ ສີ້ນ ແກ້ວແຫວນ ເງີນ ຄຳ ແລ້ວແຕ່ຊອກມາຫາໄດ້ໃຫ້ເພີ່ນ ແລ້ວເວົ້າວ່າ.
  ກາຍະກຳມັງ ວະຈີກຳມັງ ມະໂນກຳມັງ ໂຍໂທໂສ.

  ລູກຊື່…. ໄດ້ມາ ຂໍຂະມາອະໂຫສິກຳນຳພໍ່ແມ່
  ກຳອັນໃດທີ່ໄດ້ປະມາດພາດພັ້ງ ເຮັດຜິດໄປແລ້ວ ໃນຊາດນິ້ຕັ້ງແຕ່ເກີດ ຈົນເຖິງປະຈຸບັນ ດ້ວຍກາຍ ວາຈາ ໃຈ (ເຊັ່ນ: ເຄີຍດ່າພໍ່ແມ່ ເຄີຍໂກດຂຽດແຄ້ນ ເຄີຍຕົບຕ່ອຍຕີ່ (ເວົ້າເຖິງຄວາມສຳນຶກຜິດ) ຢ່າງໃດໜຶ່ງກໍ່ດີ ທີ່ນຶກໄດ້ແລະນຶກບໍ່ໄດ້ ກໍ່ດີ

  ມາຕາປິຕະຣິ ປະມາເທນະ ທະວາຣັດຕະເຍນະ ກະຕັງ ສັບພັງ ອະປະຣາທັງ ຂະມະຕຸ ເມ ພັນເຕ.

  ຄວາມຜິດໃດທີ່ລູກໄດ້ເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່ເສຍໃຈ ລູກຂໍສຳນຶກກັບໂຕກັບໃຈ ປ່ຽນແປງໃໝ່ ຢ່າໄດ້ມີບາບກຳ
  ຂໍໃຫ້ພໍ່ແມ່ ຈົ່ງຍົກໂທດໃຫ້ ອະໂຫສິກຳແກ່ລູກດ້ວຍ

  ຕັ້ງແຕ່ບັດນິ້ ເປັນຕົ້ນໄປ..
  (ຈົບແລ້ວ ໃຫ້ພໍ່ແມ່ກ່າວ ອະໂຫສິໃຫ້ລູກ)

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.