ອັນຕະລາຍແທ້ໄດ໋…! ແມ່ຖືພາ ຫ້າມກິນອາຫານເຫຼົ່ານີ້ ຢ່າງເດັດຂາດ ມີຫຍັງແດ່? ໄປເບິ່ງພ້ອມກັນເລີຍ.

  0
  4345

  ເພາະອາຫານທີ່ແມ່ກີນຕອນຖືພານັ້ນ ຈະສົ່ງຜົນໂດຍກົງຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງແມ່ຖືພາ ແລະ ລູກໃນທ້ອງ ດັ່ງນັ້ນ ເລື່ອງໂພຊະນາການລະຫວ່າງຖືພາຈື່ງເປັນເລື່ອງທີ່ແມ່ຖືພາຕ້ອງໃສ່ໃຈເປັນພິເສດ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍີ່ງໃນຊ່ວງໃກ້ເກີດ ເຮົາລອງມາເບີ່ງກັນວ່າ ອາຫານອັນຕະລາຍຫ້າມກີນຕອນຖືພາຕອນທ້ອງແກ່ ໃກ້ຈະເກີດແລ້ວຫ້າມກີນຫຍັງແດ່:

  1. ອາຫານເຄັມຈັດ: ການກີນອາຫານທີ່ມີລົດຊາດເຄັມຈັດໃນຊ່ວງຖືພາທ້ອງແກ່ ຈະສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ແມ່ຖືພາມີອາການໂຕບວມ, ຕີນບວມ, ຫາກໄດ້ຮັບໂຊດ່ຽມຈາກອາຫານທີ່ເຄັມຈັດຫຼາຍເກີນໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈ ແລະ ໄຂ່ຫຼັງເຮັດວຽກໜັກເພີ່ມຂື້ນ ສ່ຽງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມດັນເລືອດສູງຂະນະຖືພາ ສ່ຽງຕໍ່ໂລກກະດູກພຸ໋ນ ແລະ ຍັງສ່ຽງຕໍ່ພາວະຖືພາເປັນພິດອີກດ້ວຍ.

  2. ໄຂ່ດີບ: ໃນຊ່ວງຖືພາໃກ້ເກີດ ບໍ່ຄວນກີນໄຂ່ດີບ ເພາະອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີໂອກາດໄດ້ຮັບເຊື້ອຊັນໂມເນລລາ ມີໂອກາດເປັນພະຍາດອາຫານເປັນພິດ ນອກຈາກນີ້ ອາຫານທີ່ມີໄຂ່ດີບເປັນສ່ວນປະສົມເຊັ່ນ: ມາຍອງເນດ ກໍ່ຄວນງົດເວັ້ນໄປກ່ອນໃນຊ່ວງນີ້ເຊັ່ນກັນ.

  3. ອາຫານເຜັດຈັດ: ການກີນອາຫານເຜັດຈັດຕອນຖືພາ ອາດເຮັດໃຫ້ຄົນຖືພາເກີດການມີກົດໄຫຼຢ້ອນ ມີອາການແສບຮ້ອນກາງເອີກໄດ້.

  4. ຊີ້ນສັດສຸກໆ ດິບໆ : ໃນຊ່ວງໃກ້ເກີດນີ້ ແມ່ຖືພາສາມາດກີນຊີ້ນສັດໄດ້ເກືອບທຸກຊະນິດ ພຽງແຕ່ຕ້ອງປຸງແຕ່ງໃຫ້ສຸກດີເສຍກ່ອນ ເພາະການກີນຊີ້ນສັດທີ່ບໍ່ໄດ້ຜ່ານການປຸງແຕ່ງໃຫ້ສຸກດີ ຫຼື ຊີ້ນສັດສຸກໆ ດິບໆ ອາດເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ຕິດເຊື້ອໄວຣັສ ແລະ ແບັດທີເຣຍທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໄດ້.

  5. ອາຫານທີ່ມີໄຂມັນສູງເຊັ່ນ: ອາຫານປະເພດທອດ ຫຼື ຜັດ ທີ່ໃສ່ນຳ້ມັນຫຼາຍໆ ເປັນອາຫານທີ່ແມ່ຖືພາຄວນຫຼິດລ່ຽງເພາະຍ່ອຍໄດ້ຍາກ ຖ້າກີນຫຼາຍກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ້ອງອືດ, ແໜ່ນທ້ອງ, ອືດອັດ ແລະ ນຳ້ໜັກໂຕເພີ່ມຂື້ນຫຼາຍກວ່າເກນສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບໂດຍລວມຂອງແມ່ ແລະ ລູກນ້ອຍໃນທ້ອງໄດ້.

  6. ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີແອວກໍຮໍ: ຄືທີ່ຮູ້ກັນດີແລ້ວເຖີງໂທດຂອງເຄື່ອງດື່ມມືນເມົາທັງຫຼາຍ ຖ້າໃນຊ່ວງຖືພາທ້ອງແກ່ ໃກ້ເກີດແລ້ວ ອາດເຮັດໃຫ້ລູກນ້ອຍເສຍຊີວິດໃນທ້ອງ ຫຼື ເກີດອອກມາແລ້ວນຳ້ໜັກໂຕເດັກໜ້ອຍ ລູກໃຫຍ່ຊ້າ, ປັນຍາອ່ອນ ລວມໄປເຖີງເກີດຄວາມພິການຂອງຫົວໃຈ ແລະ ຫລອດເລືອດໄດ້.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.