ສະຫຼະເວລາອ່ານ..! 4 ວິທີພາໃຫ້ຮຽນເກັ່ງ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ຄະແນນດີ.

  0
  2932

  4 ວິທີ ຮຽນໃຫ້ໄດ້ຄະແນນດີ ຈື່ບົດຮຽນ ແລະ ເຂົ້າໃຈງ່າຍຕາມນີ້:
  1 ບໍ່ເຂົ້າໃຈ ຕ້ອງຖາມ: ການຖາມໃນສິ່ງທີ່ເຮົາສົງໄສ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ໜ້າອາຍ ແຕ່ເປັນເຕັກນິກໃນການຮຽນຮູ້ທີ່ສໍາຄັນອີກຢ່າງໜຶ່ງທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈບົດຮຽນໄດ້ໄວຂຶ້ນ. ເພາະວ່າຖ້າເກີດຂໍ້ສົງໄສແລ້ວບໍ່ຖາມ ອາດເຮັດໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈຜິດ ແລະ ບໍ່ສາມາດສືບຕໍ່ບົດຮຽນໃໝ່ໄດ້ ເນື່ອງຈາກບົດຮຽນເກົ່າກໍຍັງສັບສົນຢູ່.

  ສະນັ້ນ, ທຸກຄົນຕ້ອງກ້າທີ່ຈະຖາມ ການຖາມຄູໃນຫ້ອງຮຽນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ໜ້າອາຍ ຫຼື ຜູ້ໃດບໍ່ກ້າຖາມຄູອາຈານກໍສາມາດຖາມໝູ່ຄົນທີ່ເຂົ້າໃຈເພື່ອອະທິບາຍໃຫ້ເຮົາຟັງໄດ້ ແລະ ທີ່ສໍາຄັນຄົນທີ່ຖາມກໍບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເປັນຄົນຮຽນບໍ່ໄດ້ສະເໝີໄປ.

  2 ຈື່ດີກວ່າຈົດ ຈື່ບໍ່ໝົດຈົດເອົາດີກວ່າ: ການມີສະມາທິ ຕັ້ງໃຈເບິ່ງ ຕັ້ງໃຈຟັງ ແລະ ຈື່ຄໍາອະທິບາຍຂອງອາຈານເປັນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນ ເພາະບັນດາຄໍາອະທິບາຍຕ່າງໆລ້ວນແຕ່ເປັນເນື້ອໃນ ໃນບົດເສັງເກືອບທັງໝົດ.

  ເຊິ່ງເຮົາບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຈົດເອົາທຸກຄໍາເວົ້າກໍໄດ້, ຈົດເອົາແຕ່ຈຸດທີ່ສໍາຄັັນແລ້ວທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈ; ໃນແຕ່ລະຫົວຂໍ້ ແຕ່ລະບົດ ເນື້ອໃນການຮຽນການສອນກໍຈະຍາກງ່າຍແຕກຕ່າງກັນໄປ ບາງບົດອາດຈະມີຄໍາສັບທີ່ເປັນສັບສະເພາະ ມີບົດເລກໃຫ້ຄິດໄລ່. ແຕ່ຖ້າໃຜມີບັນຫາຈົດບໍ່ທັນ ອາຈານເວົ້າໄວ ເວົ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈ, ແນະນໍາໃຫ້ທຸກຄົນອັດສຽງຕອນທີ່ອາຈານສອນໄວ້ເດີ້ ຈຸດໃດທີ່ເຮົາຈົດບໍ່ທັນກໍສາມາດນໍາມາຟັງຄືນ ແລ້ວຈົດໃໝ່ໄດ້.

  ສະນັ້ນ, ການທີ່ຈົດຄໍາອະທິບາຍຂອງຄູອາຈານຈຶ່ງເປັນອີກໜຶ່ງເຄັດລັບໃນການສອບເສັງໄດ້ຄະແນນດີ.

  3 ສອນໝູ່ໃນສິ່ງທີ່ເຮົາເຂົ້າໃຈ: ການສອນ ຫຼື ການແບ່ງປັນສິ່ງທີ່ຕົນເອງຮູ້ ເຂົ້າໃຈ ກໍເປັນອີກໜຶ່ງວິທີທີ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຈົດຈໍາບົດຮຽນໃຫ້ໄວຂຶ້ນ. ການສອນໝູ່ກໍເປັນການທົບທວນບົດຮຽນໃຫ້ແກ່ໂຕເອງອີກແບບໜຶ່ງເພື່ອຝຶກຄວາມຈື່ຈໍາ ເພາະກ່ອນທີ່ເຮົາຈະສອນໝູ່ ກໍຕ້ອງມີການທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈ, ມີການສັງເກດວ່າຈຸດໃດທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ມີການຮຽບຮຽງບົດຮຽນຄືນ ເພື່ອອະທິບາຍໃຫ້ໝູ່ເພື່ອນເຂົ້າໃຈ.

  4 ສະຫຼຸບບົດຮຽນກ່ອນເສັງ: ເປັນອີກວິທີໜຶ່ງທີ່ເຮັດແລ້ວໄດ້ຜົນທີ່ສຸດໃນການສອບເສັງໄດ້ຄະແນນດີ ກໍຄືການສະຫຼຸບບົດຮຽນຄືນກ່ອນເສັງ. ເພາະການທີ່ເຮົານໍາເອົາບົດຮຽນ ຫຼື ຄໍາອະທິບາຍຂອງອາຈານມາສະຫຼຸບເປັນແບບຂອງເຮົາເອງນັ້ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຈື່ຈໍາໄດ້ດີຂຶ້ນ. ເນື່ອງຈາກເຮົາຕ້ອງມີການອ່ານຄືນ ຮຽບຮຽງຄືນ ເພື່ອຂຽນບົດຮຽນ ຫຼື ຄໍາອະທິບາຍນັ້ນມາໃນແບບຂອງເຮົາເອງ.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.