ຫົວອົກຄົນເປັນແມ່ ເກີດມາໃນຊີວິດບໍ່ເຄີຍຢ້ານຫຍັງເທົ່ານີ້ມາກ່ອນ ໃຫ້ລະມັດລະວັງຢ່າຖືເບົາກັບເລື່ອງແບບນີ້ເດັດຂາດ

  0
  393

  ເກີດມາໃນຊີວິດບໍ່ເຄີຍຍ້ານຫຍັງເທົ່ານີ້ມາກ່ອນ ແມ່ທັງໄຫ້ທັງຮ້ອງ ລູກຄືສິເຈັບແສນທໍລະມານສິມາເຕືອນສະຕິແມ່ທຸກຄົນ ແລະໂຕເອງນຳ ໃຫ້ລະມັດລະວັງ ຢ່າຖືເບົາກັບເລື່ອງແບບນີ້ເດັດຂາດ ຕໍ່ໄປນີ້ ຂ້ອຍສິບໍ່ຂໍເຮັດອີກເປັນເທື່ອທີ່ສອງ ເລື່ອງມີຢູ່ວ່າ ເລີ້ມຕົ້ນຄືກາງຄືນຂອງມື້ນັ້ນລູກແຄ່ຄີງຮຸ່ມໆແຕ່ລາວຫລິ້ນປົກກະຕິ ກໍໃຫ້ກິນຢາຊາລາ ແລ້ວມື້ອື່ນເຊົ້າຕໍ່ມາລາວກໍເຊົາ ແຕ່ລາວຈ່ະບໍ່ກິນເຂົ້າ ເພາະຄິດວ່ານ່າຈ່ະເປັນນຳເດີນທາງມາໄກ (ທ່າແຂກ-ນະຄອນຫລວງ)ແຕ່ກິນນົມດີແລ້ວໃນມື້ນັ້ນຄວາມວ່າແມ່ນີ້ຄິດວ່າລູກບໍ່ເປັນຫຍັງແລ້ວເລີຍພາໄປຫລິ້ນວັງວຽງ ຕອນປະມານທ່ຽງຮອດວັງວຽງ ຄີງກໍກັບມາຮຸ່ມໆອີກ ແຕ່ກະລ້າເລີງມ່ວນຫົວ ກິນນົມປົກກະຕິ .. ຕໍ່ມາ ປະມານ 15:00 ລາວເລີ້ມສໍ້ແລະຮາກ ຄີງກະຍັງຮຸ່ມຢູ່ບໍ່ຮ້ອນ ແລະ ປະມານ 17:00 ລາວເລີ້ມໂຕຮ້ອນແຮງ ກະວ່າສິພາກັນກັບນະຄອນຫລວງ ລົມກັນນຳແມ່ຕູ້ກາຟິວ ແມ່ວ່າ: ລູກຄືສິຫນາວ ເພາະ

  ລາວຄືເຫມື່ອຍໆ ຄີງຮ້ອນປ້ອນຢາເບີ່ງ ຂ້ອຍກະຈັບລາວມາປ້ອນຢາແຕ່ສີ່ງທີ່ຂ້ອຍສັງເກດລູກໄດ້ຕອນນັ້ນຄື ການປ້ອນຢາໃຫ້ລາວກິນມັນລາບລື່ນເກີນໄປເພາະປົກກະຕິລູກສິບໍ່ຍອມກິນຢາແບບງ່າຍດາຍເດັດຂາດ ແຕ່ນີ້ລາວຍອມກິນແບບບໍ່ມີການຂັດຂືນໃດໆ ມືເບື້ອງຊາຍລາວກະຕຸກ ກຳແບ ກຳແບ ຕາລາວແນມແຕ່ຕາແມ່ຢ່າງດຽວ ຂ້ອຍວ່າລູກບໍ່ປົກກະຕິແລ້ວ ຄ້ຽວໂຄ້ງກັບໄປໂຮງຫມໍເມືອງວັງວຽງ ຄິດແຕ່ຢ່າງດຽວຕອນນັ້ນຄືຕ້ອງໄປໃຫ້ທັນມືຫມໍໃຫ້ໄວທີສຸດ ໂຊກດີທີ່ຕອນນັ້ນຂ້ອຍຢູ່ຫ່າງຈາກໂຮງຫມໍບໍ່ໄກ (ຂ້ອຍຢູ່ແຖວບ່ອນຂາຍໂລຕີຫນ້າວັດ ຫ່າງຈາກໂຮງຫມໍປະມານ 200-300ແມັດ) ຕອນນັ້ນຂ້ອຍຟ້າວພາລູກເຂົ້າຫ້ອງສຸກເສີນ ໂຊກດີທີ່ຕອນນັ້ນມີຫມໍໃຫ່ຍ ຫລາຍທ່ານເຝົ້າຢູ່ ອາການຂອງລູກຕອນນັ້ນແມ່ນມີອາການກະຕຸກແຂນທັງສອງຂ້າງເລີ້ມແຮງຂື້ນຈົນເປັນກະຕຸກຫມົດຕົນໂຕ ຂາເກັງ ມືກະຕຸກ ຕົນໂຕກຳ ປາກກຳ ນ້ຳລາຍໄຫລອອກມາ ຫົວໃຈຂ້ອຍ

  ຕອນນັ້ນຄືສິສະລາຍ ເພາະທຸກຢ່າງມັນໄວໄປຫມົດ ຂ້ອຍເຮັດຫຍັງບໍ່ໄດ້ເລີຍໄດ້ແຕ່ໄຫ້ແລະຈັບມືລູກ ເອີ້ນຊື່ລູກ ແລ້ວປະມານ 10ນາທີໄດ້ ອາການຊັກຂອງລາວເລີ້ມຫລຸດລົງລາວກະເລີ້ມໄຫ້ສຽງດັງຂື້ນ ດັງຂື້ນ ດັງຂື້ນເລື້ອຍໆຈົນເປັນຄັ້ງແລກທີ່ແມ່ຄົນນີ້ໄດ້ຍິນສຽງລູກໄຫ້ແລ້ວດີໃຈທີ່ສຸດຢາກໄຫ້ລູກໄຫ້ອອກມາດັງໆ ເພາະ 10ນາທີ ລູກບໍ່ມີສຽງໄຫ້ອອກຈາກປາກລາວເລີຍ … ຕໍ່ມາອາການລາວເລີ້ມດີຂື້ນລາວໄຫ້ຈົນເມື່ອຍແລ້ວລາວກໍຫລັບຄາເອີກແມ່ ແລ້ວຂ້ອຍກໍພາລູກຂື້ນລົດໂຮງຫມໍຈາກວັງວຽງຍ້າຍມາມະໂຫສົດ ຕະຫລອດໄລຍະທາງແຕ່ໂຮງຫມໍວັງວຽງຈົນຮອດໂຮງຫມໍມະໂຫສົດ ລູກຫລັບຍາວຈົນສຸດທາງ(ຫມໍວ່າເພາະລິດຂອງຢາທີ່ຊ່ວຍລາວຕອນນັ້ນເຮັດໃຫ້ລາວຢາກນອນ) ມາຮອດໂຮງຫມໍ

  ມະໂຫສົດຕອນນີ້ ທາງໂຮງຫມໍເພີ່ນກະເບີ່ງແຍງດີ ກາຟິວຕອນນີ້ຄືມີອາການໄຂ້ຢູ່ບາງຄັ້ງ ແຕ່ຕອນລາວຕື່ນມາລາວກໍລ້າເລີງຍິ້ມແຍ້ມ ກິນນົມປົກກະຕິ ……..ສະຫລຸບອາການຂອງກາຟິວແມ່ນ ໄຂ້ຂື້ນສູງແລ້ວຊັກໂຕເກງ ບໍ່ມີອາການແຊກຊ້ອນໃດໆ ຫມໍສັນນິຖານເລີ້ມຕົ້ນວ່າ ອາດຈະເປັນ ໂລກບ້າຫມູ , ເຍື່ອສະຫມອງໂປ່ງ , ເປັນຝີໃນສະຫມອງ , ຫລືມີການກະທົບຫົວ .. ແຕ່ທັງຫມົດທັງມວນແມ່ນເອົາເລືອດໄປປູກຖ່າຍແລ້ວຄືບໍ່ໄດ້ເປັນຫຍັງຫມົດ ຫມໍວ່າ ມີແຕ່ໄຂ້ຂື້ນສູງແລ້ວ ເຮັດໃຫ້ຊັອກ … ອາການນ່າເປັນຫ່ວງຂອງກາຟິວຄື ຖ້າໄຂ້ຄັ້ງຕໍ່ໄປ ລາວອາດຈ່ະມີອາການຊັກແບບນີ້ກັບມາອີກ ໃຫ້ລະວັງຄືບໍ່ຕ້ອງຊື້ຢາກິນເອງ ຖ້າຄີງຮຸ່ມແມ່ນພາໄປໂຮງຫມໍທັນທີ່ …ຂໍບອກເລີຍວ່າ ກາຟິວໄຂ້ຂື້ນ

  ສູງບໍ່ຮອດ 30ນາທີ ແລ້ວລາວຊັອກເລີຍ ເພາະສະນັ້ນຖ້າສົມມຸດຕອນນັ້ນຂ້ອຍຢູ່ໄກຈາກໂຮງຫມໍ ແລະ ເອົາລູກມາໂຮງຫມໍບໍ່ທັນ ຂ້ອຍບໍ່ຢາກຄິດເລີຍວ່າສິເກີດຫຍັງຂື້ນແນ່ສະນັ້ນຢາກໃຫ້ທຸກຄົນມີສະຕິຫລາຍໆກັບເດັກທີ່ເວົ້າຍັງບໍ່ເປັນ ເພາະເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າລູກເຈັບບ່ອນໃດແດ່ ໃຫ້ສັງເກດລູກຫລາຍໆ ຂ້ອຍໂຊກດິຄືຂ້ອຍສັງເກດລາວທັນເວລາກ່ອນທີ່ລາວສິຊັກແຮງ ມັນບໍ່ມີຫຍັງແນ່ນອນອີ່ຫລີ ຂ້ອຍຍ້ານ ແລະ ຍ້ານທີ່ສຸດ ມັນເກີດຂື້ນແບບບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ ໃຫ້ມີສະຕິກັບລູກນ້ອຍຫລາຍໆ ຢ່າຖືເບົາຂໍໂທດຜົວ Yo Phimmasenh ທີ່ເຮັດໃຫ້ລູກເຈີເລື້ອງແບບນີ້ ຂອບໃຈທຸກຄົນທີ່ເປັນຫ່ວງກາຟິວ ຕອນນີ້ກາຟິວປອດໄພແລ້ວ ຍິ້ມຫົວແລ້ວເດີ

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.