ສະຫຼະເວລາອ່ານ..!ຖ້າອາຍຸ ກ້າວເຂົ້າ 30 ຍັງບໍ່ມີຫຍັງທີ່ໝັ້ນຄົງຄວນຄິດ 7 ເລື່ອງນີ້ໄດ້ແລ້ວ.

  0
  1559

  1. ຮູ້ຈັກບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງໃຫ້ເປັນ

  ການທີ່ມີສະຕິມັນຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຜ່ານທຸກບັນຫາໄດ້ງ່າຍ ເຮົາກຳລັງຈະກ່າວເຖິງເລື່ອງຂອງຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ

  ທີ່ມັນອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ບໍ່ວ່າເຈົ້າຈະໂສດ ມີຄອບຄົວກໍ່ຕາມ ຄວາມສ່ຽງທີ່ຄວນພິຈາລະນາ ມີ 3 ຢ່າງຕໍ່ໄປນີ້

  ດ້ານຊັບສິນ

  ເພາະຖ້າເຮົາຢຸດເຮັດວຽກ ມີຄວາມພ້ອມຫຼືຍັງຖ້າຍັງບໍ່ມີເງິນສຸກເສີນເຮົາຢູ່ແນວໃດລະ!

  ດ້ານໃນການດຳເນີນຊີວິດ

  ຖ້າມື້ໜຶ່ງເພື່ອນໆຂັບລົດແລ້ວເກີດອຸປະຕິເຫດມີປະກັນໄພລົດບໍ່ ແລ້ວຈະຊື້ບໍ່ ຖ້າຊື້ຈະເອົາແບບໃດດີ?

  ດ້ານຊີວິດຂອງເຮົາ

  ຖ້າເມື່ອໃດເຮົາເຈັບປ່ວຍຫຼືເກີດເຫດບໍ່ຄາດຄິດຂຶ້ນມາ ຄອບຄົວຈະຕ້ອງລຳບາກເພາະຂາດກຳລັງສຳຄັນແມ່ນບໍ່

  ຄຳຕອບຄືແມ່ນ ກໍລອງບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງເຊັ່ນການຊື້ປະກັນ

  2.​ ຮູ້ຕົວເອງວ່າມີຫຍັງຫຼາຍກວ່າກັນ “ຊັບສິນ” ຫຼື “ໜີ້ສິ້ນ”

  ຫາກລາຍຈ່າຍສູງພໍໆກັບລາຍຮັບ ຢ່າງທຳອິດເລີຍທີ່ຄວນໃສ່ໃຈ ຄືລິດລາຍການຂອງຊັບສິນນັ້ນທຽບກັບໜີ້ສິ້ນທີ່ມີ

  ເຮົາຕ້ອງເລີ່ມກັບມາ ວາງການເງິນຕົວເອງໄດ້ແລ້ວ ເຊັ່ນ ສະສົມຊັບສິນ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດລາຍດ້ຢ່າງພວກຫຸ້ນກອງທຶນ

  3. ມີເງິນສຳຮອງ 6 ເດືອນຢ່າງຕໍ່າ

  ມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາສາມາດຮັບມືກັບບັນຫາດ້ານການເງິນຕ່າງໆ ໄດ້ດີ

  ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຢືມໃຜ ຫາກຄິດຈະກູ້ກໍ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາກັບເຂົ້າໄປຢູ່ໃນວົງຈອນໜີ້ ອີກຄັ້ງ

  4. ປົດໜີ້ໃຫ້ໝົດໄວໆ

  ຍິ່ງໄວເຮົາກໍ່ສາມາດນຳເງິນໄປ ເຮັດແນວອື່ນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ຖ້າບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຈະປົດໜີ້ແນວໃດ

  ຈົ່ງເບິ່ງວ່າເຮົາມີໜີ້ທັງໝົດຊໍ່າໃດ ແລະ ເທົ່າໃດ ອັດຕາດອກເບ້ຍເທົ່າໃດ

  ຕໍ່ໄປກໍໃຫ້ຈັດລຳດັບໜີ້ໃຫ້ໜີ້ທີ່ມີອັດຕາດອກເບ້ຍສູງ ຢູ່ເທິງ ຕໍ່ໄປກໍທະຍອຍປົດໜີ້ໄປ

  5. ສ້າງງົບການເງິນ

  ແມ້ຫາເງິນໄດ້ຫຼາຍ ຫາກບໍລິຫານເງິນບໍ່ດີພໍ ເງິນທີ່ໄດ້ມາ ກໍ່ຄົງໝົດໄປງ່າຍໆ ນັ້ນແຫຼະ

  ສະນັ້ນແລ້ວ ສິ່ງທີ່ເພື່ອນໆ ຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ຄືການສ້າງງົບລາຍຈ່າຍ

  6. ສຶກສາເລື່ອງພາສີ

  ລາຍໄດ້ຫຼາຍກໍ່ຕ້ອງຈ່າຍພາສີຫຼາຍ ສິ່ງທີ່ເພື່ອນໆຄວນສຶກສາຄືທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພາສີ

  ບໍ່ວ່າຈະເປັນການລົດຢ່ອນຫຼືການລະເວັ້ນຕ່າງໆ ວ່າມັນເຮັດແນວໃດໄດ້ແດ່

  7. ວາງແຜນກະສຽນ ຄິດໄວ້ແດ່ຫຼືຍັງ

  ຫາກເຮົາແກ່ຕົວຕ້ອງແກ່ແບບມີເງິນ ມັນຈະເບິ່ງເທ່ ເພາະຢາກໃຫ້ວາງແຜນກະສຽນກັນໄວໆ

  ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງເຮົາເອງທັງນັ້ນ ປ່ຽນຕົວເອງດ້ວຍການຮຽນຮູ້ໃຫ້ຫຼາຍ

  ເພື່ອຄວາມສະຫຼາດຫຼາຍຂຶ້ນຢ່າໄປໂທດຄົນອື່ນຈາກບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ

  “ຍິ້ມໃຫ້ຫຼາຍໆ ຮັກຕົວເອງໃຫ້ຫຼາຍໆ

  ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ເລື່ອງເລັກນ້ອຍ

  ມາທຳລາຍຄວາມສຸກຂອງເຮົາໄດ້…”

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.