ລັດຈະສຸມໃສ່ສູ້ຊົນໃຫ້ເນື້ອທີ່ປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ຫລາຍກວ່າ 70% ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດ ໃນປີ 2025

  0
  552

  ລັດຖະບານໄດ້ມີເປົ້າໝາຍໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ມີຄວາມສົມດຸນ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດຕ່າງໆ, ໂດຍຈະສຸມໃສ່ສູ້ຊົນໃຫ້ເນື້ອທີ່ປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ຫລາຍກວ່າ 70% ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດ ໃນປີ 2025 ລັດຖະບານຈະພະຍາຍາມສູ້ຊົນໃຫ້ບັນລຸແຜນການ 05 ປີ ຄັ້ງທີ່ IX ໂດຍໄດ້ກຳນົດແຜນວຽກຈຸດສຸມ ໃນການ

  ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ,ການເຕີບໂຕສີຂຽວ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ກວ້າງຂວາງ ແລະ ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ ໂດຍການກຽມຄວາມພ້ອມຮັບມືຈາກໄພພິບັດຕ່າງໆສູ້ຊົນສ້າງແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ, ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ

  ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງ ແວດລ້ອມຮອບດ້ານຂັ້ນແຂວງ ໃຫ້ສຳເລັດທຸກແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຮອດປີ 2030 ຫລຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ຈາກການທຳລາຍປ່າໄມ້ ໃຫ້ໄດ້ປະມານ 30 ລ້ານໂຕນ ແລະ ສ້າງຕັ້ງສະຖານີອຸຕຸນິຍົມໃໝ່ 45 ແຫ່ງ ແລະ ສະຖານີອຸທົກກະສາດໃໝ່ 25 ແຫ່ງ ສູ້ຊົນສ້າງກອງທຶນຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ

  ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ສ້າງກອງທຶນຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດໃຫ້ໄດ້ 17 ແຂວງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ 56 ເມືອງ, ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຕ້ອງເພີ່ມທະວີການເຝົ້າລະວັງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ເປັນເຈົ້າການກະກຽມຮັບມືກັບຜົນກະທົບ ຈາກໄພພິ

  ບັດຕ່າງໆຢ່າງທັນການ, ນອກນີ້, ກໍ່ເອົາໃຈ ໃສ່ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍນິຕິກຳຕ່າງໆ ໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ, ເອົາໃຈໃສ່ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງເປັນລະບົບ

  ຂໍ້ມູນ: ປະເທດລາວ

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.