ຈະເລັ່ງແກ້ໄຂດ່ວນ! ສປປ ລາວ ຍັງມີຄອບຄົວທຸກຍາກ 62 ພັນ ກວ່າຄອບຄົວ ເທົ່າກັບ 5,16% ຂອງຄອບຄົວທັງໝົດ.

  0
  552

  ໃນໂອກາດ ທ່ານ ພັນຄໍາ ວິພາວັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ເມື່ອວັນທີ 22 ມີນາ 2021. ທ່ານໄດ້ເວົ້າເຖິງຜົນສໍາເລັດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສັງຄົມ.
  ທ່ານນາຍົກກ່າວວ່າ: ລັດຖະບານໄດ້ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາຂົງເຂດສັງຄົມ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເຊິ່ງມີຄວາມຄືບໜ້າຫຼາຍດ້ານພໍສົມຄວນ ເປັນຕົ້ນຄື:

  ວຽກງານພັດທະຊົນນະບົດ ແລະແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ເຊັ່ນໃນປີ 2019 ຄອບຄົວທຸກຍາກຍັງເຫຼືອ 62.384 ຄອບຄົວ ເທົ່າກັບ 5,16% ຂອງຄອບຄົວທັງໝົດ, ເຮັດໃຫ້ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກຍັງເຫຼືອ 18,3% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ, ພ້ອມນັ້ນ ຍັງສາມາດເກັບລະເບີດບໍ່ທັນແຕກອອກຈາກພື້ນທີ່ໄດ້ເກືອບ 18.000 ເຮັກຕາ (ລື່ນແຜນການຂອງມະຕິສະພາ), ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກໄດ້ເກືອບ 1.600 ຄົນ (ລື່ນແຜນສະພາ).

  ດ້ານການສຶກສາ-ກີລາ: ສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມ 3 ຄາດໝາຍ ຄື: ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປີ ໃນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ບັນລຸ 82,7%, ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນສຸດທິຂອງຊັ້ນປະຖົມບັນລຸໄດ້ 99%, ມວນຊົນທຸກເພດທຸກໄວໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຫຼິ້ນກີລາ-ກາຍະກໍາ ບັນລຸໄດ້ 30% ຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດ, ເຊິ່ງ 3 ຄາດໝາຍນີ້ ປະຕິບັດໄດ້ ລື່ນແຜນຂອງສະພາ.

  ດ້ານສາທາລະນະສຸກ: ສາມາດບັນລຸ 5 ຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ແລະລື່ນແຜນການຂອງສະພາຄື: ອັດຕາສ່ວນການຕາຍເດັກລຸ່ມ 1 ປີຫຼຸດລົງຍັງເຫຼືອ 30/1.000, ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີຍັງເຫຼືອ 40/1.000, ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ຍັງເຫຼືອ 160/100.000 ຄົນ, ອັດຕາການຊົມໃຊ້ວິດຖ່າຍຄອບຄົວບັນລຸໄດ້ 79,6% ແລະການປົກຄຸມປະກັນສຸຂະພາບບັນລຸໄດ້ 94%.

  ດ້ານຖະແຫຼງຂ່າວວັດທະນະທໍາ ແລະທ່ອງທ່ຽວ: ໄດ້ຫັນປ່ຽນຈາກລະບົບອະນະລ໋ອກໄປສູ່ລະບົບດີຈີຕອນ, ໄດ້ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງໂທລະໂຄ່ງໄປສູ່ບ້ານໄດ້ທັງໝົດ 5.840 ບ້ານ ກວມເອົາ 69,16% ຂອງບ້ານທັງໝົດ, ມາຮອດປັດຈຸບັນມີຄອບຄົວວັດທະນາທໍາທັງໝົດ 9,7 ແສນກວ່າຄອບຄົວ ກວມເອົາ 76,97% ຂອງຄອບຄົວທົ່ວປະເທດ.

  ການທ່ອງທ່ຽວ ສາມາດດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າປະເທດລາວ ສະເລ່ຍ 2,64 ລ້ານເທື່ອຄົນຕໍ່ປີ ແລະສ້າງລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ 673 ລ້ານໂດລາ. ອັນພົ້ນເດັ່ນແມ່ນການເປີດປີທ່ອງທ່ຽວລາວປີ 2018 ແລະເປີດປີທ່ອງທ່ຽວລາວ-ຈີນ 2019 ແລະອື່ນໆ.

  ນອກຈາກນີ້, ດ້ານອື່ນໆກໍ່ໄດ້ຮັບການເອົາໃຈສ່ພັດທະນາ ແລະມີຄວາມກ້າວໜ້າດີພໍສົມຄວນ.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.