ເຕັກນິກງ່າຍໆ…! ວິທີປູກ ໝາກນາວໃນແທ່ງປູນຊີມັງ ໃຫ້ເປັນໝາກດົກ ແລະ ໃຫ້ເປັນໝາກນອກລະດູ

  0
  689

  ເທັກນິກການປູກໝາກນາວໃນແທ່ງປູນຊີມັງ

  ສຳລັບການເສດທີ່ຄດຢາກປູກໝາກນາວໃນແທ່ງປູນຊີມັງຈຳນວນ 100 ບໍ່ ຈະໃຊ້ເນື້ອທີ່ປະມານ 1 ໄລ່ເທົ່ານັ້ນ ຊຶ່ງຈະໃຊ້ເງິນລົງທຶນຫຼາຍໃນຊ່ວງທຳອິດ ສ່ວນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼັກຈະຢູ່ທີ່ບໍ່ປູນຊີມັງລວມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຊຶ້ຕົ້ນໝາກນາວ,ລະບົບຫົດນໍ້າອື່ນໆ

  ຕົ້ນໝາກນາວໃນແທ່ງປູນເມື່ອມີອາຍຸ 8 ເດືອນ ຈະບັງຂັບໃຫ້ຕົ້ນອອກນອກລະດູໄດ້ ໂດຍໃຊ້ຫຼັກການດຽວກັບການປູກລົງດິນຄືຂຸມໃນຊ່ວງເດືອນກັນຍາ ແລະ

  ກະຕຸ້ນການອອກດອກໃນເດືອນຕຸລາຈະໄດ້ໝາກນາວແກ່ໃນຊ່ວງເດືອນມີນາ-ເມສາ ຊຶ່ງເປັນຊ່ວງທີ່ໝາກນາວລາຄາແພງທີ່ສຸດຈະໃຊ້ເວລາພຽງປີດຽວເທົ່ານັ້ນສາມາດເກັບຜົນຜະລິດໄດ້

  + ການກຽມດິນປູກ ແລະ ຂະໜາດຂອງແທ່ງປູນສີມັງ
  ຂະໜາດຂອງແທ່ງປູນແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ຂະໜາດເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 80 ຊມ ເມື່ອປູກ 2-3 ປີ ຮາກຂອງຕົ້ນໝາກນາວຈະໂຜ່ອອກຈາກນອກແທ່ງປູນ ແລະ

  ຊ້ອນໄປລົງໃນດິນເຮັດໃຫ້ຄວບຄຸມໃນເລື່ອງຂອງການບັງຄັບໃຫ້ອອກນອກລະດູປັດຈຸບັນຈຶ່ງແນະນຳໃຫ້ແກ້ໄຂໃຫ້ຊື້ຝາແທ່ງປູນໃຊ້ຝາຂະໜາດເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 90 ຊມ ຈະໃຊ້ອຸປະກອນປູກ 3 ຊະນິດຄື: ໜ້າດິນ 3 ສ່ວນ,ຂີ້ງົວ 1 ສ່ວນ ແລະ ເປືອກຖົ່ວຂຽວ 2 ສ່ວນປະສົມໃຫ້ເຂົ້າກັນ

  + ວິທີປູກໜາກນາວໃນແທ່ງປູນຊີມັງທີ່ຖືກຕ້ອງ
  ຫຼັງຈາກໃຊ້ວັດສະດຸໃນການປູກລົງຮຽບຮ້ອຍແລ້ວໃຫ້ຂຸດເປີດປາກຂຸມໃຫ້ມີຂະໜາດເທົ່າກັບຂະໜາດຖົງຢາງຊຳຕົ້ນໝາກນາວ(ໂດຍປົກກະຕິຖ້າໃຊ້ກິ່ງຕອນຄວນຈະໃຊ້ຕົ້ນຊຳໄວ້ດົນປະມານ 1 ເດືອນ

  ບໍ່ແນະນຳໃຫ້ຊື້ແບບຕົ້ນທີ່ຊຳມາດົນແລ້ວຫຼາຍເດືອນຫຼືຊຳຄ້າງປີເນື່ອງຈາກຈະພົບບັນຫາເລື່ອງຮາກກຸດເຮັດໃຫ້ຈະເລີນເຕີບໂຕຊ້າ) ຮອງກົ້ນຂຸມດ້ວຍປຸ໋ຍເຄມີສູດ 16-16-16 ໃນອັດຕາສ່ວນປະມານ 1 ກຳມື

  ຖອດຖົງດຳແລ້ວປູກໝາກນາວໃຫ້ພໍດີກັບລະດັບດິນເດີມປົກດ້ວຍດິນແລ້ວໃຊ້ຕີນຢ່ຽມອ້ອມຮອບຕົ້ນຈະບໍ່ໄດ້ຄອນປັກໄມ້ເປັນຫຼັກກັນລົມໂຫຍກ ແລະ ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ຕອກມັດຕົ້ນໝາກນາວໄວ້ກັບຫຼັກ ຫຼັງຈາກປູກໄປໄດ້

  ປະມານ 2 ເດືອນ ຕົ້ນໝາກນາວຈະຕັ້ງຕົ້ນໄດ້ເອງແຕ່ຫຼາຍຄົນໄດ້ໃຊ້ເຊືອກຟາງຫຼືພາສຕິກທາມກິ່ງມັດກັບຫຼັກຈະຢູ່ໄດ້ບໍ່ດົນແຕ່ບັນຫາທີ່ຈະຕາມມາຈະເຮັດໃຫ້ຕົ້ນໝາກນາວຂອດມີຜົນຕໍ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕຫຼັງຈາກປູກສຳເລັດໃຫ້ເດີນທໍ່ PE ເຈາະຫົວມີສະປີງເກີ້ແລ້ວວາງທໍ່ພາດແທ່ງປູນເພື່ອສະດວກຕໍ່ການເຮັດວຽກ

  + ວິທີຫົດນໍ້າຕົ້ນໝາກນາວໃນແທ່ງປູນຊີມັງຕ້ອງເຮັດແນວໃດແດ່
  ໃນການຜະລິດໝາກນາວລະດູແລ້ງໃຫ້ໃຊ້ພາສຕິກຄຸມປາກແທ່ງປູນຊີມັງເພື່ອປ້ອງກັນນໍ້າຫຼືຝົນທີ່ຈະຕົກລົງໃນ

  ຊ່ວງທຳອິດແຕ່ພົບບັນຫາວ່ານຳພາສຕິກໄປຄຸມກັບຮັກສາຄວາມຊຸ່ມໃຫ້ກັບຕົ້ນໝາກນາວໃຊ້ເວລາດົນກວ່າດິນຈະແຫ້ງຫຼືເລືອກໃຊ້ຫຼັກການຝົນຖີ້ມຊ່ວງໃນແຕ່ລະປີຊ່ວງເດືອນສິງຫາ-ເດືອນກັນຍາຂອງທຸກປີຈະມີຊ່ວງເວລາທີ່ຝົນ

  ຖີ້ມຊ່ວງໃນການຜະລິດໝາກນາວລະດູແລ້ງຖ້າຝົນບໍ່ຕົກຕິດຕໍ່ກັນ 3-4 ວັນ ດິນໃນແທ່ງປູນຈະເລີ່ມແຫ້ງໃບໝາກນາວຈະເລີ່ມຫ່ຽວຫຼັງຈາກນັ້ນສີດກະຕຸ້ນໃຫ້ຕົນໝາກນາວອອກດອກ ແລະ ຕິດຜົນໄດ້

  + ເທັກນິກການເປີດຕາດອກ
  ເມື່ອໃບໜາກນາວແຫ້ວ ແລະ ເລີ່ມຫຼົ່ນຫຼື້ເຫຼືອໃບຍອດພຽງ 1 ຄືບ ຈະເປີດຕາດອກໂດຍໃຊ້ປຸ໋ຍເຄມີສູດທີ່ມີຕົວກາງສູງເຊັ່ນ: ສູດ 15-30-15 ຫຼື 12-24-12 ອັດຕາ 1 ກຳມື

  ໃຊ້ໃຫ້ກັບຕົ້ນໝາກນາວຫົດນໍ້າຈົນເຫັນວ່າປຸ໋ຍລະລາຍຈົນໝົດ ( ຊ່ວງການໃສ່ປຸ໋ຍນີ້ຂໍແນະນຳບໍ່ໃຫ້ເປີດນໍ້າດ້ວຍຫົວສະປີງເກີ້ຄວນຈະໃຫ້ນໍ້າດ້ວຍສາຍຢາງຈະດີກວ່າ ) ກ່ອນທີ່ຈະໃສ່ປຸ໋ຍຄວນເປີດນໍ້າໃຫ້ກັບຕົ້ນໝາກນາວຈົນຊຸ່ມສາ

  ກ່ອນຈຶ່ງຫົດນໍ້າ 2-3 ຄັ້ງທຸກໆ 3-5 ວັນ ສຳລັບການສີດພົ່ນຣໍໂມນຫຼືແຮ່ທາດອາຫານທາງໃບຄວນສີດພົ່ນໃຫ້ເຕັມທີ່ ສີດພົ່ນຕໍ່ເນື່ອງ 5-7 ວັນ ຫຼັງຈາກນັ້ນຕົ້ນໝາກນາວຈະເລີ່ມອອກດອກ ແລະ ເປັນໝາກໃນຊ່ວງລະດູແລ້ງ

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.