WHO ອົງການອະນາໄມໂລກ ຮັບຮອງວັກຊີນໂຄວິດ ຈອນສັນແອນຈອນສັນ

  0
  1155

  ສຳນັກຂ່າວ ຕ່າງປະເທດຈາກ ປະເທດ ສະວິດ, ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ອົງການ ອະນາໄມໂລກ (ດັບເບີລຢູເອຊໂອ) ໄດ້ອອກ ຖະແຫລງການ ກ່ຽວກັບ ການຂຶ້ນທະບຽນ ຮັບຮອງ ເພື່ອສາມາດໃຊ້ງານ ໃນກໍລະນີສຸກເສີນສຳລັບວັກຊິນ Ad26.COV2.S ຫລື JNJ-78436735 ໂດຍແມ່ນ ແຈນສເຊນ ເປັນບໍລິສັດ ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ

  ຂອງຈອນສັນແອນ ຈອນສັນ ນັບເປັນວັກຊິນ ປ້ອງກັນ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ລາຍການທີ 3 ໂດຍຜ່ານ ການອະນຸມັດຈາກ ດັບເບີລຢູເອຊໂອ ຕໍ່ຈາກ ວັກຊິນຂອງ ໄຟເຊຣ/ໄບໂອເອັນເທດ ແລະ ແອສຕຣາ ເຊເນກາ/ ອອກຊຟອດ. ເຈົ້າໜ້າທ່ີ ລະດັບສູງ ຂອງ ອົງການ ດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ວັກຊີນນີ້ ມີປະສິດທິຜົນ 85% ທັງໃນດ້ານ ການຫລຸດ

  ຄວາມສ່ຽງ ການເຂົ້າຮັບ ການຮັກສາຕົວໃນໂຮງໝໍ, ອາການເຈັບໜັກ ແລະ ການເສຍຊິວິດ ຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19. ນອກຈາກນັ້ນ, ດັບເບີລຢູເອຊໂອ ຍັງຕັ້ງເປົ້າໝາຍ ໃນການແຈກຢາຍວັກຊິນ ດັ່ງກ່າວຍ ໂດຍຜ່ານ ໂຄງການ ໂຄແວກ ພາຍໃນເດືອນ ກໍລະກົດນີ້ ແລະ ສະແດງ ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ວັກຊິນ ຂອງ ບໍລິສັດນີ້ ຈະ

  ຊ່ວຍໃຫ້ ການດຳເນີນງານ ຂອງ ໂຄແວກ ມີຄວາມວ່ອງໄວຂື້ນ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ຫລາຍຂື້ນ ເນື່ອງຈາກ ເປັນວັກຊິນ ທີ່ສັກພຽງ ຫລອດດຽວ ແລະ ສາມາດເກັບຮັກສາໄດ້ ພາຍໃນ ອຸນຫະພູມ ຂອງຊ່ອງແຂງ ຕູ້ເຢັນທົ່ວໄປ

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.