ຊົມເຊີຍ ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ລ້າໃນການກໍ່ສ້າງໂຮງໝໍນ້ອຍທີ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ

0
789

ຊົມເຊີຍ ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າໃນການກໍ່ສ້າງໂຮງໝໍນ້ອຍທີ່ແຂວງຜົ້ງສາລີພາຍໃຕ້ໂຄງການເສີມສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງມະນຸດຂັ້ນຮາກຖານ (GGPs). ພີທີ

ມອບຮັບໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 11 ມີນາ 2021 ໂດຍພາຍໃຕ້ການເຂົ້າຮ່ວມໂດຍພະນະທ່ານ ທາເກວະກະ ເຄໂຊ, ເອກອັກຄະລາຊະທູດຍີ່ປຸ່ນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ

ສານມະນີ ອິນດາວົງ ຮອງເຈົ້າເມືອງບຸນໃຕ້ແຂວງຜົ້ງສາລີ.ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈຳນວນ 97,097 ໂດລາສະຫະລັດໃຫ້ແກ່ການສ້າງໂຮງໝໍນ້ອຍຄືນໃໝ່ຢູ່

ເມືອງລ້ອງນາຍແຂວງຜົ້ງສາລີທີ່ເມື່ອກ່ອນອາຄານແມ່ນຕັ້ງຢູ່ແຄມແມ່ນ້ຳ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມໃນລະດູຝົນທຸກໆປີເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ແພດ ແລະ ຄົນເຈັບມີຄວາມ

ສ່ຽງອັນຕະລາຍ. ສະນັ້ນ, ໂຄງການພວກເຮົາເລີຍກໍ່ສ້າງອາຄານຄືນໃໝ່ຢູ່ບ່ອນສູງກວ່າເກົ່າເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ພ້ອມທັງສາມາດສະໜອງການບໍລິການ

ສາທາລະນະສຸກຂັ້ນພື້ນຖານໄດ້ຢ່າງໝັ້ນຄົງໝົດປີ.ໃນພິທີເຊັນສັນຍາ ທ່ານທູດ ທາເກວະກະ ໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ “ ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີຢ່າງທີ່ໄດ້ເຫັນຄວາມສຳເລັດຂອງ

ໂຄງການ. ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນຈະສືບຕໍ່ຊ່ວຍເຫຼືອລັດຖະບານລາວໃນດ້ານສາທາລະນະສຸກເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍການຮັບປະກັນສຸຂະພາບທົ່ວໜ້າ (UHC) ”
ສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ

ນັກຂ່າວ ແຂວງຜົ້ງສາລີ