UNDP ເຜີຍ ຜູ້ຍິງຢູ່ກຳປູເຈຍໄດ້ຄ່າຈ້າງໜ້ອຍກວ່າຜູ້ຊາຍ ໃນວຽກແບບດຽວກັນເຖິງ 19 ເປີເຊັນ

  0
  569

  ສຳນັກ​ຂ່າວ​ຊິນ​ຮົວລາຍ​ງານ​​ໃນ​ວັນ​ທີ 11 ມີນາ 2021 ວ່າ: ​ໂຄງການ​ພັດທະນາ​ແຫ່ງ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ (UNDP) ​ໄດ້​ເຜີ​ຍ​ແຜ່​ລາຍ​ງານ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ຂອງ​ຄ່າ​ຈ້າງ​ລະຫວ່າງ​ຜູ້ຍິງ ​ແລະ ຜູ້​ຊາຍ​ຢູ່ກຳ​ປູ​ເຈຍ​ທີ່​ຕ່າງ​ກັນ​ເຖິງ 19%.ລາຍ​ງານ​ລະບຸ​ວ່າ: ຄວາມ​ບໍ່​ເທົ່າ​ທຽມ​ທາງ​ເພດ​ໃນ​ດ້ານ​ການ​ສຶກສາ, ປະສົບ​ການ ​ແລະ ການ​ທີ່​ຜູ້ຍິງ​ມີ​ອັດຕາ​ຫລາຍ​ເກີນ​ໄປ​ໃນ​ວຽກ​ສາຍ​ອາຊີບ​ທີ່​ໃຊ້​ທັກ​ສະ​ຕໍ່າ ​ເປັນ​ບັນຫາ​ຫລັກ​ຂອງ​ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ດ້ານ​ຄ່າ​ຈ້າງ​ລະຫວ່າງ​ຜູ້​ຊາຍ ​ແລະ ຜູ້ຍິງ​ຢູ່ກຳ​ປູ​ເຈຍ ​ໂດຍ​ພົບ​ວ່າ​ສະຖານະ​ພາບ​

  ແຕ່ງງານ​ເປັນ​ປັດ​ໄຈ​ສຳຄັນ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ການ​ຈ້າງ​ງານ​ແບບ​ມີຄ່າ​ຈ້າງ​ຂອງ​ຜູ້ຍິງ ​ເຊິ່ງຫລຸດ​ໂອກາດ​ທີ່​ຜູ້ຍິງ​ແຕ່ງງານ​ແລ້ວ​ຈະ​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄ່າ​ຈ້າງ​ລົງ​ເຖິງ 38%. ຂະນະ​ທີ່​ຂະໜາດ​ຂອງ​ຄອບຄົວ ​ແລະ ລະດັບ​ການ​ສຶກສາ​ຂອງຫົວໜ້າ​ຄອບຄົວ​ທີ່​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ ພັດ​ຊ່ວຍ​ເພີ່ມ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ທີ່​ຜູ້ຍິງ​ຈະ​ກາຍ​ເປັນ​ແຮງ​ງານ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄ່າ​ຈ້າງ.“ຜູ້ຍິງ​ຢູ່ກຳ​ປູ​ເຈຍ​ມີ​ລາຍ​ໄດ້​ສະ​ເລ່ຍໜ້ອຍ​ກວ່າ 19% ​ເຖິງ​ວ່າ​ຈະ​ເຮັດ​ວຽກ​ແບບ​ດຽວ​ກັບ​ຜູ້​ຊາຍ. ນີ້​ເປັນ​ບັນຫາ​ເລື່ອງ​ຄວາມ​ເທົ່າ​ທຽມ​ໃນ​ສິດທິ​ຂອງ​ແມ່ຍິງ ​ແລະ ຍັງ​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ​ໂອກາດ​ທີ່​ຈະ​ສ້າງ​

  ຕະຫລາດ​ແຮງ​ງານ​ທີ່​ມີ​ປະສິດທິຜົນ ​ແລະ ປະສິດທິພາຍ​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ” ນິກ ​ເບ​ເຣສຟອດ ຜູ້​ແທນ​ໂຄງການ​ປະຈຳ​ກຳປູ​ເຈຍ​ກ່າວ.ທັງ​ນີ້, ​ໂຄງການ​ພັດທະນາ​ແຫ່ງ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ຍັງ​ໃຫ້ການ​ສະໜັບສະໜູນ​ຄວາມ​ກ້າວໜ້າ​ຂອງ​ແມ່ຍິງ​ຢູ່ກຳ​ປູ​ເຈຍ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ, ສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ຄື​ຜ່ານ​ການ​ສະໜັບສະໜູນ​ຂອງ​ກະຊວງ​ກິດຈະການ​ແມ່ຍິງ​ຂອງ​ປະ​ເທດ. ຂະນະ​ທີ່​

  ແຜນ​ງານ​ຂອງ​ໂຄງການ ອີກ​ຈຳນວນ​ໜຶ່ງ​ເນັ້ນ​ເພີ່ມ​ການ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ແມ່ຍິງ​ໃນ​ກິດຈະກຳ​ທາງ​ສັງຄົມ, ​ເສດຖະກິດ ​ແລະ ການ​ເມືອງ ​ເຊິ່ງມີ​ທັງ​ແຜນ​ງານ​ສົ່ງ​ເສີມ​ຜູ້​ປະກອບ​ການ​ແມ່ຍິງ​ຜ່ານ​ການ​ຝຶກ​ຝົນ​ທັກ​ສະ, ການ​ເລັ່ງຄວາມ​ໄວ​ ​ແລະ ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ທຸລະ​ກິດ​ໃຫ້​ເປັນ​ດິຈີ​ຕອນ ຕະຫລອດ​ຈົນ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມ​ກັບ​ກະສິກອນ​ແມ່ຍິງ ​ເພື່ອ​ປັບປຸງ​ເຕັກນິກ​ການ​ຜະລິດ​ດ້ານ​ພູມ​ອາກາດ​ແບບ​ອັດ​ສະ​ລິ​ຍະ.