ວິທີເສີມດວງລາຍວັນ ສິ່ງທີ່ຄວນ ແລະ ບໍ່ຄວນເຮັດລາຍວັນ ປະຈຳວັນທີ 14 ມີນາ 2021

  0
  736

  ຄົນເກີດວັນ ຈັນ:ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດ : ຄວນເອົາໃຈໃສ່ເຮັດສິ່ງທີ່ຕົນເອງເຮັດໄດ້ໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ : ບໍ່ຄວນເສຍເວລາໄປນຳສິ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຮົາພັດທະນາຫລາຍເກີນໄປ

  ຄົນເກີດວັນ ອັງຄານ:ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດ : ຄວນເປັນຕົວຂອງຕົນເອງນັ້ນແຫລະດີທີ່ສຸດແລ້ວ ບໍ່ຕ້ອງໄປປ່ຽນຕົວເອງເພື່ອໃຜເລີຍ ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ : ບໍ່ຄວນຮັກຄົນອື່ນຫລາຍກວ່າຮັກຕົວເອງ

  ຄົນເກີດວັນ ພຸດ:ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດ : ພັດທະນາຕົນເອງໃນທຸກໆດ້ານເປັນສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດ ການເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງຕົນເອງ ແລະ ເຮັດວຽກໄປພ້ອມ ເປັນສິ່ງທີ່ຄວນຈະເຮັດເປັນປະຈຳທີ່ສຸດ

  ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ : ບໍ່ຄວນຢຸດການພັດທະນາຕົນເອງພຽງເພາະມີຄົນບອກວ່າ ມັນບໍ່ມີປະໂຫຍດ! ເຈົ້າເຮັດໄດ້ຫລາຍກວ່າທີ່ເຂົາເວົ້າຢູ່ແລ້ວ ຢ່າສົນໃຈກຸ່ມຄົນພວກນັ້ນແລ້ວເດີນຫນ້າຕໍ່ໄປ ສູ້ໆ

  ຄົນເກີດວັນ ພະຫັດ:ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດ : ເບິ່ງແຍງຕົນເອງ ຄົນທີ່ເຈົ້າຮັກໃຫ້ຫລາຍໆ ເພາະເຂົາແລະເຈົ້າຮ່ວມທຸກສຸກມານຳກັນຫລາຍ ແລະ ຢ່າຖິ້ມກັນໄປໃສ ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ : ບໍ່ຄວນຢຸດງານໂດຍບໍ່ມີເຫດຜົນ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ພາດໂອກາດໄດ້ເລື່ອນຕຳແຫນ່ງໄດ້.

  ຄົນເກີດວັນ ສຸກ:ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດ : ຄວນເອົາການເອົາງານໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນອີກຕື່ມ ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ : ບໍ່ຄວນຍຶດຕິດກັບເງິນຄຳຫລາຍເກີນໄປ

  ຄົນເກີດວັນ ເສົາ: ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດ : ເປັນຄົນດຸຫມັ່ນໃນທຸກໆດ້ານ ແລ້ວຊີວິດໃນອະນາຄົດເຈົ້າຈະສະບາຍຂຶ້ນເອງ ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ : ບໍ່ຄວນເພິ່ງພາຄົນອື່ນຫລາຍເກີນໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເອງບໍ່ພັດທະນາ

  ຄົນເກີດວັນ ອາທິດ:ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດ : ຄວນເບິ່ງສິ່ງທີ່ຄົນອື່ນເຮັດ ແລ້ວນຳມັນມາປັບປຸ່ງຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ດີຂຶ້ນ ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ : ບໍ່ຄວນຕັດສິນຄົນອື່ນຈາກຮູບຮ່າງຫນ້າຕາພາຍນອກ