ອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຈ່າຍເງິນອຸດໜູນວ່າງງານແລ້ວເກືອບ 23 ຕື້ກີບ

  0
  784

  ມາຮອດວັນທີ 28 ກຸມພາ 2021 ນີ້, ອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ (ອປຊ) ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ເບີກຈ່າຍເງິນອຸດ ໜູນວ່າງງານໃຫ້ຜູ້ທີ່ເປັນສະມາຊິກ ອປຊ ຍ້ອນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລ້ວເປັນທັງໝົດ 22.946.941.116 ກີບ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ເບີກຈ່າຍອີກໃນຕໍ່ໜ້າ.

  ອົງການປະກັນສັງຄົມ ເລີ່ມຄົ້ນຄວ້າ ພິຈາລະນາການເບີກຈ່າຍເງິນອຸດໜູນວ່າງງານໃຫ້ຜູ້ທີ່ເປັນສະມາຊິກ ອປຊ ຍ້ອນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ນັບແຕ່ ເດືອນເມສາ ປີ 2020 ແລະ ເລີ່ມເບີກຈ່າຍເງິນຕົວຈິງນັບແຕ່ ເດືອນກໍລະ ກົດ 2020 ຈົນມາຮອດວັນທີ 28 ກຸມພາ 2021 ມີ 379 ຫົວໜ່ວຍແຮງງານຍື່ນ

  ເອກະສານຂໍເງິນອຸດໜູນໃຫ້ແຮງ ງານທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຈຳນວນ 26.269 ຄົນ. ຜ່ານການກວດກາເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຫັນວ່າມີທັງໝົດ 362 ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ, ມີແຮງ ງານ 25.453 ຄົນ ທີ່ມີເງິນໄຂຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ກຳ ນົດໄວ້ ເຮັດໃຫ້ອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດຈ່າຍເງິນອຸດໜູນໄປ

  ແລ້ວ 22.946.941.116 ກີບ.ປັດຈຸບັນ ອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຍັງໄດ້ຮັບເອກະສານຈາກຫົວໜ່ວຍແຮງງານຕ່າງໆ ເພື່ອຂໍເງິນອຸດໜູນວ່າງງານໃຫ້ແຮງງານຂອງຕົນ ຍ້ອນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລະ ບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ