ເອົາຂອງເພິ່ນໄປ ເອົາມາຄືນສາ ເຫດລັກລົດຈັກເຫັນໜ້າຊັດເຈນ

  0
  536

  ໃນມື້ວັນທີ4/3/2021ໃນເວລາ 8:22ໄດ້ມີທາ້ວ ຈອ໋ງ, ອາຍຸປະມານ22ຫາ25ປີ. ອາຊີບກຳມະກອນ.ປັດບັນຢູ່ບາ້ນ ໂຊກອຳນວຍ. ນະຄອນປາກ ເຊແຂວງ ຈຳປາສັກ,ຜູ້

  ກຽ່ວໄດ້ເປັນລູກຈ້າງປະຈຳຢູ່ໂຮງງານແກັດບ້ານລົ່ມສັກໃຕ້(ຕະຫຼາດຫຼັກ14). ເຊີ່ງເປັນລູກຂອງພໍ່ໜຸກ,ບ້ານ ໂຊກອຳນວຍ.ເຊີ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາຜູ້ກຽ່ວໄດ້ມາກິນເຂົ້າຢູ່ຮ້ານເປັນ

  ເວລາ3-4ວັນຕິດຕໍ່ກັນ ແລະ ໃນມື້ວັນທີ 04/03/2021,ຜູ້ກຽ່ວໄດ້ຂໍຢືມລົດເວບ100,ສີຟ້າດຳທະບຽນ ຈພ 0622 ນຳນາງ ຫຼ້າ ເຊີ່ງ: ເປັນເມຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ໂດຍມີ

  ເຫດຜົນວ່າຈະໄປເອົາເງິນນຳພໍ່ເພາະເງິນເດືອນບໍ່ທັນອອກເວລາໄດ້ຜ່ານໄປຈົນຮອດ3ໂມງແລງຮອດປັດຈຸບັນຈື່ງໄດ້ໄປທວງຖາມນຳຍາດພີ່ນ້ອງ ແລະ ໂທຖາມພໍ່ຂອງຜູ້ກຽ່ວແຕ່ບໍ່

  ຮັບຮູ້ກຽ່ວກັບໂຕຂອງກຽ່ວດັ່ງນັ້ນ: ຖ້າຫາກວ່າຜູ້ກຽ່ວບໍ່ມາສົ່ງພາຍໃນວັນທີ05/03/2021ຂ້າເຈົ້າຈະຖືວ່າຜູ້ກຽ່ວມີເຈດຕະນາລັກລົດຂອງຂ້າພະເຈົ້າຂໍຂອບໃຈອ້າຍນ້ອງ ປກສ

  ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທ້ອງຖີ່ນ ແລະ ອ້າຍນ້ອງທຸກພາກສວ່ນທີ່ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມຈົນໄດ້ຮັບໝາກຜົນນໍາຈັບຜູ່ກ່ຽວໄດ້ຂໍຂອບໃຈຫຼາຍ

  ຄຣີບ