ຊົມເຊີຍ ປະຊາຊົນ 2 ບ້ານ ໃນເຂດອຸທິຍານແຫ່ງຊາດນາກາຍ-ນໍ້າເທີນ ເປີດນຳໃຊ້ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ

  0
  541

  ໃນວັນທີ 27 ກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີການເປີດນຳໃຊ້ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ໃຫ້ແກ່ ສອງບ້ານ ທີ່ນອນໃນ ເຂດອຸທິຍານແຫ່ງຊາດນາກາຍ-ນໍ້າເທີນ ແຂວງຄຳມ່ວນ ດ້ວຍກຳລັງຕິດຕັ້ງ 7.2 ກິໂລວັດ. ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ການປະກອບສ່ວນໃນການຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ, ສະຖາບັນສົ່ງເສີມພະລັງງານ ທົດແທນ (IREP), ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ຮ່ວມກັບບໍລິສັດ ພາວເວີບຣອກ (Power Blox) ຈາກປະເທດ ສະວິດເຊີແລນ ແລະ ບໍລິສັດ ຊັນລະບົບ (SUNLABOB) ໃນ ສປປລາວ ໃນການຕິດຕັ້ງ ລະບົບບໄຟຟ້າແສງຕາເວັນທີ່ມີຄວາມທັນສະໄໝ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນສອງບ້ານດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງປະກອບມີ 147 ຫຼັງຄາເຮືອນ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານເຢຍລະມັນ ໃນມູນຄ່າ 374,500 ໂດລາ ສະຫະລັດ (2017-2021). ໃນພິທີການເປີດນຳໃຊ້ດັ່ງ

  ກ່າວ ແມ່ນໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ ປອ ເສີມຄຳ ທຸມມະວົງສາ ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນສົ່ງເສີມພະລັງງານທົດແທນ, ທ່ານ ແສງຈັນ ພະຄຸນທອງ ຮອງເຈົ້າເມືອງ ເມືອງນາກາຍ ພ້ອມດ້ວຍ ຕົວແທນຈາກ ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ, ປະຊາຊົນ ຂອງບ້ານເຂົ້າຮ່ວມ ກວ່າ 70 ກວ່າຄົນ. “ການໄດ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້ານີ້ ໄດ້ປ່ຽນແປງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນເຮົາ ທີ່ສືບທອດກັນມາຫຼາຍເຊັ່ນຄົນ ແຕ່ກອ່ນທີ່ບໍ່ໄຟຟ້ານັ້ນ ພວກເຮົາບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ເຮັດວຽກຍາມກາງຄືນ ແຕ່ດຽວນີ້ ຍ້ອນມີແສງສະຫວ່າງ ຈຶ່ງໄດ້ ສານກະຕ່ານ້ອຍພາຍຫຼັງກິນເຂົ້າແລງແລ້ວ ໂດຍສາມາດຂາຍກະຕ່ານ້ອຍນີ້ໄດ້ໜ່ວຍລະ 10 ພັນກີບ” ທ່ານ ນາງ ອ້ອຍ ລານ ປະຊາຊົນ ບ້ານກໍບົງ ຜູ້ທີ່ມີ ອາຍຸ 40 ປີ ແລະ ລູກ 6 ຄົນ. ປອ ເສີມຄຳ ກໍກ່າວວ່າ ກິດຈະກຳຂອງໂຄງການນີ້ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບ ບູລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ ໃນການ

  ພັດທະນາລະບົບໄຟຟ້າ ຊົນນະບົດ ແລະ ທັງປະກອບສ່ວນສຳຄັນໃນການຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຂອງລັດຖະບານ ທີ່ມີເປົ້າໝາຍໃນການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພພິດເຮືອນແກ້ວໃຫ້ຍັງເຫຼືອ ສູນ ພາຍໃນປີ 2050 ພາຍໃຕ້ສັນຍາປາຣີ ວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ແລະ ທ່ານ ແສງຈັນ ກໍຍັງ ກ່າວຕື່ມວ່າ ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ ປະຊາຊົນຂອງພວກເຮົາຕ້ອງການທີ່ສຸດ ເພາະການເຂົ້າເຖິງ ພະລັງງານທີ່ສະອາດ ດ້ວຍລາຄາທີ່ສົມເຫດສົມຜົນນັ້ນ ເປັນສິ່ງສຳຄັນໃນການຍົກສູງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຍັງເປັນສິ່ງຢັ້ງຢືນວ່າ ພວກເຮົາຈະນຳໃຊ້ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງຄວາມອຸດົມສົມບູນທາງທຳມະຊາດພວກເຮົາໄດ້ແນວໃດ. ລະບົບໄຟຟ້າດັ່ງກ່າວແມ່ນສາມາດສະໜອງແສງສະຫວ່າງພຽງພໍໃຫ້

  ແກ່ປະຊາຊົນໃນທຸກຄົວເຮືອນ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ດ້ວຍກຳລັງຕິດຕັ້ງປັດຈຸບັນນັ້ນ ຍັງບໍ່ສາມາດ ອະນຸຍາດໃຫ້ປະຊາຊົນ ນຳໃຊ້ເຄື່ອງໄຟຟ້າ ທີ່ກິນໄຟສູງ. ທາງໂຄງການ ໄດ້ສະໜອງ ດອກໄຟປະຢັດ ສອງດອກ ພ້ອມດ້ວຍ ໜຶ່ງປະສຽບ ໃຫ້ແຕ່ຫຼັງຄາເຮືອນ ແລະ ໄດ້ນຳໃຊ້ ມາດຕະການແຫ່ງຊາດ ການເກັບເງິນຄ່າໄຟຟ້າຊົນນະບົດ ແລະ ຍັງໄດ້ຝຶກອົບຮົມ ແກ່ໄຟຟ້າບ້ານ ເພື່ອຕິດຕາມການນຳໃຊ້ ແລະບຳລຸງຮັກສາເບື້ອງຕົ້ນຂອງລະບົບໄຟຟ້າດັ່ງດ່າວ. ພ້ອມນັ້ນ, ໃນ ສອງໝູ່ບ້ານດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ມີກິດຈະກຳ ກ່ຽວກັບການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຕື່ມອີກ ໂດຍການສະໜອງໂດຍ ກອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມ ແຜນງງານຂະໜາດນ້ອຍ.