ຜົນການຮຽນຮູ້ພາສາລາວ ແລະ ຄະນິດສາດຂອງນັກຮຽນ ຂັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຂ້ອນຂ້າງຕໍ່າ

  0
  384

  ຜົນການປະເມີນຂະໜາດໃຫຍ່ຫລາຍຄັ້ງ ກ່ຽວກັບຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ນັກຮຽນຂັ້ນ ປ3, ປ5 ແລະ ມ4 ມີຜົນການຮຽນຮູ້ພາສາລາວ ແລະ ຄະນິດສາດຂ້ອນຂ້າງຕໍ່າ, ເຊິ່ງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈຳເປັນຢ່າງຮີບດ່ວນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ພວກເຮົາຈະມີງົບປະມານພຽງພໍ ໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາໃນຕໍ່ໜ້າ, ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວໄດ້ລາຍງານໃນພິທີ ມອບ-ຮັບ ປຶ້ມຮຽນ, ປຶ້ມຄູ່ມືຄູ ແລະ ອຸປະກອນສຳລັບການຮຽນຮູ້ອື່ນໆ ໃຫ້ແກ່ກະ ຊວງສຶກສາທິການ

  ແລະ ກິລາ ໃນວັນທີ 22 ກຸມພາ 2021 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.ທ່ານ ພຸດ ສິມມະລາວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນວ່າ ໃນໂລກທີ່ປະເຊີນກັບວິກິດການໃນການຮຽນຮູ້ນີ້, ການຮຽນຮູ້ແບບດິຈິຕອນ ຄວນຈະເປັນການບໍລິການທີ່ຈຳເປັນໃນສປປ ລາວ, ອົງການຢູນິເຊັບ ຮ່ວມກັບ ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ກອງທຶນສາກົນເພື່ອການສຶກສາ ພວມສະໜັບສະໜູນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສ້າງຕັ້ງ

  ແພລັດຟອມການສອນ ແລະ ການຮຽນຮູ້ແບບດິຈິຕອນ ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນ, ຄູອາຈານ, ຄູສຶກສານິເທດ ແລະ ພະນັກງານການສຶກສາ ໄດ້ນຳໃຊ້, ໄດ້ສ້າງແອັບພລິເຄຊັນເທິງມືຖື ແລະ ປັດຈຸບັນພວມທົດ.ທ່ານ ພຸດ ສິມມະລາວົງ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ການຊ່ວຍເຫລືອໄລຍະພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນຄັ້ງນີ້, ຖືວ່າໄດ້ທັນເວລາທີ່ສຸດ ຍ້ອນວ່າການໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນ ແມ່ນເປັນການຊ່ວຍຕື່ມເຕັມຊ່ອງຫວ່າງງົບປະມານຂອງການສຶກສາ, ຊຶ່ງງົບປະມານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຫລຸດລົງເນື່ອງຈາກຂໍ້ຈຳກັດດ້ານງົບປະມານ ແລະ ຄາດວ່າຈະ

  ຍັງຄົງສືບຕໍ່ ເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕໍ່ດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງ ຄົມຂອງປະເທດ. ການສະໜັບສະໜູນ ຈາກອົງການຮ່ວມມືສາກົນເພື່ອການສຶກສາ (GPE) ພ້ອມທັງການສະໜັບສະໜູນເພີ່ມເຕີມ ຈາກບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານ ເຊັ່ນ: ອົດສະຕາລີ, ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ສຳຄັນຫລາຍ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕໍ່ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ. ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ນາງ Alice Albright ຜູ້ບໍລິຫານສູງສຸດຂອງ GPE

  ໄດ້ກ່າວວ່າ: ການສະໜັບສະໜູນຈາກກອງທຶນ GPE ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ສືບຕໍ່ການຮຽນໃນລາວນັ້ນ ມີຄວາມສໍາຄັນຫລາຍໃນຕອນນີ້ເມື່ອທຽບກັບແຕ່ກ່ອນ. ຄອບຄົວ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ລັດຖະບານ ກໍາລັງປະເຊີນກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການຮັບມືກັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ, ທຶນສະໜັບສະໜູນດັ່ງກ່າວ, ຈະຊ່ວຍຮັບປະກັນວ່າເດັກທຸກໆຄົນ ຈະກັບໄປຮຽນໄດ້ຢ່າງປອດໄພ.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.