ຢູນິເຊັບ ສະໜັບສະໜູນຂະແໜງ ສຶກສາ ຕອບໂຕ້ໂຄວິດ ຢູ່ ລາວ

  0
  518

  ໃນວັນທີ 22 ກຸມພາ 2021 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ອົງການຢູນິເຊັບປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ມອບປຶ້ມຮຽນ, ປຶ້ມຄູ່ມືຄູ ແລະ ອຸປະກອນສຳລັບການຮຽນຮູ້ອື່ນໆ ໃຫ້ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ລວມມູນຄ່າ 3,6 ລ້ານກວ່າໂດລາສະຫະລັດ. ສຳລັບນັກຮຽນປະມານ 760.000 ຄົນ ນັບແຕ່ຊັ້ນກຽມປະຖົມ ຈົນຮອດຊັ້ນມັດທະຍົມ ແລະ ສຳລັບຄູສອນ 35.000 ກວ່າຄົນ ໃນທົ່ວປະເທດ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 2,2 ລ້ານໂດລາສະຫະ ລັດ. ນອກນັ້ນ, ນັກຮຽນເກືອບ 1 ລ້ານຄົນໃນໂຮງຮຽນອະນຸບານ,
  ໂຮງຮຽນກຽມປະຖົມ ແລະ ໂຮງຮຽນປະຖົມຈະໄດ້ຮັບສະບູ, ອຸປະກອນຮັກສາຄວາມສະ ອາດ ແລະ ອະນາໄມອື່ນໆ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນມາດຕະການປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19

  ໃນໂຮງ ຮຽນ ລວມມູນຄ່າ 1,4 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເຊິ່ງການຈັດຊື້ອຸປະກອນຕ່າງໆເຫລົ່ານີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫລືອລ້າ ຈາກອົງການຮ່ວມມືສາກົນເພື່ອການສຶກສາ (GPE) ເພື່ອເລັ່ງລັດການຊ່ວຍເຫລືອລ້າໄລຍະພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນແຜນການຕອບໂຕ້ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ.ການມອບ-ຮັບອຸປະກອນສຳລັບການຮຽນຮູ້ໃນຄັ້ງນີ້, ໂດຍການຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ນາງ ເພຍ ເຣເບນໂລ ບຣິໂຕ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ທ່ານ ໂປນ ແຄລີ ເອກອັກຄະຣາຊະທູດອົດສະຕາລີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ທ່ານ ນາງ Ina Marčiulionytė ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະພາບເອີຣົບ, ມີ ທ່ານ ນີໂກລາ ປົນຕາຣາ ຕາງໜ້າຜູ້ໃຫ້ທຶນຈາກອົງການທະນາຄານໂລກ ປະ ຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ Eli Mechanic ຮອງຜູ້ອຳນວຍການອົງການຊ່ວຍເຫລືອເດັກ. ທ່ານ ພຸດ ສິມມະລາວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ

  ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ດ້ວຍອຸປະກອນເພີ່ມເຕີມເຫລົ່ານີ້, ພວກເຮົາຈະເຮັດວຽກກັບພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນ ມີປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ອຸປະກອນການຮຽນເປັນຂອງຕົນເອງ ແລະ ເອົາກັບເມືອເຮືອນໄດ້ ພ້ອມດ້ວຍຄຳແນະນຳທີ່ຈະ ແຈ້ງກ່ຽວກັບວິທີການເບິ່ງແຍງຮັກສາປຶ້ມໃຫ້ດີ. ການຊ່ວຍເຫລືອຄັ້ງນີ້, ຍັງໄດ້ມີີການພິມປຶ້ມແບບຮຽນຂັ້ນ ປ1 ແລະ ປ2 ເປັນອັກສອນນູນ (Braille) ສຳລັບເດັກພິການສາຍຕາຕື່ມອີກ. ຍ້ອນວ່າປຶ້ມແບບຮຽນສາມາດໃຊ້ໄດ້ກຸ້ມຮອດ 2-3 ສົກຮຽນ, ສະນັ້ນຈຶ່ງຄາດວ່ານັກຮຽນ ແລະ ຄູສອນຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫລາຍຂຶ້ນ. ຈຸດປະສົງແມ່ນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນມີປຶ້ມແບບຮຽນເປັນຂອງຕົນເອງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຮງຮຽນຫ່າງໄກສອກຫລີກ, ເພື່ອຮັບປະກັນວ່ານັກຮຽນສາມາດນໍາ

  ເອົາອຸປະກອນຕ່າງໆກັບເມືອເຮືອນໄດ້ ໃນກໍລະນີທີ່ຕ້ອງມີການຢຸດການຮຽນຍ້ອນເຫດສຸກເສີນຕ່າງໆ.ທ່ານ ນາງ ເພຍ ເຣເບນໂລ ບຣີໂຕ ກ່າວວ່າ: ເມື່ອໂຮງຮຽນປິດໃນປີກາຍຍ້ອນການລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ນັກຮຽນຫລາຍຄົນໃນທົ່ວປະເທດ ເຫັນວ່າຊ່ອງທາງການຮຽນຮູ້ຂອງພວກເຂົາມີອຸປະສັກ ເນື່ອງຈາກວ່ານັກຮຽນທຸກຄົນ ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງການຮຽນຜ່ານອອນລາຍ e-learning ຫລື ປຶ້ມແບບຮຽນໄດ້ທັງໝົດ. ການເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນມີປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ອຸປະກອນການຮຽນ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍຕໍ່ການຮຽນຮູ້ ແລະ ການພັດທະນາການຮູ້ໜັງສືຂອງພວກເຂົາ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງເປັນ ຄວາມຫວັງຂອງພວກເຮົາວ່າ ອຸປະກອນຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ມອບໃນມື້ນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍລາວ ໄດ້ພັດ ທະນາຂີດຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ແລະ ປະກອບ ສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດ.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.