ການເຊື່ອຖືງົມງວຍ ເປັນອຸປະສັກໜຶ່ງໃນການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຢູ່ເຊກອງ

  0
  384

  ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງເຊກອງແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນແຂວງເຊກອງຍັງມີອຸປະສັກ ແລະ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂໃນປີ 2021 ນີ້ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເຊື່ອຖືແບບງົມງວາຍທີ່ຍັງບໍ່ສາມາດລົບລ້າງໄດ້ຢ່າງຂາດຕົວ, ມີປະຊາຊົນທີ່ທຸກຍາກຈຳນວນໜຶ່ງບໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມືເທົ່າທີ່ຄວນ

  ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການປະຕິບັດວຽກງານແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ນອກນັ້ນການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກຍັງອາໄສທຳມະຊາດເປັນຫຼັກຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ອັດຕາສ່ວນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນຍັງກວມອັດຕາສ່ວນສູງໂດຍສະເພາະຢູ່ 2 ເມືອງພູດອຍຄື: ເມືອງກະລຶມ ແລະ ເມືອງດາກຈຶງ.ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງເຊ

  ກອງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ: ຮອດປັດຈຸບັນນີ້ຢູ່ແຂວງເຊກອງມີຄອບຄົວທີ່ບໍ່ທັນບັນລຸມາດຖານຄອບຄົວພົ້ນທຸກ 11.889 ຄອບຄົວເທົ່າກັບ 49,76 % ຂອງຄອບຄົວທັງໝົດພາຍໃນແຂວງ ແລະ ຍັງມີບ້ານທີ່ບໍ່ບັນລຸຕາມມາດຖານບ້ານພົ້ນທຸກ 166 ບ້ານ ເທົ່າກັບ 84,26 % ຂອງຈໍານວນບ້ານທັງໝົດພາຍໃນແຂວງ. ສະເພາະວຽກງານແກ້ໄຂ

  ຄວາມທຸກຍາກໃນຕໍ່ໜ້າ, ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງຈະເລັ່ງປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຕ່າງໆພາຍໃນແຂວງ, ຫັນປະຊາຊົນຈາກການດຳລົງຊີວິດແບບອາໄສທຳມະຊາດ ໂດຍການສົ່ງເສີມປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ, ຄ່ອຍລົບລ້າງຄວາມເຊື່ອຖືແບບງົມງວາຍເທື່ອລະກ້າວ ແລະ ອື່ນໆ.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.