ໃຜຍັງບໍ່ທັນຊໍາລະໃຫ້ເລັ່ງມື! ກໍານົດເສຍຄ່າທໍານຽມທາງ 2021 ຮອດ 31 ມີນານີ້

  0
  300

  ກະຊວງການເງິນອອກແຈ້ງການ ເຖິງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງນຳໃຊ້ຍານພາຫະນະທຸກປະເພດ ໃນທົ່ວປະເທດກຳນົດ ການເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ 2021 ຈະສິ້ນສຸດ 31 ມີນານີ້.

  ກະຊວງການເງິນ ອອກແຈ້ງການ ເລກທີ 0375/ກງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ 20 ມັງກອນ 2021 ເຖິງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼືນຳໃຊ້ຍານພາຫະນະທຸກປະເພດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເລື່ອງການເສຍຄ່າທານຽມທາງ ປະຈຳປີ 2021.

  ແຈ້ງການດັ່ງກ່າວເຜີຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ ປະຈຳປີ 2021 ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທັນຕາມກຳນົດເວລາ ແລະມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ກະຊວງການເງິນ ແຈ້ງມາຍັງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫລື ນຳໃຊ້ຍານພາຫະນະ ທຸກປະເພດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຊາບດັ່ງນີ້:

  1 ໃນປີ 2021 ໄລຍະເວລາຂອງການເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ ແມ່ນຈະສິ້ນສຸດໃນວັນທີ 31 ມີນາ 2021 ເຊິ່ງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ນຳໃຊ້ຍານພາຫະນະທຸກປະເພດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ມີພັນທະເສຍຄ່າທໍານຽມທາງປະຈຳປີ, ຖ້າບໍ່ເສຍຄ່າທໍານຽມທາງຕາມໄລຍະເວລາດັ່ງກ່າວທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ຈະຖືກປັບໃໝຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ໂລແມັງທີ IV ຂໍ້ທີ 2 ຂອງຄຳແນະນໍາ ສະບັບເລກທີ 3455/ກງ, ລົງວັນທີ 10 ຕຸລາ 2017.

  2 ກໍລະນີ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ນຳໃຊ້ຍານພາຫະນະ ຫາກຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເສຍຄ່າທຳນຽມທາງໃນປີຜ່ານມາ ນອກຈາກໄດ້ເສຍຄ່າທຳນຽມທາງຕາມອັດຕາທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນລັດຖະບັນຍັດ ວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມທາງຄືນແລ້ວ ຍັງຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕະການປັບໃໝດັ່ງນີ້:

  • ຖືກປັບໃຫມ 60% ຂອງມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງເສຍຄ່າທຳນຽມທາງຕໍ່ປີ ກໍລະນີບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ ນັບແຕ່ປີ 2017, 2018 ແລະ 2019.-ຖືກປັບໃໝ 40% ຂອງມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງເສຍຄ່າທໍານຽມທາງຕໍ່ປີ ກໍລະນີບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າທໍານຽມທາງ ໃນປີ 2020.

  3 ການຊຳລະເງິນຄ່າທຳນຽມທາງ ແມ່ນໃຫ້ຊຳລະຜ່ານລະບົບທະນາຄານດ້ວຍ 6 ທາງເລືອກຄື: ຊຳລະຜ່ານລະບົບເຄົາເຕີທະນາຄານ (Counter); ຊຳລະຜ່ານທາງອອນລາຍ (ຊໍາລະຜ່ານ BCEL One ຫລື BCEL i-bank ແລະ ຊ່ອງທາງອອນລາຍທະນາ ຄານຕົວແທນ); ຊຳລະຜ່ານຕູ້ເອທີເອັມ (ATM); ຊຳລະຜ່ານຕູ້ອັດຕະໂນມັດ(Kiosk), ຊຳລະຜ່ານຈຸດໃຫ້ບໍລິການ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ(BCOME) ແລະ ຊຳລະຜ່ານທະນາຄານຕົວແທນ.

  4 ສຳລັບ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະການຈັດຕັ້ງ ທີ່ໄດ້ຊື້ຍານພາຫະນະໃຫມ່ (ພາຫະນະອອກຮ້ານ) ໃນເດືອນຕຸລາ ຫາ ເດືອນ ທັນວາ 2021 ແມ່ນໃຫ້ເລີ່ມເສຍຄ່າທໍານຽມທາງໃນປີຖັດໄປ.

  5 ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈະລະຈອນ ຈະເຮັດຫນ້າທີ່ກວດກາ, ຊຸກຍູ້ການເສຍຄ່າທໍານຽມທາງ ແລະ ນໍາໃຊ້ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດການເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

  6 ມອບໃຫ້ພະແນກການເງິນແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ ສົມທົບກັບສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາແຂວງ,ນະຄອນຫລວງ, ການເງິນເມືອງ, ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາເມືອງ, ນະຄອນ ປະສານສົມທົບກັບການປົກຄອງທ້ອງຖີ່ນ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຊຸກຍູ້ ເຜີຍແຜ່ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເສຍຄ່າທຳນຽມທາງປະຈໍາປີ 2011 ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ຮັບປະກັນການເກັບລາຍຮັບດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດໃຫ້ຄົບຖ້ວນ. ດັ່ງນັ້ນ,ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງທ່ານ ເພື່ອຮັບຊາບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດດ້ວຍ.

  ທີ່ມາ ຫນັງສືພິມເສດຖະກິດການຄ້າ

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.