ບໍລິສັດສົມໄຊຈະເລີນ ສົ່ງເສີມການກະເສດ ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການປູກກາເຟເປັນສິນຄ້າ ບັນລຸກວ່າ 20 ໂຕນ ຕໍ່ເຮັກຕາ

  0
  429

  ທ່ານ ສົມໄຊ ລຸນທະປັນຍາ ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດສົມໄຊຈະເລີນ ສົ່ງເສີມການກະເສດ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ໄດ້ຂຶ້ນປະກອບຄໍາເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວໃນຫົວຂໍ້ “ການພັດທະນາກາເຟທີ່ມີສະມັດຕະພາບສູງຕິດພັນກັບຕະຫຼາດທີ່ໝັ້ນຄົງ”ວ່າ:

  ບໍລິສັດຂອງຕົນ ໄດ້ເລີ່ມລົງມືປູກ-ບໍາລຸງລ້ຽງກາເຟຢ່າງຈິງຈັງ ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມໂຄງການມາແຕ່ເດືອນ 7 ປີ 2012 ຢູ່ເຂດບ້ານກົງຕູນ ເມືອງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈໍາປາສັກ (ມາຮອດປະຈຸບັນແມ່ນໄດ້ 8 ປີເຕັມ). ປັດຈຸບັນ ບໍລິສັດມີເນື້ອທີ່ປູກກາເຟແລ້ວ 125 ເຮັກຕາ ໃນນັ້ນ ມີເນື້ອທີ່ໃຫ້ໝາກຈໍານວນ 100 ເຮັກຕາ, ການປູກແມ່ນປູກເທື່ອລະຫນ້ອຍໃນແຕ່ລະປີ, ພ້ອມທັງສຶກສາແກ້ບັນຫາຄວາມສ່ຽງ ຈາກພະຍາດ,

  ສັດຕູພືດ ເປັນຕົ້ນ: ເຊື້ອລາ, ເພັ້ຍ, ດ້ວງເຈາະລໍາ, ມອດເຈາະໝາກ, ຕົ້ນກາເຟເຫຼືອງຕາຍຫຼືບໍ່ສົມບູນ ຍ້ອນຂາດທາດອາຫານ ແລະຜົນກະທົບຈາກໄພທໍາມະຊາດ, ແຫ້ງແລ້ງ, ນ້ໍາຫມອກກ້າມຕົກ (ນໍ້າໝອກເກືອ) ອັນເປັນສາຍເຫດໃຫ້ຕົ້ນກາເຟຕາຍໝົດໃນຄືນດຽວໄດ້.

  ບັນຫາຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ ພວກຂ້າພະເຈົ້າສາມາດປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂ ໄດ້ໂດຍພື້ນຖານ, ເຮັດໃຫ້ສວນກາເຟມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ, ຕົ້ນກາເຟຂຽວງາມຕະຫຼອດ, ປີ 2018ຫາ 2020 ບໍ່ມີຕົ້ນກາເຟຕາຍຍ້ອນພະຍາດ, ບົ້ງແມງ ແລະ ໄພທໍາມະຊາດແຕ່ຢ່າງໃດ ທັງຍັງໃຫ້ໝາກຢ່າງສະຫມໍ່າສະເໝີ ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນ.

  ສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ມາຮອດ ປະຈຸບັນ ບໍລິສັດ ສາມາດສໍາເລັດບາດກ້າວທໍາອິດຂອງການປູກ ແລະ ບໍາລຸງລ້ຽງກາເຟໃຫ້ມີສະມັດຕະພາບສູງ, ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີຕະຫຼາດທີ່ໝັ້ນຄົງ, ສະແດງອອກໃນຕົວ ເລກການຜະລິດ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  – ປີ 2018 ເກັບກາເຟໃນເນື້ອທີ່ 70 ເຮັກຕາ ໄດ້ກາເຟ 1.450 ໂຕນ (ຫມາກແດງ).

  – ປີ 2019 ເກັບກາເຟໃນເນື້ອທີ່ 80 ເຮັກຕາ ໄດ້ກາເຟ 1.750 ໂຕນ (ຫມາກແດງ).

  • ປີ 2020 ເກັບກາເຟໃນເນື້ອທີ່ 100 ເຮັກຕາ, ຄາດວ່າ ຈະໄດ້ກາເຟຢູ່ 2.100 ໂຕນ (ຫມາກແດງ), ສະເລ່ຍບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 20 ໂຕນ ຕໍ່ເຮັກຕາ, ຄິດເປັນເງິນ 50ລ້ານ – 60ລ້ານ ກີບ ຕໍ່ເຮັກຕາ(ໃນລາຄາ 2.500 ກີບ/ກລ). ນອກຈາກຈະມີສະມັດຕະພາບທີ່ສູງແລ້ວ, ຄຸນນະພາບຂອງກາເຟກໍດີ, ເມັດກາເຟມີຄວາມສົມບູນ ເມັດໃຫຍ່ ແລະ ມີຂະຫນາດແຕ່ ເບີ 16 ຂຶ້ນໄປ ເຖິງ 85%, ຊຶ່ງເປັນຄຸນນະພາບທີ່ຕະຫລາດຕ້ອງການ, ມີລາຄາສູງກວ່າກາເຟ ທົ່ວໄປທີ່ມີເມັດນ້ອຍ.

  ກ່ຽວກັບການຊື້-ຂາຍ ແລະ ການຕະຫຼາດ, ປັດຈຸບັນຍັງບໍ່ມີຕະຫຼາດສົ່ງອອກໂດຍກົງ. ເພາະປະລິມານກາເຟ ສໍາເລັດຮູບເປັນໝາກສ້ອມ ທີ່ພ້ອມສົ່ງ ອອກ ຜະລິດໄດ້ບໍ່ທັນພຽງພໍເຊັ່ນ:ປີ 2018 ຜະລິດໄດ້ 250 ໂຕນ. ປີ 2019 ຜະລິດໄດ້ 300 ໂຕນ.

  ປີ 2020 ຜະລິດໄດ້ 360 ໂຕນ.ດ້ວຍເຫດນີ້, ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດໄດ້ໂດຍກົງ ມີແຕ່ສົ່ງອອກກັບທີ່ຢູ່ທີ່ສາງ ໃຫ້ບໍລິສັດອື່ນທີ່ສົ່ງອອກ. ໃນຕໍ່ໜ້າ ບໍລິສັດກໍມີທິດທາງ ແລະ ແຜນການກະ ກຽມສົ່ງໄປຕ່າງປະເທດ.

  ເພື່ອໃຫ້ຕະຫລາດສົ່ງອອກມີຄວາມຫມັ້ນຄົງ ຕົນຄິດວ່າ ແຕ່ລະກຸ່ມບໍລິສັດຜູ້ຜະລິດ ແລະສົ່ງອອກກາເຟ ຕ້ອງມີກາເຟ ເພື່ອກຽມສົ່ງອອກຢ່າງຫນ້ອຍ 5.000 ໂຕນ ຕ້ອງມີເນື້ອທີ່ປະ 2.000-2.500 ເຮັກຕາຂຶ້ນໄປ ຈຶ່ງຈະສາມາດຮອງຮັບ ແລະ ຄໍ້າປະກັນການເຊັນສັນຍາຊື້ຂາຍລ່ວງຫນ້າກັບຕ່າງປະເທດໄດ້.

  ດັ່ງນັ້ນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ກາເຟລາວ ມີຕະຫຼາດໝັ້ນຄົງຕ້ອງໄດ້ສົ່ງເສີມຊາວສວນກາເຟທີ່ປູກກາເຟເປັນອາຊີບໃນເຂດພູພຽງບໍລິເວນ ແລະ ບ່ອນອື່ນໆທີ່ມີເນື້ອທີ່ປະມານ 70.000 ເຮັກຕາ ໃຫ້ປູກກາເຟທີ່ມີສະມັດຕະພາບສູງໄດ້ບໍລິມາດຫຼາຍ ມີລາຍຮັບດີ ເຖິງສູງ ແລະ ເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ.

  ຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ: ເຂດພູພຽງບໍລະເວນ ມີທ່າແຮງສູງໃນການຜະລິດກາເຟ, ສາມາດຍົກສະມັດຕະພາບການຜະລິດໃຫ້ສູງເທົ່າທຽມກັບສະມັດຕະພາບຂອງບັນດາປະເທດຕ່າງໆໄດ້,

  ບົດຮຽນ ຂອງບໍລິສັດສາມາດເຮັດໃຫ້ສະມັດຕະພາບກາເຟ (Arabica) ບັນລຸໄດ້ 15-20 ໂຕນຕໍ່ເຮັກຕາ ແລະ ກາເຟ (Robusta) ໄດ້ 25-30 ໂຕນ ຕໍ່ເຮັກຕາ ຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ (ທຸກປີ), ຖ້າບັນລຸໄດ້ຕາມນີ້ ກໍຈະມີລາຍຮັບ ບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 40-60 ລ້ານກີບ ຕໍ່ເຮັກຕາ, ຖ້າໄລ່ລຽງກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕົ້ນທຶນ ເຫັນວ່າກຸ້ມຄ່າ ແລະ ມີລາຍຮັບດີ.

  ທີ່ມາ ຫນັງສືພິມເສດຖະກິດການຄ້າ

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.