ແຈ້ງການດ່ວນ!! ແຂວງຫົວພັນແຈ້ງ!! ໃຫ້ພັກການຮຽນ-ການສອນ ໃນໄລຍະອາກາດໜາວເຢັນ.

0
619

ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງຫົວພັນ ໄດ້ອອກແຈ້ງການພັກການຮຽນ-ການສອນ ລະດັບໂຮງຮຽນລ້ຽງເດັກອະນຸບານ ເນື່ອງຈາກອາກາດໜາວເຢັນ, ເລີ່ມພັກແຕ່ວັນທີ 12 ມັງກອນ ຫາ 25 ມັງກອນ 2021.

ພາບປະກອບຂ່າວ

ອີງຕາມປະຕິທິນການສຶກສາ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າເຫັນດີເປັນເອກະພາບຂອງຄະນະພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ຄັ້ງ ວັນທີ 11 ມັງກອນ 2021;

ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງຂໍແຈ້ງມາຍັງ ບັນດາທ່ານ ຫົວຫນ້າຫ້ອງການສຶກສາທຶການ ແລະ ກິລາ ເມືອງ 10 ເມືອງ ແລະ ບັນດາໂຮງຮຽນ ສາມັນສຶກສາ ໃນທົ່ວແຂວງຫົວພັນຊາບ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງສອບເສັງພາກຮຽນ ທີ່ I ແລະ ການພັກຮຽນໄລຍະອາກາດທີ່ຫນາວເຢັນ ຢູ່ໃນແຂວງຫົວພັນດັ່ງນີ້:

ພາບປະກອບຂ່າວ

1. ສໍາລັບໂຮງຮຽນ ລ້ຽງເດັກ ແລະ ອະນຸບານ ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ແມ່ນໃຫ້ພັກຮຽນນັບແຕ່ວັນທີ 12 ມັງກອນ
ເປັນຕົ້ນໄປຈົນຮອດ ວັນທີ 25 ມັງກອນ 2011 ແມ່ນເຂົ້າຮຽນພາກຮຽນທີ II;

2. ສໍາລັບ ຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ ແມ່ນໃຫ້ສືບຕໍ່ດໍາເນີນການສອບເສັງໂດຍບໍ່ໃຫ້ແກ່ຍາວ, ໃນນີ້ໂຮງຮຽນໃດທີ່ເສັງແລ້ວແມ່ນໃຫ້ພັກພາກຮຽນທີ I ເລີຍ, ( ວັນທີ 25 ມັງກອນ 2021 ແມ່ນເຂົ້າຮຽນພາກຮຽນທີ II );

ພາບປະກອບຂ່າວ

3, ໃຫ້ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ແຈ້ງໃຫ້ບັນຕາໂຮງຮຽນພາຍໃນເມືອງຂອງຕົນຊາບຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ຮີບດ່ວນ; ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງທ່ານເພື່ອຊາບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການສະບັບນີ້ດ້ວຍ.

ພາບປະກອບຂ່າວ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.