ທ່ານຄິດວ່າອັນໃດດີລະຫວ່າງແຕ່ງກ່ອນຢູ່ຫຼືວ່າຢູ່ກ່ອນແຕ່ງ.

0
2299

ສະບາຍດີທຸກທ່ານສຳລັບເລື່ອງລາວທີ່ເຮົາຈະມາເວົ້າເຖິງບັນຫາໂລກແຕກທີ່ມີມາດົນໃນບ້ານເຮົາແລະເຊື່ອວ່າໜ້າຈະຕ້ອງເປັນ ບັນຫາໄປອີກດົນຊຶ່ງບັນຫານີ້ກໍຄື “ເຮົາຄວນຈະແຕ່ງກ່ອນຢູ່ຫຼືເຮົາຄວນຈະຢູ່ກ່ອນແຕ່ງ”

ສຳລັບຄວາມຄິດເຫັນໃນເລື່ອງນີ້ໃນບ້ານເຮົາມີການແບ່ງອອກເປັນສອງ ຝ່າຍຢ່າງຊັດເຈນໂດຍຝ່າຍທຳອິດບອກວ່າຄວນຢູ່ກ່ອນແລ້ວຄ່ອຍແຕ່ງນັ້ນຄົນກຸ່ມນີ້ ມັກຈະໄດ້ແກ່ພວກໄວລຸ້ນຫຼືພວກຫົວຄິດສະໄໝໃໝ່ໂດຍເຫດຜົນຂອງເຂົາແລະຢູ່ກ່ອນແຕ່ງນັ້ນເປັນການສຶກສານິໄສໃຈຄໍແລະການໃຊ້ຊີວິດຮ່ວມກັນເພື່ອເປັນການປະເມີນວ່າເມື່ອຢູ່ນຳກັນໄປແລ້ວຈະສາມາດໃຊ້ຊີວິດຮ່ວມກັນໄດ້ຫຼືບໍ ໂດຍການຢູ່ກ່ອນແຕ່ງນັ້ນບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໝາຍເຖິງເລື່ອງຂອງການມີ ເຊັກສະເໝີໄປ.

ສ່ວນອີກກຸ່ມທີ່ສະໜັບສະໜູນແນວຄິດແຕ່ງກ່ອນຢູ່ນັ້ນໂດຍມັກຈະເປັນພວກຜູ້ໃຫຍ່ຫຼືພວກທີ່ມີຫົວແນວ conservative ອະນຸລັກນິຍົມໂດຍຄົນປະເພດນີ້ຈະເບິ່ງວ່າການການແຕ່ງກ່ອນຢູ່ນັ້ນເປັນການກະທຳຕາມ ປະເພນີທີ່ສືບຕໍ່ກັນມາ ເປັນການເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຫຍ່ແລະຄົນທົ່ວໄປຮັບຮູ້ແລະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາທາງສັງຄົມ.

ຖ້າຈະຖາມຂ້ອຍວ່າຂ້ອຍສະໜັບສະໜູນຝ່າຍໃດຫຼືແນວຄິດໃດຂ້ອຍເອງຄົງຕ້ອງບອກວ່າສ່ວນຕົວແລ້ວຂ້ອຍ ນັ້ນບໍ່ຄ່ອຍມີບັນຫາກັບເລື່ອງນີ້ ເພາະບໍ່ວ່າຈະຢູ່ກ່ອນແຕ່ງຫຼືແຕ່ງກ່ອນຢູ່ ບໍ່ມີບັນຫາ ຫຍັງຫຼາຍມັນສຳຄັນຢູ່ບ່ອນເຮົາໃຊ້ຊີວິດຮ່ວມກັນໄດ້ຫຼືບໍ ແຕ່ປະເພນີອັນດີງາມເຮົາກະສືບຕໍ່ໄປ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.