ເສດຖີອັນດັບໜຶ່ງຂອງຈີນກ່າວໄວ້ວ່າ: ຄົນທີ່ເອົາໃຈຍາກທີສຸດຄື “ຄົນຈົນ”

0
1391

ມະຫາເສດຖີອັນດັບໜື່ງຂອງປະເທດຈີນ ແຈັກ ໝ່າ, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດ ອາລິບາບາ ເຄີຍຈົນມາກ່ອນ ແລະ ສາມາດບຸກບືນຕົນເອງຂື້ນມາເປັນຜູ້ທີມີວິໄສທັດອັນກວ້າງໄກ ແລະ ແຕກຕ່າງຈາກຄົນອື່ນຈົນກາຍເປັນເສດຖີອັນດັບ1ຂອງ ສປ ຈີນ ໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ :
“ຄົນທີເອົາໃຈຍາກທີສຸດຄື ຄົນຈົນ”

  • ຖ້າເຮົາໃຫ້ສິ່ງໃດແກ່ເຂົາຟຣີໆ…ເຂົາຈະຄິດວ່າ “ມັນຄືເປັນກັບດັກ”
  • ຖ້າເຮົາບອກເຂົາໃຫ້ລົງທຶນພຽງໜ້ອຍໆ…ເຂົາກໍ່ຈະບອກວ່າ ມັນໄດ້ກຳໄລໜ້ອຍ.
  • ບອກໃຫ້ເຂົາເຮັດທຸລະກິດແບບດັ້ງເດີມ… ເຂົາບອກວ່າ “ມັນເຮັດຍາກ, ມີຄູ່ແຂ່ງຫຼາຍ”
  • ບອກໃຫ້ເຂົາເຮັດທຸລະກິດເຄື່ອຄ່າຍແບບສະໄໝໃໝ່… ເຂົາຈະບອກວ່າ ມັນເປັນທຸລະກິດຕ໋ອງໂຊ້, ບໍ່ຮູ້ຄົນຫຼາຍ, ເວົ້າບໍ່ເກັ່ງ ບໍ່ກ້າສະແດງອອກ
  • ບອກໃຫ້ເຂົາເປີດຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ…ເຂົາຈະບອກວ່າ ມັນໃຊ້ທຶນຫຼາຍ, ບໍ່ເປັນອິດສະຫຼະ !
  • ບອກໃຫ້ເຂົາເລີ່ມເຮັດທຸລະກິດໃໝ່ໆ…ເຂົາຈະບອກວ່າ ບໍ່ມີຄວາມສຳນານ ບໍ່ມີປະສົບການ ຢ້ານພາດ !

ຄົນພວກນີ້ ມີສິ່ງທີຄືກັນຄື ມີຂໍ້ອ້າງ ແລະ ລົມກັນເລື່ອງຄວາມລົ້ມເຫຼວ

”ເປັນຄົນທີ່ຄິດຫຼາຍກວ່າ ສາດສະດາອາຈານໃນມະຫາວິທະຍາໄລອີກ” ແລະ ລົງມືເຮັດໜ້ອຍກວ່າ ຄົນຕາບອດ ເສຍອີກ !

ເພາະສະນັ້ນ ເຮົາຄວນຄິດໃຫ້ໜ້ອຍ ຄິດໃຫ້ເປັນ ແລ້ວລົງມືເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຢ່າງທຸ້ມເທ ແລະ ໃສ່ໃຈ.
ປ່ຽນຈາກການນັ່ງຄິດເປັນເດືອນເປັນປີ ມາລົງມືເຮັດຕັ້ງແຕ່ວິນາທີນີ້ໄປພ້ອມກັບຄວາມສຳເລັດທີ່ກຳລັງລໍຖ້າທ້ານຢູ່ !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.