ຜົນກຳຂອງການຖຽງພໍ່ແມ່ ! ລູກທີ່ດີບໍ່ຄວນເຮັດ

0
2132

ທ່ານ ວ.ປັນຍາວະຊິໂຮ ກ່າວໄວ້ວ່າ “ພໍ່ແລະແມ່” ຄືພະອໍລະຫັນຂອງລູກ ໃຜກໍ່ຕາມທີ່ເຮັດຄວາມດີລ້ຽງດູພໍ່ແມ່ກໍຈະມີແຕ່ຄວາມຈະເລີນ ບໍ່ມີໃຜໃນໂລກນີ້ທີ່ຈະຮັກເຮົາແລະຫວັງດີກັບເຮົາເທົ່າກັບທ່ານທັງສອງອີກແລ້ວ.

ແລະໃນບາງເທື່ອ ຄົນທີ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈຫຼືເບິ່ງບໍ່ເຫັນ ກໍ່ມັກຈະເບິ່ງຄວາມດີຂອງພໍ່ແມ່ເປັນສີ່ງທີ່ຫນ້າລຳຄານ

ໂດຍສະເພາະລູກທີ່ຖືກພໍ່ແມ່ຕາມໃຈມາຕັ້ງແຕ່ຍັງນ້ອຍ ແລະເມື່ອໃຫຍ່ຂື້ນມາພໍ່ແມ່ເວົ້າໃສ່ຫນ້ອຍຫນຶ່ງກໍ່ບໍ່ພໍໃຈແລ້ວ

ຖຽງ ແລະ ເວົ້າໃສ່ພໍ່ແມ່ແບບນັ້ນແບບນີ້ ຈົນລືມໄປວ່າຄົນທີ່ເຮົາຖຽງຢູ່ນັ້ນ

ເປັນຄົນທີ່ອູ້ມທ້ອງເຮົາມາຢ່າງຍາກລຳບາກ ລ້ຽງດູເຮົາ ປ້ອນເຂົ້າປ້ອນນ້ຳເຮົາ ແລະ ສົງເສີມໃຫ້ຮຽນຫນັງສື ໃຫ້ມີການສືກສາທີດີ

ເປັນເລື່ອງທີ່ແປກທີ່ເຮົາມັກຈະພົບເຫັນວ່າ ບາງຄົນເວົ້າຈາກັບຄົນອື່ນດີ

ແຕ່ກັບພໍ່ແມ່ຕົນເອງເວົ້າບໍ່ໄດ້. ຮູ້ຢູ່ວ່າເປັນສີ່ງທີ່ຜິດແຕ່ຄືຍັງເຮັດຢູ່. ຄືຕົວຢ່າງທີ່ຈະຍົກໃຫ້ເຫັນຕໍ່ໄປນີ້

ບູຮານວ່າ ລູກບາງຄົນມີກຳລັງປີກກ້າຂາແຂ້ງ ກໍມາຖ່ຽງພໍ່ແມ່ດ້ວຍຄວາມອວດເກັ່ງ.

ນີ້ຖືວ່າ “ເປັນເວນກຳແທ້ໆທີ່ລູກຖ່ຽງ ຫຼື ເວົ້າໃຫ້ພໍ່ແມ່” ເຖິງຈະບໍ່ໄດ້ລົງມືກໍ່ຕາມ

ຊີວິດຈະມີຄວາມຮູ້ສືກວ່າເຮົາຕາຍທັງເປັນ ເຖີງຈະພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ໂຕເອງດູດີສຳໃດ

ບໍ່ມີວັນສົມຫວັງດັງໃຈຫມາຍ ກຳທີສົ່ງຜົນກະຄື

”ຖ້າແມ່ນຜູ້ຍິງຖ້າແຕ່ງງານໄປກໍ່ຈະຖືກຜົວດ່າຜົວຕີ”

ຫາກມີລູກເມື່ອລູກໃຫຍ່ມາກໍ່ຈະເຮັດແບບດຽວກັນທີ່ເຮົາເຮັດໃສ່ພໍ່ແມ່

ກຳທີ່ລູກເຮັດກັບພໍ່ແມ່ ຈະເປັນສີ່ງທີ່ກຳນົດຊີວິດເຮົາໃນພາຍພາກຫນ້າ

ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງຫນ້າທີ່ການງານ ເພື່ອນຮ່ວມງານລວມໄປເຖິງຄູ່ຊີວິດ

ຊີວິດເຮົາຈະມີຄວາມຈະເລີນເທົ່າໃດຂື້ນກັບການກະທຳຕໍ່ພໍ່ແມ່ທັງຫມົດ

ເລື່ອງເລົ່າກຳຂອງຄົນທີ່ທຳຮ້າຍພໍ່ແມ່

ເຊັນດຽວກັບຫລວງພໍ່ ຈັນ ໄດ້ເວົ້າເຖິງເລື່ອງຄົນທີ່ຄິດບໍ່ດີກັບພໍ່ແມ່ເອົາໄວ້ວ່າ

” ຢ່າແມ້ແຕ່ຄິດບໍ່ດີກັບພໍ່ແມ່ ບໍ່ຕ້ອງເຖິງກັບຂ້າດອກ ພຽງແຕ່ຄິດບໍ່ດີກັບພໍ່ແມ່ບາບກໍ່ມາແລ້ວ ທຳມາຫາກິນບໍ່ຂື້ນ”

ສີ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຫນັກກາຍເປັນເບົານັ້ນ ກະຄືການຂໍຂະມາລາໂທດທ່ານທັງສອງ

ໃຜທີ່ຮູ້ວ່າເຄີຍເຮັດຜິດແລ້ວຢາກແກ້ໄຂໃຫ້ດີຂື້ນ ຫລວງພໍ່ ຈັນໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ

ຫາກທ່າເຄີຍດ່າຜູ້ມີພະຄຸນຖອນຄຳເວົ້າແລ້ວຂໍຂະມາລາໂທດເຖີດ ທ່ານຈະໄດ້ຫລຸດພົ້ນຈາກກຳທັນທີ !

ການຂໍຂະມາພໍ່ແມ່ ຫລວງພໍ່ ຈັນ ໄດ້ກ່າວໄວ່ວ່າ ຫາກຮອວັນເກີດເຮົາ

ໃຫ້ເຮົາຊື້ໂສ້ງເສື້ອໃຫມ່ໃຫ້ພໍ່ແມ່ຄົນລະຊຸດຜ້າເຊັດໂຕນ້ອຍມົນຫນຶ່ງ

ຕື່ນເຊົ້າມາໃຫ້ໄຫ້ວພະສວດມົນຈົບແລ້ວ ຫາອາຫານທີ່ພໍ່ແມ່ມັກໃຫ້ເພີ່ນກິນພໍເພີນກິນແລ້ວ

ໃຫ້ເຊີນເພີ່ນໄປນັ້ງຕັ່ງພ້ອມກັນ ເອົາຊາມນ້ຳອຸ່ນມາລ້າງຕີນໃຫ້ເພີນທັງສອງ

ໃຫ້ສະອາດເອົາຜ້າມົນນ້ອຍທີ່ກຽມໄວ້ເຊັດໃຫ້ແຫ້ງເອົາແປງທາໃຫ້ຫອມແລ້ວເອົາໂສ້ງເສື້ອອອກມາໃຫ້ທ່ານແລ້ວເວົ້າວ່າ

”ກຳໃດທີ່ລູກໄດ້ລວງເກີນພໍ່ແມ່ ດ້ວຍການກະທຳກໍ່ດີ ດ້ວຍວາຈາກໍ່ດີ

ດ້ວຍໃຈກໍ່ດີ ຂໍໃຫ້ພໍ່ແມ່ອະໂຫສິກຳໃຫ້ລູກດ້ວຍເຖີດ”

ຈາກນັ້ນນົບສາມເທື່ອ ແລ້ວເອົາຕີນທັງສອງຄົນລະຂ້າງມາຢຽບທີ່ຫົວເຮົານັ້ນແລເຖີງຈະລ້າງກຳລົງໄດ້

ນອກຈາກການຂໍຂະມາແລ້ວ ການຕອບແທນພະຄຸນທ່ານ ດ້ວຍການພາທ່ານເຂົາວັດໄປເຮັດບຸນເຮັດທານ

ເທົ່ານີ້ກໍ່ເຮັດໃຫ້ຊີວິດເຮົານັ້ນຈະເລີນຮຸງເຮື່ອງກ້າວຫນ້າ ແລະ ປະສົບຄວາມສຳເລັດບໍ່ຍາກແລ້ວ !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.