ອ່ານໄວ້ຂໍ້ຕົກລົງ ການຈ່າຍຄ່າລົດສົ່ງຄົນເຈັບຂື້ນທາງດ່ວນ! ຄົນເຈັບທີ່ບໍ່ຢາກຈ່າຍຄ່າຂື້ນທາງດ່ວນເພີ່ມ ແມ່ນເດີນທາງຕາມທາງເກົ່າ.

0
1169

ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງຫົວຫນ້າຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງວັງວຽງ ວ່າດ້ວຍການຈ່າຍຄ່າລົດອໍາບຸຍລັງສົ່ງຄົນເຈັບຂື້ນທາງດ່ວນ

ອິງໃສ່ການເກັບຄ່າທາງດ່ວນຂອງບໍລິສັດຮ່ວມທຶນພັດທະນາທາງດ່ວນ ລາວ-ຈີນ ຈໍາກັດ ອີງໃສ່ການຕົກລົງເຫັນດີຂອງຄະນະຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງວັງວຽງ
ຫົວຫນ້າຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງວັງວຽງອອກຂໍ້ຕົກລົງ

ມາດຕາ 1: ຕົກລົງເຫັນດີໃຫ້ຄົນເຈັບ ຫຼື ພີ່ນ້ອງຄົນເຈັບຊ່ວຍຈ່າຍຄ່າທາງດ່ວນຕາມລາຄາດັ່ງນີ້:
ລາຄາຄ່າທາງດ່ວນໂຮງຫມໍວັງວຽງ ຫາ ໂຮງຫມໍແຂວງ ຈ່າຍ 114,000 ກີບ ຕໍ່ຄັ້ງລາຄາຄ່າທາງດ່ວນໂຮງຫມໍວັງວຽງຫາໂຮງຫມໍສູນກາງ (ນະຄອນຫຼວງ) ຈ່າຍ 224,000 ກີບຕໍ່ຄັ້ງ

ມາດຕາ 2: ສໍາລັບຄົນເຈັບທີ່ບໍ່ຢາກຈ່າຍຄ່າຂື້ນທາງດ່ວນເພີ່ມ ແມ່ນຈະເດີນທາງຕາມທາງເກົ່າ (ທາງ ເລກທີ່ 13 ເຫນືອ)

ມາດຕາ 3: ຂໍຕົກລົງສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ
ວັງວຽງ, ວັນທີ 28/12/2020

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.