ເຈົ້າໜ້າທີ່ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຈັບແມ່ຄ້າຫົວໃສທີ່ສັກສານເຂົ້າໂຕກຸ້ງ

0
385

ກຽນຊາງ ທາງພາກໃຕ້ ຂອງ ວຽດນາມ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ເຂົ້າຈັບແມ່ຄ້າຫົວໃສທີ່ສັກສານເຂົ້າໂຕກຸ້ງ ເຊີ່ງເປັນຂອງແຫຼວປະເພດ ຊິລິໂຄນ ເພື່ອເພີ່ມນໍ້າໜັກໃຫ້ໂຕກຸ້ງ ພ້ອມ

ລູກຈ້າງ 3 ຄົນ ເຊີ່ງກຸ້ງມີທັງໝົດ 80 ກິໂລກຸ້ງຈາກປະເທດວຽດນາມ ເປັນທີ່ຕ້ອງການຫຼາຍຈາກປະເທດລາວ ຫຼັງຈາກທີ່ປະເທດລາວຍົກເລີກການນຳເຂົ້າກຸ້ງຈາກປະເທດໄທ ເພາະປັນຫາປົນເປື່ອນເຊື່ອໄວລັດ ໂຄວິດ-19


ເຈົ້າໜ້າທີ່ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຈັບແມ່ຄ້າຫົວໃສທີ່ສັກສານເຂົ້າໂຕກຸ້ງ.


ເຈົ້າໜ້າທີ່ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຈັບແມ່ຄ້າຫົວໃສທີ່ສັກສານເຂົ້າໂຕກຸ້ງ.


ເຈົ້າໜ້າທີ່ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຈັບແມ່ຄ້າຫົວໃສທີ່ສັກສານເຂົ້າໂຕກຸ້ງ.