ວິທີການເຮັດບັດ ETC ບັດສະແກນອັດຕະໂນມັດທາງດ່ວນ ວຽງຈັນ-ວັງວຽງ

0
677

ຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກ Tui Nitavanh ໂພສ ອະທິບາຍ ວິທີການເຮັດບັດ ETC (Electric Toll Collection) ຫຼື ບັດສະແກນອັດຕະໂນມັດ ໃຫ້ລົດຜ່ານ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຈ່າຍເງິນສົດ, ຂຶ້ນທາງດ່ວນແບບສະບາຍສະບາຍ ໝົດປັນຫາໄປລຽນແຖວຕໍ່ຄິວຍາວໆ ເປັນເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງ, ຂັ້ນຕອນສະໝັກເອົາບັດ ETC ແມ່ນສະໝັກງ່າຍ ພຽງແຕ່ໄປປ່ອງບໍລິການ ຢູ່ຊັ້ນ 2 ຫ້ອງເບີ 3 ຕຶກໃກ້ທາງຂຶ້ນທາງດ່ວນ ! ວາງວົງເງິນ ຢູ່ບັດ 5 ລ້ານກີບ ເປັນຢ່າງຕໍ່າ ສາມາດໃຊ້ບັດ ແກ່ຍາວໄດ້ເຖິງ 10 ປີ

ເອກະສານການສະໝັກ: ກອບປີ້ ບັດປະຈໍາໂຕ, ພາສປອດ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ , ຮູບຖ່າຍ , ໃບຂັບຂີ່ , ເອກະສານລົດ , ຮູບດ້ານຫນ້າ ແລະ ດ້ານຂ້າງຂອງລົດ , ລົດຂອງທ່ານ ນະເວລານັ້ນ ການສະໝັກໃຊ້ເວລາພຽງ 5 ນາທີ ກໍ່ສໍາເລັດ ພາຍຫລັງທ່ານສະໝັກສໍາເລັດ ທ່ານກໍ່ຈະໄດ້ບັດ ETC ແລະ ກ່ອງ OBU ເອົາໄປຕິດລົດ, ເມື່ອລົດແລ່ນຮອດທາງເຂົ້າ ຫຼື ທາງອອກ ໄມ້ກັ້ນ ຈະເປີດຂຶ້ນອັດຕະໂນມັດ ເພື່ອໃຫ້ລົດຜ່ານ ແບບແຂກ VIP